De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DELFT MAAKT BOUWEN MOGELIJK ! Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DELFT MAAKT BOUWEN MOGELIJK ! Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht."— Transcript van de presentatie:

1 DELFT MAAKT BOUWEN MOGELIJK ! Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2

3 De aanvrager en zijn activiteiten staan centraal Betere dienstverlening door digitalisering Lastenverlichting (70% nu al digitaal) Meer vergunningvrij bouwen Kortere afhandeltijden 25 adresgebonden vergunningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (sloop, bouw, milieu, brandveiligheid, kappen) Verplichte samenwerking bij vergunningverlening Gecoördineerd toezicht en handhaving Hoofdpunten Wabo

4 Vóór de WaboVanaf de Wabo Meerdere lokettenEén loket (gemeente) Diverse aanvragen en formulieren Eén aanvraag(formulier) Verschillende bevoegde gezagen Eén bevoegd gezag Diverse procedures en termijnen (opvolgend) Eén procedure regulier: 8 weken, uitgebreid: 6 maanden (parallel) Diverse toestemmingen en besluiten Eén beschikking Verschillende vormen van rechtsbescherming Eén rechtsbeschermingsprocedure Diverse instanties toezicht en handhaving Gecoördineerd toezicht en handhaving Voor en na

5 Er is één bevoegd gezag (één loket) In 99% is gemeente het bevoegd gezag. In enkel geval Provincie of Rijk Wie het bevoegd gezag is, is dat voor álle onderdelen van de aanvraag! De Wabo procedureel

6 op gebied van bouwenslopenmonumenten Milieu (ook kappen)archeologie gebruik (brandweer)natuurAPV Samenwerking

7 Producten “goed, snel, makkelijk” Flitsvergunning Informatievoorziening en vergunningcheck Start afhandeling vooroverleg (eenvoudige vragen binnen enkele dagen beantwoord) Aanvragen van een vergunning Ter inzage legging vergunningen Informatie en (lichte) toets bestemmingsplannen Stadswinkel

8 Vooroverleg: informele en informatieve fase die vooraf kan gaan aan de formele procedure Hulpmiddel om de procedure snel en efficiënt te starten en af te ronden Vooroverleg (1)

9 Toets op 6 uitgangspunten - monument - vergunningvrij bouwen - bestemmingsplan / ontheffing van (bijv. dakkapellen, vergroten pand met uitbouw) - kappen - mobiliteit - welstand (uiterlijk gevels, kozijnen, dakranden) Geen leges Vooroverleg (2)

10 Start Wabo = start volledig digitaal werken Digitaal werken

11 Vergunningcheck  Hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een ver- gunning aan te vragen of een melding te doen. Aanvraagformulier  Hiermee stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op. Dossiermodule  Delft maakt gebruik van digitale dossier bij Omgevingsloket online. Twee jaar na invoering verplicht voor bedrijven! Omgevingsloket online

12 Door: Verruiming vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld meer toegestaan op achtererven, minder beperkingen voor tijdelijke bouwwerken) Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing Meer mogelijk met Wabo

13 Brug

14 Bouw woning

15 Functiewijziging: verbouwing café tot woning

16 Functiewijziging: vestiging huisarts

17 Realisering woonwijk


Download ppt "DELFT MAAKT BOUWEN MOGELIJK ! Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google