De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvullingswet bodem Afscheid van de Wbb: Overgangsrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvullingswet bodem Afscheid van de Wbb: Overgangsrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Aanvullingswet bodem Afscheid van de Wbb: Overgangsrecht

2 Overgangsrecht …overgangsrecht…..wat is dat eigenlijk?  Afspraken bodemconvenant: 12 Provincies en 29 grotere gemeenten Wbb-bevoegdheid  Bodemsaneringsoperatie is nog in volle gang (en dat betekent concreet: tot 2021 spoedlocaties aanpakken…..)

3 Overgangsrecht belangrijke juridische randvoorwaarden: 1.Borgen van rechtszekerheid (duidelijk moet zijn welke regels in welk geval gelden)

4 Overgangsrecht 2.Streven naar een eenvoudig en uitvoerbaar overgangsrecht (bij voorkeur een zo strak mogelijk overgangsregime, met zo beperkt mogelijke differentiatie)

5 Overgangsrecht 3. Uniformiteit (overgangsrecht is uniform, tenzij er goede redenen zijn om te kiezen voor differentiatie per bestuursorgaan of per rechtsfiguur)

6 Overgangsrecht Hoofdlijnen van overgangsrecht: -Voortzetting sanering onder de Wbb. -Geen vaste einddatum. -Bevoegd gezag blijft ongewijzigd, tenzij…

7 Overgangsrecht Concreet: art. 3.1 (eerbiedigend overgangsrecht) Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op:

8 Overgangsrecht … saneringen waarvoor voor dat tijdstip… a.besluiten gebaseerd op zowel artikel 29 en artikel 37 Wbb zijn genomen; b.een saneringsplan als bedoeld in artikel 39 Wbb is ingediend; c.een melding is gedaan als bedoeld in artikel 39d, derde lid, Wbb.

9 Overgangsrecht MvT: Nog nader kijken naar uitwerking van: -art. 37, lid 4 Wbb -Nazorg als bedoeld in art. 39d -Gebiedsgericht grondwaterbeheer (art. 55c t/m 55i) -Subsidies (Besluit fin. bepalingen bodemsanering) -…….

10 Overgangsrecht Maar ook………….. -Eventuele omzetting naar instrumenten van het nieuwe overgangsrecht. -“Bij die uitwerking van het overgangsrecht zullen tevens de bevindingen uit de consultatie van dit wetsvoorstel worden betrokken”.

11 Overgangsrecht Wat betekent dit voor gemeenten….. …….en wat betekent dit voor de Provincie 1.Gemeenten voorbereiden op nieuwe bevoegdheid 2.Provincie zorgvuldig Wbb-taken afronden 3.Samen in gesprek over warme overdracht

12 Internetconsultatie de internetconsultatie is gestart: 22 maart - 17 mei a.s. eerste reacties? maak gebruik van de consultatiemogelijkheid


Download ppt "Aanvullingswet bodem Afscheid van de Wbb: Overgangsrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google