De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht."— Transcript van de presentatie:

1 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht op kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Programmabrief 25 april 2013 aan TK

2 Beter en Concreter: 3 sporen op basis van de uitvoeringsagenda Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op 3 sporen Spoor 1 – verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Spoor 2 – terugdringen toezichtlasten Spoor 3 – verbetering dienstverlening, slimmer werken

3 Collegeprogramma’s Overijssel Zwartewaterland compacte, efficiënte gemeentelijke organisatie (p.3) beperken regeldruk, vereenvoudigen en verkorten van procedures (p. 3,12) verbeteren digitale dienstverlening, standaardisering (p. 3,5) communicatie is helder en begrijpelijk (p.3) intergemeentelijke samenwerking t.b.v. de kwaliteit

4 Collegeprogramma’s Overijssel Olst-Wijhe gemeente denkt actief mee met ondernemers, flexibiliteit zonder extra regels (p.5) doorontwikkelen van de dienstverleningsvisie, digitalisering, één loket (p.9) streven naar een kleinere overheid met minder regelgeving (p.10) ja mits, in plaats van nee tenzij (p.10)

5 Collegeprogramma’s Overijssel Enschede open communicatie: tijdig, regelmatig en in begrijpelijke taal (p.6) geen lastenverzwaringen voor ondernemers en de regeldruk moet geminimaliseerd worden (p.12) Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA): wat hebben werkgevers nodig om mensen werk te bieden? (p.12)

6 Collegeprogramma’s Overijssel Dalfsen (raadsdocument) per decentralisatie een programma van eisen, met daarin (onder meer): beoogde effecten en normen t.a.v. het kwaliteitsniveau van dienstverlening; meet- en sturingselementen (p. 3) leefbaarheid: ondernemende burgers moeten ruimte krijgen, korte vergunningprocedures, flexibele verkaveling (p.4)

7 Collegeprogramma’s Overijssel Hellendoorn regelreflex past niet bij de participatiesamenleving (p.4) minder regels, meer mogelijkheden, mensen op gezond verstand aanspreken in plaats van op regels en voorschriften (p.4) afschaffen van overbodige en vrijheidsbeperkende verordeningen (p.4) meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen (p.4)


Download ppt "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht."

Verwante presentaties


Ads door Google