De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AHOLD AAN DE GALGESLOOT Gedachtenwisseling omwonenden Naarden, 5 februari 2001.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AHOLD AAN DE GALGESLOOT Gedachtenwisseling omwonenden Naarden, 5 februari 2001."— Transcript van de presentatie:

1 AHOLD AAN DE GALGESLOOT Gedachtenwisseling omwonenden Naarden, 5 februari 2001

2 Programma Huidig bestemmingsplan Te verwachten bestemmingsplan Vergelijking huidig en te verwachten bestem.plan Relevante ontwikkelingen/bedreigingen Procedure nieuw bestemmingsplan Wat te doen Beslispunten Inventarisatie opvattingen omwonenden

3

4

5

6

7

8

9

10 Vergelijking huidig en te verwachten bestemmingsplan HUIDIG  Kantoren  Bebouwings %: max 50  Gebouwopp. b.g.: 1800 m2  Geb.hoogte: 11m –14m (70%)  Parkeren: ca. 90  Géén verkeersaantrekkende activiteiten  Vermindering aantal inritten  Ontsluiting gehele plangebied via één toegangsweg (veiligheid) TE VERWACHTEN  Detailhandel + woningen  130 % (65% - 57%)  m2  6,5m – 11m – 14m(+?) ( 70%)  tbv woningen  Juist verkeersaantrekkende activiteiten  Vergroten aantal inritten  Verkeerschaos

11 Vergelijking huidig en te verwachten bestemmingsplan (2) HUIDIG  Herstel stedebouwk. samenhang  Hoogwaardige kwaliteitseisen bebouwing  Bebouwing gedifferentieerd  Handhaven huidige rooilijn aan zijde Godelindeweg  Toename verkeer 15% over 10 jr.  Verkeersbewegingen per werkdag: (1989) > (2004) - > (2004)  Kantoren geeft over pieken TE VERWACHTEN  ?  ‘dooszijde’is kwalitatief laagwaardig  uniform aan DTersteeglaan  overschrijding met 10 meter + vergroten kavel  >10% per jaar  (2000) A’frtsestrweg (2000) Godelindeweg  Ahold geeft over pieken

12 Ontwikkelingen en bedreigingen Verkeersintensiteit blijft groeien Openingstijden winkels rekken op Naarden als trekpleister/evenementenoord Geluidhindertoename Optimistisch denken bestuur Naarden Terugval ‘groene afscherming’ bebouwing Rotonde vernietigt identiteit wijk

13 Procedure Nieuw bestemmingsplan of art.19 Besluit B&W in februari 2001 Besluit gemeenteraad maart 2001 Ter inzage/beroep (2x) resp. gem/provincie Tot slot instellen beroep Raad van State Doorlooptijd 1,5 – 2 jaar

14 Actieplan Buurt verenigen Juridische ondersteuning toevoegen Idem inhoudelijke expertise verkeer/geluid Brief aan College voor besluit februari Politieke partijen met feiten confronteren Positie gemeente Bussum aftasten Bezwaar aantekenen in woord en schrift

15 Beslispunten Grondslag bezwaar: - verkeersaantrekkende bestemming - vergroten bebouwingsopp tot 260% Donatie omwonenden tbv kostendekking

16 Inventarisatie opvattingen omwonenden


Download ppt "AHOLD AAN DE GALGESLOOT Gedachtenwisseling omwonenden Naarden, 5 februari 2001."

Verwante presentaties


Ads door Google