De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22-6-2016 Aanvullingswet Bodem Michiel Gadella – RWS/Bodem+

Verwante presentaties


Presentatie over: "22-6-2016 Aanvullingswet Bodem Michiel Gadella – RWS/Bodem+"— Transcript van de presentatie:

1 22-6-2016 Aanvullingswet Bodem Michiel Gadella – RWS/Bodem+

2 Rijkswaterstaat Wbb (incl. BUS, Bbk, etc.) Omgevingswet AMvB’s MR’n Bbk (bouwstoffen en kwalibo) Diverse wetten en regelingen Aanvullingswet Aanvullingsbesluit

3 Rijkswaterstaat 1/2016 1/2017 Raad van State Consultatie Parlement Voorbereiding en toetsing Consultatie Wet AMvB

4 Rijkswaterstaat Sectorale wetgeving Geval van verontreiniging Aanspreken veroorzaker Gedetailleerde nationale regels Leefomgeving integraal Bodemkwaliteit in relatie tot de functie Eenvoudiger regels activiteiten Overheidsrol decentraal Wbb Ow Van 29 gemeenten en 12 provincies gaan de bevoegdheden naar 393 gemeenten! Kijk daarom extra goed naar overgangsrecht!!

5 Rijkswaterstaat Herziening Wbb –Met de convenanten 2010-2015 en 2016-2020 zijn alle spoedlocaties onder controle –Hiermee zijn de belangrijkste risico’s aangepakt (weinig locaties met hoog risico/veel beperkingen) –Blijven over veel locaties met beperkt risico/weinig beperkingen –Hiervoor is gerichte gevalsaanpak minder geschikt –Bodemgebruik en -kwaliteit meer in samenhang bekijken –Vernieuwde instrumentarium in Omgevingswet

6 Rijkswaterstaat Aanvullingswet bodem: instrumentarium Omgevingswet Omgevingsvisie Programma Omgevingsverordening Omgevingsplan (gemeente) Algemene regels Projectbesluit Omgevingsvergunning Omgevingswaarden Instructieregels 6

7 Rijkswaterstaat Verbinden van bodem aan maatschappelijke opgaven 722-6-2016

8 Rijkswaterstaat Omgevingswet (Wbb) Convenanten Bestuurs- akkoorden STRONG Lokaal beleid

9 Rijkswaterstaat Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 Convenant Bodemsanering in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen 2001 Convenant bodem en bedrijfsleven 2015

10 Rijkswaterstaat 1022-6-2016

11 Omgevingswet Ob BAL BKL Aanvullingswet Aanvullingsbesluit ? ? BBL

12 Rijkswaterstaat Aanvullingsbesluiten bodem 12 Omgevingsbesluit: algemene en procedurele bepalingen Besluit Kwaliteit van de Leefomgeving (Bkl): materiële normstelling voor instrumenten in de Ow Activiteiten in de Leefomgeving: algemene regels over milieu, bouw, enz. (Bbl en Bal)

13 Rijkswaterstaat Voorkomen verontreinigingen Ordenen en faciliteren gebruik bodem Historische veront- reinigingen Waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem en het faciliteren van het duurzaam gebruik

14 Rijkswaterstaat Beleidsdoel bodem: 3 pijlers Het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (vaste bodem en grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de functionele eigenschappen van de bodem, door het in onderlinge samenhang: beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen; evenwichtig toedelen van functies aan locaties, rekening houdend met de kwaliteiten van de bodem; duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen en –aantastingen 14

15 Rijkswaterstaat Pijler 1: Voorkomen van nieuwe verontreiniging Preventieve amvb’s gaan beleidsneutraal over Inbouw NRB in BAL Specifieke zorgplicht bodem op besluit niveau Ongewoon voorval Gemeente bevoegd gezag 15

16 Rijkswaterstaat Pijler 2: Toedeling van functies Meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging over de kwaliteit irt functie Instrumenten Ow: omgevingsvisie en – plan STRONG, Ecosysteemdiensten Decentrale invulling Instructieregel Rijk omgevingsplan: aanwijzen aandachtsgebieden redelijk vermoeden risico’s gezondheid en dus bodemonderzoek Gemeente bevoegd gezag 16

17 Rijkswaterstaat Pijler 3: Beheer resterende historische verontreinigingen Spoedlocaties bekend e/o aangepakt Resterende verontreinigingen bij activiteiten aangepakt Algemene rijksregels (aanpak/normen) Decentrale invulling (aanpak/normen) Zorg voor historische verontreiniging in bodem (en grondwater) waar risico’s voor gezondheid zijn rust bij gemeente > instructieregel omgevingsplan toevalsvondst: vangnetbepaling om beheersmaatregelen te treffen Gemeente bevoegd gezag. Rol provincie bij grondwater?! 17

18 Rijkswaterstaat Graven en toepassen Water- activiteiten Bouwen verblijfs- functies. Humaan Verspreiding Onaan- vaardbare risico’s Over- gangsrecht Activiteiten Ordenen en faciliteren gebruik bodem Voorkomen veront- reinigingen Historische veront- reinigingen Zorgplicht Ongewoon voorval Preventie Toevalsvondst Programma Gedogen Spoed en lopend & Wat erin Hoe eruit BG Algemene regels “Bbk” en “BUS” Algemene Regels ontrekken en infiltreren of vergunningen Onderzoek Toets Geschikt maken, algemene regels “BUS” STRONG, ecosysteem- diensten, natuurlijk kapitaal

19 Rijkswaterstaat altijd geschikt voor gebruik geschikt voor gebruik risico onaanvaardbaar maximumwaarde gemeentelijk vastgestelde waarde voorkeurswaarde bouwen mogelijk maatregelen nodig bestuurlijke afweging

20 Rijkswaterstaat AMvB: Voorbereiding en toetsing Analyse Ontwerp Verfijnen, botsen, NvT 1/20163/2016 7/2016 1/2017 Toetsing 5/2017

21 Rijkswaterstaat 2122-6-2016 AMvB’s: work in progress

22 Rijkswaterstaat Projectteam Klankbord Koepeloverleg D-overleg B-Overleg Ondersteunings Team Stuurgroep MCO

23 Rijkswaterstaat Normen Dik Welkers Michiel Gadella Financiën Dik Welkers Geraldien Kok Bovengrond Patricia de Joode Michiel Gadella Beschermen Annemieke van Tol Ariane Tuinenburg Informatie Auke Oostra Jan Klein Kranenburg Grondwater Martin van Gelderen Marieke Prins Projectleiding Marjan van Giezen Martin van Gelderen Judith van Zuijlen Overgangsrecht Martin van Gelderen Geraldien Kok Inspraak en toetsen Patricia de Joode Implementatie

24 Rijkswaterstaat ? -en 2422-6-2016


Download ppt "22-6-2016 Aanvullingswet Bodem Michiel Gadella – RWS/Bodem+"

Verwante presentaties


Ads door Google