De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Beheersverordeningen Commissie Ruimte 22 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Beheersverordeningen Commissie Ruimte 22 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Beheersverordeningen Commissie Ruimte 22 januari 2013

2 Achtergrond beheersverordening Inhoud beheersverordening Vormen beheersverordening Waar kiest Leudal voor? Procedure Opbouw presentatie

3 Wettelijk kader: Artikel 3.38 en 3.39 Wro Uitsluitend voor laagdynamische gebieden Vastleggen bestaande situatie Korte procedure: zonder voorbereidingsprocedure vaststellen Eenvoudig en goedkoop alternatief voor bestemmingsplan Achtergrond beheersverordening

4 Bestaande situatie: –Bestaand gebruik in enge zin: feitelijk gebruik en bebouwing –Bestaand gebruik in ruime zin: door het bestemmingsplan toegelaten gebruik en bebouwing Een beheersverordening bestaat uit: –Een toelichting: reden beheerverordening, milieuaspecten –Regels over gebruik, bouwen en beheer van een gebied –Een verbeelding met daarop de gebied waar de verordening betrekking op heeft en de eventuele objecten binnen het gebied Digitaal: –De vastgestelde beheersverordening dient ontsloten te worden op www.ruimtelijkeplannen.nl Inhoud beheersverordening

5 Een beheersverordening is vormvrij: –Qua opzet van de toelichting –Qua opzet van de regels –Qua invulling van de verbeelding Er zijn echter inmiddels typen beheersverordeningen te onderscheiden: –Gedetailleerde beheersverordeningen: vormgegeven in de regels en verbeelding als een bestemmingsplan. –Globale beheersverordeningen: bestaande feitelijke gebruik wordt van toepassing verklaard waarbij enkel de uitzonderingen hierop op de verbeelding worden weergeven. –Globale beheersverordeningen: bestaande planologische regime wordt van toepassing verklaard met eventueel aanvullingen of wijzigingen hierop in de regels. Vormen beheersverordening

6 Gemeente Landgraaf Gemeente UtrechtGemeente Zaanstad

7 Globale beheersverordening Uitgangspunt is bestaand gebruik in ruime zin: van toepassing verklaren geldende bestemmingen met bestaande rechten Bekende ontwikkelingslocaties vallen buiten de beheersverordening Voor de woonbestemming en algemene afwijkingen wordt de bestemmingsplanstandaard van toepassing verklaard Beheersverordening is tijdelijke oplossing, wordt altijd gevolgd door een bestemmingsplan. Waar kiest Leudal voor?

8 Kernen –Grathem –Roggel –Neer –Haelen –Horn –Nunhem –Buggenum –Ittervoort –Neeritter –Ell –Haler Welke gebieden? Bedrijventerreinen –Roggel –Neer –Horn –Ittervoort (exclusief fase 4)

9 Beknopte toelichting Inventarisatiekaart met huidige gebruik en bebouwing Regels met daarin: –Verwijzing naar de vigerende bestemmingsplannen –Verwijzing welke artikelen vervangen worden door de standaard Woonbestemming –Toevoeging van de algemene afwijkingsregels (zoals woningsplitsing, kamerbewoning, b&b, servicepunten etc.) Separate bijlagen bij regels: de vigerende bestemmingsplannen Verbeelding: –Begrenzing van de vigerende bestemmingsplannen –Locaties met specifieke regelingen apart aangeduid (indien van toepassing) –Witte vlekken in verband met ontwikkellocaties (indien van toepassing) Inhoud beheersverordening Leudal

10 Vorm beheersverordening Leudal

11 Naam van het bestemmingsplanVastgesteldGoedgekeurd Bestemmingsplan “Roggel”28-10-198618-05-1987 Bestemmingsplan “Buitengebied”28-05-199607-01-2001 (gedeeltelijk) Bestemmingsplan “Prostitutiebeleid”25-05-200224-09-2002 Bestemmingsplan “Olympiapark”18-02-199226-05-1992 Bestemmingsplan “Reppelveld”29-01-200813-05-2008 Bestemmingsplan “Pasveld”15-03-200525-10-2005 Bestemmingsplan “Pasveld Oost”24-06-2008- Bestemmingsplan “Parapluplan Buitengebied Leudal” 30-03-2010 Bestemmingsplan “Parapluplan Woondoeleinden” 10-11-2009 Bestemmingsplan “Woningen Mortel 7, Roggel” 17-04-2012 Op de onderhavige beheersverordening 'Kern Roggel' zijn de voorschriften/regels en bijbehorende plankaart(en)/verbeelding(en) van de in de tabel genoemde en in de bijlage bij deze regels opgenomen bestemmingsplannen, alsmede de verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwij kingen van overeenkomstige toepassing, met inachteneming van het bepaalde in deze beheerverordening.

12 Vorm beheersverordening Leudal De in tabel 2 benoemde artikelen worden vervangen door: “Standaard Wonen” Naam van het bestemmingsplanArtikelen Bestemmingsplan “Roggel"Artikel 4 - Woningen in diverse bebouwingsklassen Artikel 5 - Tuin 1 Artikel 5a - Tuin 2 Artikel 7 - Woningen detailhandel toelaatbaar Bestemmingsplan “Buitengebied”Artikel 14 - Woondoeleinden Bestemmingsplan “Olympiapark”Artikel 4 - Woondoeleinden I Artikel 5 - Woondoeleinden II Bestemmingsplan “Reppelveld”Artikel ? Woondoeleinden (niet in systeem) Bestemmingsplan “Pasveld”Artikel 3 - Woondoeleinden Bestemmingsplan “Pasveld Oost”Artikel 3 - Woondoeleinden Bestemmingsplan "Woningen Mortel 7, Roggel" Artikel 3 - Wonen

13 Geen inspraak Wel een algemene toelichting op de gemeentelijke website Vaststelling door de gemeenteraad Planning: –Beheersverordeningen zijn eind september 2012 gestart –Vaststelling laatste beheersverordeningen: mei 2013 Bestemmingsplannen volgen de beheersverordeningen op: –Vaststelling laatste bestemmingsplannen: medio 2014 Procedure en planning


Download ppt "Presentatie Beheersverordeningen Commissie Ruimte 22 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google