De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsdienst Brabant Noord …voor een schone en veilige leefomgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsdienst Brabant Noord …voor een schone en veilige leefomgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsdienst Brabant Noord …voor een schone en veilige leefomgeving

2 Wij nemen u graag mee… Maatschappelijke opgave Taakuitvoering in de praktijk: - VTH en collectieve taken - Gemeente Bernheze ODBN - Koers - Plan van aanpak 2015-2016 Omgevingsdienst Brabant Noord

3 Activiteiten mogelijk maken door risicobeheersing Veiligheid Gezondheid Leefbaarheid Duurzaamheid Doel ODBN

4 Rol bevoegd gezag Uitvoering op afstand Gemeenten (en provincie) verantwoordelijk voor strategische deel: de regiefunctie ODBN verantwoordelijk voor de operationele uitvoering Omgevingsdienst Brabant Noord

5 Antwoord op diverse rampen: rapport Mans - Leveren van kwaliteit (effectiviteit + efficiency + tijdigheid + redelijke kosten) - Bundeling kennis - Voldoende capaciteit /continuïteit - Gelijke behandeling burgers en bedrijven - Samenwerking met gerelateerde organisaties Waarom omgevingsdiensten

6 Programma’s ODBN Basistaken Milieudeel VTH Verzoektaken Groene wetgeving Waterwet BRIKS-taken Overig Collectieve taken Doelmatigheid verbeteren Kwaliteit verbeteren Aanpak ketens en milieucriminaliteit Bestaande samenwerkingstaken bv begeleiding sanering weggeluid Omgevingsdienst Brabant Noord

7 Relatie gemeente Bernheze Goede samenwerking Werkzaamheden 2014: ca. 90 vergunningen en meldingen ca. 360 controles ca. 20 beoordelingen en inspectie asbest ca. 30 behandeling klachten Omgevingsdienst Brabant Noord

8 Relatie gemeente Bernheze Inbreng formatie 4,6 FTE (= 6.200 uren) Contract voormalig RMB 750 uren. Werkprogramma 2014 7.700 uren Omgevingsdienst Brabant Noord

9 Concept PVA 2015-2016 Focus op Missie en Visie 2020 - Verlengd lokaal bestuur - Samenwerking op orde - Transparante en financieel gezonde organisatie op orde - Bemensing op orde Omgevingsdienst Brabant Noord

10 Concept PVA 2015-2016 Kanteling van de organisatie Werken met gebiedsteams, opbouw van specifieke gebiedskennis, korte lijnen met de deelnemers. Omgevingsdienst Brabant Noord

11 11

12 Risicovolle bedrijven 12

13 Reconstructie N279 en Dynamisch Beekdal de Aa Omgevingsdienst Brabant Noord

14 Reconstructie N279 en Dynamisch Beekdal de Aa We houden namens de 4 gemeenten en de Provincie toezicht op o.a.: -Besluit bodemkwaliteit (bouwstoffen / grond); -Wet Bodembescherming (saneringen); -Natura 2000.

15 Samenwerking We werken samen met: -Gemeenten -Waterschap Aa en Maas; -Rijkswaterstaat; -ILenT (VROM Inspectie); -NWVA.

16 Vragen? 16

17 Omgevingsdienst Brabant Noord …voor een schone en veilige leefomgeving


Download ppt "Omgevingsdienst Brabant Noord …voor een schone en veilige leefomgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google