De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID"— Transcript van de presentatie:

1 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
27 mei 2004 Johan Steenbergen Robert Cotterink Hendrik-Jan Meijboom

2 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Inhoud workshop Welkom en kennismaking Doel workshop Column Johan Steenbergen Veiligheidsbeleid Breedtesport in relatie tot veiligheid Vragen en werkactiviteit

3 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Doel workshop Informeren en stimuleren van projecten en ontwikkelingen Attenderen op (financiële) mogelijkheden van veiligheidsbeleid Zoeken naar plaats van sport en bewegen binnen veiligheid

4 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Column Johan Steenbergen heeft en eigen advies- en onderzoeksbureau. Op 30 juni a.s. gaat Johan Steenbergen promoveren op een sprotfilosofisch proefschrift ‘Grenzen aan de sport – een theoretische analyse van het sportbegrip’.

5 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Doelstellingen integraal veiligheidsbeleid Landelijk Provinciaal Lokaal Voorbeeld lokaal: Haaksbergen / Zwolle

6 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Nationaal (Prioriteit nr. 1 landelijke overheid) Integraal veiligheidsprogramma Bevorderen sociale aspecten van veiligheid Bestrijden van criminaliteit en overlast Brand- en milieuveiligheid Bevorderen van leefomgeving

7 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Provinciaal Aansluiting bij landelijk beleid Ondersteuning en stimulering lokaal beleid Subsidieverordening Project subsidie Sportcode 2004 Overijssel

8 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Lokaal Interactieve en integrale beleidsontwikkeling Kernbeleid veiligheid; handreiking voor gemeenten (VNG) Inventariseren veiligheidsproblematiek Fysiek en sociaal Belangrijke bijdrage “maatschappelijke organisaties” Sport (vereniging)

9 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Haaksbergen Openbare orde, criminaliteit en overlast Leefbare en veilige woonomgeving Verkeersveiligheid Brandveiligheid Milieuveiligheid Rampenbestrijding Handhaving en toezicht Zwolle Wijkgerichte aanpak Tegengaan geweld en agressie Tegengaan overlast Jeugdcriminaliteit en jeugdbeleid Veilige leefomgeving (o.a. verkeer en milieu)

10 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Waar is sport en bewegen / BSI inzetbaar? Fysieke aanpassingen (accommodatie) Gedragsbeïnvloeding Integrale aanpak Veiligheid, gezondheid en sport Buurt Onderwijs en Sport

11 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Mogelijk toe(in)pasbare projecten Sportiviteit & Respect Weerbaarheid / MKP De Veilige Sportvereniging Protocol gedragsregels zwembaden

12 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Vragen en werkactiviteit (4 groepen) Bent u op de hoogte van het veiligheidsbeleid Ziet u kansen / mogelijkheden om aan te sluiten bij veiligheid Welke activiteiten en prioriteiten? Sport als doel / sport als middel?

13 SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID
Laatste vraag: Wat zijn (vanuit uw functie gezien) uw mogelijkheden om sport en bewegen aan te laten sluiten bij sociale veiligheid?


Download ppt "SPORT, BEWEGEN EN VEILIGHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google