De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING ontwikkelingen Awb en attributie Luurt Wildeboer 15 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING ontwikkelingen Awb en attributie Luurt Wildeboer 15 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING ontwikkelingen Awb en attributie Luurt Wildeboer Luurt.wildeboer@cms-dsb.com 15 april 2009

2 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Awb - Aanbouwwet – invoering in tranches - Codificatie - Voorontwerp 4e Tranche Awb (1999) -Openbaarheid van bestuur Stand van zaken wetsvoorstellen Awb - Wet samenhangende besluiten (1-7-2008) - Wet elektronische bekendmaking (1-4-2009) - Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (inwerkingtreding - Wijziging Awb ivm Wet dwangsom (uiterlijk 1-1-2010) - Wet bestuurlijke lus (door TK aangenomen)

3 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen - verbeuren dwangsom overheid bij overschrijding beslistermijn - na ingebrekestelling - financiële sanctie voor bespoedigen besluitvorming (€ 20,- tot € 40,- per dag; max. 42 dagen) - inwerkingtreding: na aanpassing beslistermijnen in Awb en Wob; uiterlijk 1-1-2010) - aanpassingswet

4 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Wet bestuurlijke lus Awb - herstel gebreken in besluit na tussenuitspraak - in elke fase van beroepsprocedure - bevorderen finale geschilbeslechting - inwerkingtreding: -? -Wetsvoorstel 11 maart 2009 door TK aangenomen

5 4e TRANCHE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 4e Tranche Awb (29 702) - Bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4 Awb) - Bestuursrechtelijke handhaving (in het bijzonder bestuurlijke boete) (titels 5.1 en 5.4 Awb) - Attributie bestuursbevoegdheden aan ambtenaren (afdeling 10.1.3 Awb) Aanpassingswet 4e Tranche Awb (31 124) Inwerkingtreding: 1 juli 2009

6 ATTRIBUTIE Huidige situatie -Geen regeling attributie Regeling in Awb -Geen volledige regeling -Alleen attributie aan ondergeschikten -Geen regeling grondslag en toedeling bevoegdheden Doel Buiten twijfel stellen grondslag voor attributie aan ondergeschikten

7 ATTRIBUTIE Aanleiding -Op verzoek van TK i.h.k.v. behandeling Derde Tranche -Verbod delegatie aan ondergeschikten Betekenis Het bij wettelijk voorschrift in het leven roepen en toedelen van publiekrechtelijke bevoegdheden Knelpunt -attributie aan ondergeschikten -hiërarchische verhouding

8 ATTRIBUTIE Onderscheid -delegatie: bestaande bevoegdheid overgedragen -mandaat: bevoegdheid wordt uitgeoefend in naam van bestuursorgaan dat bevoegdheid bezit

9 ATTRIBUTIE Hiërarchische verhouding -ondergeschiktheidsrelatie blijft bestaan -(hiërarchische) instructiebevoegdheid blijft bestaan -algemene instructies -instructies in individueel geval -inlichtingenplicht

10 ATTRIBUTIE Bestuursorgaan -neemt besluiten (indien bestuursbevoegdheid) -bevoegd beleidsregels vast te stellen -procespartij in bezwaar en beroep -politieke verantwoording -klachtrecht

11 OVERIG Schakelbepaling -bij toedeling andere bevoegdheden dan het nemen van besluiten -bepaling inzake attributie van toepassing Mandaat -mandaat bij opleggen boete - niet aan degene die van overtreding proces-verbaal heeft opgemaakt


Download ppt "INLEIDING ontwikkelingen Awb en attributie Luurt Wildeboer 15 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google