De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Richting nieuwe Woonvisie Den Helder Raadscommissie S&B 23 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Richting nieuwe Woonvisie Den Helder Raadscommissie S&B 23 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Richting nieuwe Woonvisie Den Helder Raadscommissie S&B 23 november 2015

2 2 Start op 14 oktober met een

3 3 Waarom een discussieavond Nieuw woonbeleid is nodig Agenderen bij de betrokken partijen Richting bepalen

4 4 Waar willen we naar toe Een Woonvisie Nieuwe Stijl: 2 invalshoeken: Betekenis van het wonen in de ontwikkeling van de stad (sociaal, economisch, ruimtelijk) De bewoner in zijn woning en buurt (betaalbaarheid, zorg en welzijn, voorzieningen, woonomgeving). Uitvoerbaar door de gemeente samen met de partners.

5 5 Context Dalende bevolking en meer ouderen

6 6 Context Vertrek uit Den Helder

7 7 Afstemmen vraag en aanbod Voorbeelden van het transformeren van de woonvoorraad Bijzondere woonvormen

8 8 Context Lage inkomens

9 9 Context Coalitieakkoord 2015-2018 zegt: “Iedereen die dat wil (en vooral de jongeren) moet in Den Helder een betaalbaar huis kunnen vinden en zich in Den Helder thuis voelen”. “In een nieuwe woonvisie leggen wij vast hoe Den Helder een aantrekkelijke woongemeente kan blijven met een goed functionerende woningmarkt”. “We gaan onze inwoners stimuleren constructief mee te denken over oplossingen die bijdragen aan goed, gezond en veilig leven in Den Helder. We gaan door met het werken met wijkwethouders”.

10 10 Vragen aan de deelnemers: (bewoners, huurdersorganisaties, corporaties, zorginstellingen) Wat maakt Den Helder een aantrekkelijke stad om te wonen Wat zijn de 3 belangrijkste punten die op de woonagenda voor de toekomst moeten staan.

11 11 Resultaten Wat maakt Den Helder aantrekkelijk? Strand en zee Ruimte en groen Vriendelijke, gezellige mensen Bereikbare (zorg)voorzieningen Veilige woonomgeving Spreiding/mix van doelgroepen Diversiteit bewoners in de wijk Sociale cohesie in de wijk Divers woningaanbod (type, prijs, locatie)

12 12 Resultaten: Levensloopbestendige woningen en wijken Duurzame en energiezuinige woningen Betaalbare huren Bijzondere woonvormen (wonen op water)

13 13 Resultaten Wat zijn de 3 belangrijkste onderwerpen? Het vaakst genoemd: Mengen: koop/huur, jong/oud, sociale klasse, valide/minder valide Passende en bereikbare voorzieningen Levensloopbestendige woning en woonomgeving Welzijn ouderen Jongeren

14 14 Rode draad voor de Woonvisie Vertaling opbrengsten naar 2 accenten: 1.Ontmoeten: een veilige directe leefomgeving die mensen met elkaar in contact brengt. “Mensen in plaats van stenen”. Sleutelwoorden: mens-gericht, cohesie, sociale diversiteit, voorzieningen dichtbij, levensloopbestendige wijk, kwaliteit openbare ruimte, veiligheid

15 15 Rode draad voor de Woonvisie Vertaling opbrengsten naar 2 accenten: 2.Bestaande woningvoorraad: toegerust voor de doelgroepen en voor de toekomst. Sleutelwoorden: levensloopbestendige woning, duurzaam, wonen met zorg, jongerenhuisvesting, betaalbaarheid

16 16 Het vervolg Uitwerking van de koers met de partners tot een concept-woonvisie Inrichting van het proces op basis van een dubbele opgave (sociaal en fysiek). Vaststelling door gemeenteraad 2e kwartaal 2016


Download ppt "1 Richting nieuwe Woonvisie Den Helder Raadscommissie S&B 23 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google