De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wabo en omgevingsvergunning kansen voor Gouda Martin Netten Afdeling Bouw en Woningtoezicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wabo en omgevingsvergunning kansen voor Gouda Martin Netten Afdeling Bouw en Woningtoezicht."— Transcript van de presentatie:

1 Wabo en omgevingsvergunning kansen voor Gouda Martin Netten Afdeling Bouw en Woningtoezicht

2 Dienstverlening Huidige situatie voor bouwen, milieu, RO, natuur, etc.: Groot aantal toestemmingen / vergunningen Diverse bestuursniveaus Verschillende procedures Meerdere bestuursorganen belast met handhaving De oplossing: de omgevingsvergunning 1 integrale vergunning 1 loket (gemeente) 1 vergunningaanvraag 1 bevoegd gezag 1 procedure 1 handhavend bestuursorgaan

3 Omgevingsvergunning Doelstelling Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Verbeteren van de dienstverlening Stroomlijnen van procedures Afstemmen van diverse geldende voorschriften Verlagen van de administratieve lasten Inwerkingtreding 1 oktober 2010

4 Reikwijdte Reikwijdte: integreren van circa 25 toestemmingen VROM-wetten (locatie- en gebouwgebonden) Monumentenwet Wet verontreiniging oppervlaktewateren (indirecte lozingen) Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet Gemeentelijke en provinciale verordeningen Meer samenwerking met ‘ketenpartners’ Interne afdelingen, brandweer Externe partijen: provincie, waterschappen, milieudienst

5 Eisen Wabo stelt eisen aan de gemeente Gouda: Inrichten van één loket Digitaal kunnen ontvangen van een aanvraag Kunnen afgeven van één vergunning voor de in de Wabo geïntegreerde of aangehaakte beschikkingen Kunnen organiseren van gecoördineerd toezicht Kunnen optreden als één bestuursrechtelijk handhavingsorgaan Gemeente bepaalt exacte invulling Anders denken, anders werken

6 Gevolgen voor verordeningen Aanpassen van bestaande verordeningen is noodzaak: VNG model-verordeningen Legesverordening Algemene plaatselijke verordening (APV) Bouwverordening Monumentenverordening Lokale verordeningen Archeologieverordening Verordening Jongere Bouwkunst


Download ppt "Wabo en omgevingsvergunning kansen voor Gouda Martin Netten Afdeling Bouw en Woningtoezicht."

Verwante presentaties


Ads door Google