De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen voor modernisering milieubeleid Dag van de Omgevingswet 1 oktober 2015 Chris Kuijpers directeur-generaal Milieu en Internationaal Eenvoudig Beter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen voor modernisering milieubeleid Dag van de Omgevingswet 1 oktober 2015 Chris Kuijpers directeur-generaal Milieu en Internationaal Eenvoudig Beter."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen voor modernisering milieubeleid Dag van de Omgevingswet 1 oktober 2015 Chris Kuijpers directeur-generaal Milieu en Internationaal Eenvoudig Beter

2 Ontwikkeling van het milieubeleid Jaren 70 Vroege internationale wetgeving natuurbescherming Hinderwet Ontwikkeling sectorale wetgeving Jaren 80 Uitbouw sectorale wetgeving Begin harmonisatie Jaren 90 Uitbouw sectorale wetgeving Totstandkoming Wet Milieubeheer 2

3 Milieubeleid 21 ste eeuw Fase 4: Begin van de 21 ste eeuw Verdere Europeanisering Interne en externe integratie via Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Deregulering Fase 5: Actuele ontwikkelingen WABO Omgevingsdiensten 3

4 Veranderende samenleving en opgaven 4

5 Dat vraagt om een eigentijds beleid Een participerende overheid die: ●Meedenkt, luistert, ruimte geeft en als kennispartner optreedt; ●Alle facetten (milieu, klimaat, lucht, veiligheid e.a.) in samenhang benadert; ●Regels vereenvoudigt en zo initiatieven mogelijk maakt. 5

6 Omgevingswet 6

7 Waar staan we nu? EK behandeling wetsvoorstel Preconsultatie AMvB’s - najaar 2015 Consultatie AMvB’s - voorjaar 2016 Consultatie aanvullingswetten (bodem, grond- eigendom, natuur, geluid) 2015/2016 Ministeriele regelingen/ Invoeringswet Uitvoering bestuursakkoord Implementatie Nu al aan de slag: Nu al EB/Chw 7

8 8

9 9

10 Wat betekent dit voor de organisatie? 1.Lokale afwegingsruimte (loslaten) 2.Integraal werken 3.Participatie - andere dienstverlening en communicatie 4.Verdergaande digitalisering 10

11 Gezondheid en veiligheid i.r.t. ruimte 11

12 Omgevingswet ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit twitter:#EenvoudigBeter LinkedIn groep Eenvoudig Beter site: rijksoverheid.nl en https://omgevingswet.pleio.nl veelgesteldevragenomgevingswet.nl


Download ppt "Kansen voor modernisering milieubeleid Dag van de Omgevingswet 1 oktober 2015 Chris Kuijpers directeur-generaal Milieu en Internationaal Eenvoudig Beter."

Verwante presentaties


Ads door Google