De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de zorg
Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 19 mei 2015 Programma Aandacht voor iedereen

2 Inhoud van de presentatie
Wat zijn belangrijke ontwikkelingen; Hoe was het geregeld en hoe is het geregeld; PGB in de Wmo; Het (keukentafel)gesprek / onderzoek; Wat betekent het voor u als mantelzorg; Tien misverstanden over de Wmo; Zorgverzekeringswet: wijkverpleging; Wet langdurige zorg; Eigen bijdragen; Meer informatie. Programma Aandacht voor iedereen

3 1. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?
nadruk eigen verantwoordelijkheid en eigen regie; langer zelfstandig thuis wonen; ondersteuning in thuissituatie; concentratie op wijk- en buurtniveau; beperken overheidsuitgaven; transities en transformaties; lokale beleidsvrijheid en regionale samenwerking gemeenten. Rutte: ‘de overheid is geen geluksmachine’; overgang (relatief) van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving afbouw van inrichtingen en normalisatie op alle gebieden: jeugdzorginstellingen; verzorgingshuizen; voorzieningen voor verstandelijk en psychisch gehandicapten waar ligt de feitelijke macht bij toenemende regionale samenwerking van gemeenten? een inclusieve samenleving (toegankelijkheid op diverse leefgebieden) is het doel van het VN-verdrag Programma Aandacht voor iedereen

4 2. Hoe was het geregeld AWBZ Wmo ZVW
Wmo: huishoudelijke hulp, vervoer, rolstoel, scootmobiel, maaltijdvoorziening, woningaanpassing (bijv. een traplift), welzijnsactiviteiten (bijv. bij het ouderenwerk); AWBZ: verpleging en verzorging (zowel thuis als in een instelling), dagbesteding, vervoer, revalidatie en begeleiding; ZVW: huisarts, ziekenhuis, revalidatie, medicijnen enz. Programma Aandacht voor iedereen

5 3a. Hoe is het geregeld WLZ Wmo ZVW
Wet langdurige zorg (Wlz) beperkt tot zware zorg; Begeleiding naar de Wmo, zoals individuele begeleiding, dagbesteding en een klein deel van de persoonlijke verzorging; Persoonlijke verzorging, behandeling, verpleging naar de Zorgverzekeringswet (ZVW); Mensen met een lichte zorgvraag krijgen geen indicatie meer om in een instelling te wonen: ZZP 1-2, ZZP 3 afhankelijk van cliënt en thuissituatie. Programma Aandacht voor iedereen

6 3b. Hoe is het geregeld Overgangsrecht: voor cliënten die onder de AWBZ vielen, maar vanaf 2015 een beroep doen op hun gemeente voor zorg/ondersteuning. Overgangsrecht van één jaar (herindicatie in 2015); Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voor maatwerkvoorzieningen geldt in veel gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage; Programma Aandacht voor iedereen

7 4. PGB in de Wmo Cliënten kunnen kiezen tussen PGB en Zorg in natura
1. Trekkingsrecht via SVB; 2. Op basis van de Wmo 2015 worden de volgende voorwaarden aan het PGB gesteld: de cliënt/vertegenwoordiger moet in staat zijn de aan het PGB verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren; de cliënt/vertegenwoordiger moet motiveren waarom hij/zij een PGB wil; zijn de PGB-diensten veilig, doeltreffend en cliëntgericht (gemeente beoordeelt); hoogte van het PGB moet toereikend zijn. Programma Aandacht voor iedereen

8 5. Het (keukentafel)gesprek / onderzoek
Het keukentafelgesprek: zorgvuldig onderzoek, wat is er nodig, wat kan de cliënt, de mantelzorger en de sociale omgeving. Samen zoeken naar passende oplossingen; Het keukentafelgesprek wordt bij voorkeur bij de cliënt thuis uitgevoerd; De mantelzorger wordt betrokken bij het gesprek aan de keukentafel en het ondersteuningsplan Formele of informele onafhankelijke cliëntondersteuning; Wmo-consulenten zijn idealiter géén ambtenaren. De kwaliteit van de Wmo-consulent is van groot belang, vooral als blijkt dat een burger niet goed weet wat hij / zij wil of dat niet goed onder woorden kan brengen. Iedere burger dient op dezelfde manier benaderd en behandeld te worden. Eisen die gesteld worden aan de burger, moeten goed door de gemeente gecommuniceerd worden. Programma Aandacht voor iedereen 8

9 6. Wat betekent het voor u als mantelzorg?
Geen recht op een voorziening maar recht op een oplossing; Weten wat u wilt; Wat kunt u zelf oplossen; Eigen netwerk organiseren; Vraagverlegenheid en aanbodverlegenheid Burger dient zelf actief na te denken over zijn / haar niveau van participeren. De eisen die aan burgers gesteld worden, moeten goed door gemeenten worden gecommuniceerd. Een burger moet weten wat hem / haar te wachten staat als er een keukentafelgesprek gaat plaatsvinden. Zo nodig moet men iemand kunnen meenemen. Programma Aandacht voor iedereen 9

10 7. Tien misverstanden over de Wmo-1
Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning; Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen; Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van gemeenten; Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer; Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis; Programma Aandacht voor iedereen

11 7. Tien misverstanden over de Wmo-2
Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb; Ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis moeten gaan wonen; Het is afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb; De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken; Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier. Programma Aandacht voor iedereen

12 Persoonlijke verzorging en verpleging = wijkverpleging;
8. Zorgverzekeringswet 2015 Persoonlijke verzorging en verpleging = wijkverpleging; Indicatie: wijkverpleegkundige in 2015; Overgangsrecht 2015; PGB mogelijk; Geen eigen risico; Geen eigen bijdrage.

13 9. Wet langdurige zorg De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die altijd toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij; Zorg in een instelling of zorg thuis; CIZ stelt indicatie; Keuze: instelling of thuis; zorg thuis mag duurder zijn; Keuze natura en/of PGB, combinatie blijft mogelijk; Uitvoering van WLZ: zorgkantoor

14 Programma Aandacht voor iedereen
10. Eigen bijdragen-1 Hoe u de eigen bijdrage betaalt verschilt per wet: Krijgt u een Wmo-maatwerkvoorziening van uw gemeente? Dan moet u een eigen bijdrage betalen, behalve voor een rolstoel. Krijgt u persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zvw? Dan betaalt u geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Wet langdurige zorg: eigen bijdrage betalen. Programma Aandacht voor iedereen

15 10. Eigen bijdragen-2 Sinds 2013 niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. 2. 8 % van vermogen in box 3 wordt opgeteld bij verzamelinkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend. 3. Peiljaarverlegging bij gewijzigde omstandigheden.

16 Meer informatie welke rechten heeft u bij de overgang naar de nieuwe zorg. informatie over de Wlz Meldingen over de Wmo en/of de jeugdhulp? Ga naar


Download ppt "Veranderingen in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google