De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Traject omgevingsvergunning monumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Traject omgevingsvergunning monumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Traject omgevingsvergunning monumenten
Afbeelding Raadhuis de paauw?

2 Monumentenzorg in Wassenaar
Zorg voor de monumenten. Dat doen we samen! Rol voor de gemeente Rol voor de eigenaar

3 Monumentenzorg in Wassenaar
Trots op uw monument Niet voor niets een monument

4 Monumentenzorg in Wassenaar
Welke zorg Goed, regelmatig, onderhoud: Taak van de eigenaar Kosten beperkend Voordeel meer vergunningvrij Ondersteuning: onderhoudsrapport door de bedrijven als Monumentenwacht en Conserf

5 Monumentenzorg in Wassenaar
Rol van de gemeente: Zorg voor instandhouding van het monument Meedenken over behoud, herstel, nieuwe ontwikkelingen Meedenken over comfort- en duurzaamheids vragen Faciliteren van kennis enz. ten gunste van het monument

6 Rol van de gemeente Naast meedenken en faciliteren van de eigenaar (overleg) Waar nodig toestemming regelen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan een monument (omgevingsvergunning)

7 Voor vragen naar de gemeente
Vragen over werkzaamheden aan uw monument via: Bouwloket (KCC) Bouwbalie (team vergunningen) Telefoon (telefooncentrale) Overleg-afspraak

8 Toestemming nodig: ja/nee
Landelijke regelgeving vastgesteld om de waarden van het cultureel erfgoed te beschermen. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevinsrecht (sinds 2010) Omgevingsvergunning of vergunningsvrij

9 Werk aan het monument Geen glazen stolp! Maatwerk! Vereisten nodig.

10 Werkzaamheden aan uw monument
vergunningvrij Of Vergunning nodig

11 VERGUNNINGVRIJ 1.Bij “gewoon onderhoud”:
Vormgeving, detaillering en profilering veranderen niet; op beperkte schaal en waar nodig wordt materiaal vernieuwd.

12 VERGUNNINGVRIJ 2.Verwijderen niet –historische onderdelen 3.Bouwen aan onderdeel van het monument, zonder monumentale waarde 4.In stads- en dorpsgezichten: inpandige veranderingen en aan achterzijde, achterdakvlak

13 vergunningvrij

14 Informatie vergunningvrij
Informatieblad: “Monumenten en beschermde gezichten, vergunningvrije werkzaamheden” Uitgave van de RCE en VNG en”;

15 = Traject: omgevingsvergunning
Toestemming nodig = Traject: omgevingsvergunning Wanneer Soort vergunning vereisten

16 omgevingsvergunning Wanneer?
-Kleinere werkzaamheden, die gewoon onderhoud te boven gaan. Soort procedure: reguliere procedure 8 weken (+verlengen+completeren dossier)

17 omgevingsvergunning Wanneer? -Ingrijpende wijzigen of herstellen;
-(deels) slopen; -(deels-) herbouwen -Functie wijzigen (herbestemmen) Soort procedure: uitgebreide procedure 26 weken (+verlengen+completeren dossier)

18 omgevingsvergunning Sinds 2010 omgevingsvergunning (Wabo)
Voordeel voor aanvrager Alle toestemmingen in een keer; 1 loket

19 omgevingsvergunning Indiening: digitaal: www.omgevingsloket.nl
Per post Alle toestemmingen tegelijk (activiteiten): Monument Ruimte Bouwen Kappen

20 omgevingsvergunning Dossierbehandelaar= casemanager
Per activiteit: adviesvraag uitzetten Monument (+ pre-advies): -advies WCE: commissie Welstand en Cultureel Erfgoed -advies RCE: Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed Bouwen: bouwplantoetser

21 omgevingsvergunning Besluit: afweging adviezen
opgesteld door casemanager Gemandateerd door teamleider vergunningen Namens het college van B en W

22

23

24

25


Download ppt "Traject omgevingsvergunning monumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google