De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhulp en zorg & ondersteuning in 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhulp en zorg & ondersteuning in 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhulp en zorg & ondersteuning in 2015

2 Klik op foto voor filmpje (via Youtube, internetverbinding nodig)
Als internetverbinding niet beschikbaar is, overslaan.

3 Zorg in Nederland verandert in 2015
Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning aan thuiswonende hulpbehoevenden. De gemeente wordt niet uw zorgaanbieder; dat is en blijft het werk van professionals. Verpleging thuis blijft bij de zorgverzekeraars

4 Meeste mensen willen zelfstandig blijven wonen, met hulp van familie, vrienden, buren
Jan van de Rijt uit Deurne: “De mensen hebben elkaar nodig” Jan van de Rijt woont in Deurne en zit al vijf jaar afgekeurd thuis. Hij krijgt veel hulp van de buren. De mensen hebben elkaar nodig, zegt Jan. Dat -ie z’n gebreken heeft, is geen schande. ’t Komt erop aan dat je mekaar kunt vertrouwen. “Als er geen vertrouwen is”, zegt hij, “dan heb je ook geen leven meer.” Corrie gaat voor hem naar de bank. Eens per maand komt ze zijn bankpasje halen. Corrie kent hij nog van het ziekenhuis. Zij was daar gastvrouw en hij werkte er bij de beveiliging. Gerrit is de buurman van drie deuren verderop. Hij komt regelmatig kijken of Jan z’n medicijnen wel neemt. Gerrit vult ook formulieren voor hem in of belt voor hem als er iets is. Toine en José, de achterburen, staan ook altijd voor ‘m klaar. Toine komt gaatjes boren of als er iets zwaars getild moet worden. En ze luisteren samen naar muziek. Ans, zijn buurvrouw, heeft de sleutel. Haar kan hij bellen in noodgevallen. Laatst was-ie namelijk in de keuken door z’n benen gegaan. Leo komt hem vrijdags halen. Leo kent-ie nog van het ziekenhuis. Leo zat ook in de beveiliging. Leo rijdt hem elke vrijdagmiddag naar de Lidl. Of naar de Blokker of naar de Action, of naar welke winkel hij maar wil Ine, van de thuiszorg, komt iedere maandagmiddag. Zij is de enige betaalde kracht die bij hem over de vloer komt. Ze poetst, ze gaat met ‘m boodschappen doen, ze drinken samen koffie. Marian houdt zijn tuintje bij En wat doet Jan om iets terug te kunnen doen? Hij haalt eieren bij de boer, in z’n scootmobiel. Of hij bakt appelbollen. Of frikandellenbroodjes.

5 Waarom verandert de zorg?
Dichtbij inwoners Maatwerk Minder kosten

6 Zodat iedereen kan meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen

7 Wat verandert niet? Er blijft goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft

8 Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6
Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel De zes gemeenten werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders aan goede en betaalbare hulp

9 Wat verandert er voor mensen die ondersteuning (nodig) hebben?

10 Huishoudelijke ondersteuning: een schoon en leefbaar huis
Niet meer: aantal vaste uren hulp per week Wel: Een schoon en leefbaar huis Wat kunnen mensen zelf en welke ondersteuning kunnen zij krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden of mantelzorgers? De zorgaanbieder bekijkt samen wat er nodig is Mogelijkheid PGB blijft

11 Wat betekent dat voor mevrouw de Wit?
Mevrouw de Wit heeft huishoudelijke ondersteuning. Wat verandert er voor haar? Tiny de Wit (74) kwam er tien jaar geleden alleen voor te staan. Ze heeft haar kleine eengezinswoning jaren zelf schoon gehouden maar het huishouden werd te zwaar voor haar. Vooral de grote klussen, zoals de badkamer en de ramen wassen. Sinds vorig jaar krijgt ze huishoudelijke ondersteuning voor twee uur per week. Tiny heeft goede contacten in de buurt en haar twee kinderen komen af en toe langs. Zij redt zich prima met de maaltijdservice aan huis. Daarnaast gaat zij af en toe naar een activiteit in het wijkcentrum. In 2015 gaat de gemeente de huishoudelijke ondersteuning anders regelen. De gemeente kent geen uren meer toe, maar er wordt gekeken naar het resultaat: een leefbaar huis. De zorgaanbieder gaat dat samen met de klant bespreken. In het gesprek dat mevrouw de Wit had met haar zorgaanbieder over de nieuwe situatie, vertelde mevrouw de Wit dat ze nog wel zelf kan stoffen en stofzuigen. Ook bleek dat haar dochter best af en toe de ra­men wil wassen. Voor het schoonmaken van het sanitair blijft dezelfde hulp komen.

12 Begeleiding en dagbesteding
Wordt onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Dat geldt ook voor beschermd wonen en kort verblijf Ondersteuning is maatwerk Gesprek als indicatie afloopt: Welke ondersteuning is nodig? Wat kunt u zelf en welke ondersteuning kunt u krijgen van familie, vrienden of mantelzorgers? Zijn er voorzieningen of activiteiten in de buurt die aansluiten?

13 Wat betekent dat voor Wilco de Vries?
Wilco de Vries gaat naar dagbesteding. Wat verandert er voor hem? Wilco de Vries kreeg op jonge leeftijd een hersenbloeding. Hij zit in een rolstoel en doordat zijn geheugen is aangetast, kan hij niet meer zelfstandig functioneren. Zijn vrouw Marieke zorgt voor hem zo­veel ze kan. Als zij naar haar werk is, gaat Wilco naar de dagopvang om anderen te ontmoeten. Het stel heeft geen kinderen en familie en naasten vinden het moeilijk om met de situatie om te gaan. Marieke maakt zich zorgen of Wilco gebruik kan blijven maken van de dagopvang. In het gesprek dat de Wmo-consulent voerde met Marieke en Wilco kwam naar voren dat Wilco het ook fijn zou vinden om een dag thuis te zijn. Via de website Zorgvoorelkaar is een vrijwilliger gevonden die bekend is met de problematiek van Wilco. Zij komt een dag in de week bij Wilco thuis. Zij ondernemen samen dingen die aansluiten bij de interesses van Wilco. De overige dagen blijft hij gewoon naar de dagopvang gaan.

14 2015 is overgangsjaar Mensen met indicatie houden recht op zorg tot einddatum indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016 Peel 6.1 neemt tijdig contact op voordat indicatie afloopt Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6.1 Loopt indicatie af in 2015: Peel 6.1 neemt 6 tot 8 weken van te voren contact op Loopt indicatie door in 2016: Men ontvangt voor 1 oktober 2015 bericht

15 Persoonsgebonden budget (PGB)
Mensen met een PGB bepalen zelf wie wanneer zorg aan hen verleent Mogelijkheid PGB blijft Regels veranderen Trekkingsrecht: Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat budget beheren en betaalt rekeningen voor u Gemeenten maken met veel zorgaanbieders afspraken, dus veel keuzemogelijkheden als u geen PGB kiest. Vanaf 1 januari 2015 maakt de gemeente het PGB over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij beheren het budget van de PGB houder en verzorgen de betalingen aan de zorgverleners. De PGB-houder krijgt het budget dus niet meer op zijn of haar rekening gestort. Dit heet ‘trekkingsrecht’.

16 Wat als u ondersteuning nodig heeft?
Peelgemeenten regelen zorg en ondersteuning samen Consulenten werken zoveel mogelijk in wijken en dorpen Heeft u ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Neem contact op met Peel 6.1

17 Misverstanden over de nieuwe Wmo
Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen ondersteuning Nee, de Wmo biedt ondersteuning voor iedereen. Afhankelijk van uw inkomen kan het wel zijn dat u voor een bepaalde voorziening een eigen bijdrage moet betalen.

18 Misverstanden over de nieuwe Wmo
Kinderen, buren, vrienden worden verplicht mij te helpen Nee. Mantelzorg is en wordt niet verplicht. Wij kijken met u welke ondersteuning u van anderen kunt krijgen. Als die ondersteuning ontoereikend is, blijft professionele zorg en ondersteuning mogelijk.

19 Misverstanden over de nieuwe Wmo
Mijn gespecialiseerde dagbesteding verdwijnt, ik moet straks zeker maar gaan koffiedrinken in een wijkhuis Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. Uit ons gesprek met u blijkt welke ondersteuning passend is.

20 Wat verandert er voor gezinnen en jongeren die hulp (nodig) hebben?

21 Veranderingen jeugdzorg
Nieuwe Jeugdwet Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp Geen indicatie meer nodig van Bureau Jeugdzorg of CIZ Jeugdhulp anders organiseren: dichtbij inwoners en meer maatwerk Beter kijken wat mensen zelf kunnen, eventueel met hulp van familie en bekenden

22 2015 is overgangsjaar Jeugdigen met indicatie houden recht op zorg van dezelfde zorgaanbieder tot einddatum indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016 Gesprek als indicatie afloopt Geldt niet voor door rechter opgelegde maatregelen zoals pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten pleegzorg Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6.1. Waarom? Minder budget (bezuiniging) Zorgen dat mensen die dat hard nodig hebben de juiste hulp krijgen

23 Eén gezin, één ondersteuner, één plan
Jeugdprofessional is contactpersoon voor gezin met meerdere problemen: Ondersteunt gezin bij het maken van gezinsplan Betrekt overige professionals Ziet toe op een goede samenwerking en is contactpersoon voor het gezin (gezin heeft dus één contactpersoon) Op verzoek van gezin begeleiden, meegaan naar afspraken, gesprek samen voorbereiden, evalueren, etc.

24 Anne vindt het thuis niet meer fijn
Mieke Groot vertelt: “Het ging niet goed met onze Anne. Ze werd steeds brutaler en we hadden geen grip meer op haar. Op een dag kreeg ik een telefoontje van school. Ik kreeg Anja, de mentor van Anne, aan de lijn. Ze zei dat Anne brutaal was op school, veel spijbelde en omging met een groep veel oudere jongens. Ze maakte zich zorgen over haar en wilde graag met ons praten. Ik ben samen met Anne naar school gegaan om met Anja te praten. Anne begon te huilen en zei dat ze het thuis niet fijn vond omdat wij de hele tijd ruzie maakten. Toen heb ik verteld dat Leon de laatste tijd erg veel dronk en dan heel vervelend deed. En dan kregen we meestal ruzie, ook over onze financiën waar hij een enorme puinhoop van maakte. Anja raadde ons aan om hulp te zoeken en samen een plan van aanpak te maken om deze problemen op te lossen. Ze verwees ons naar Lisa, de opvoedondersteuner die regelmatig op school aanwezig is. Ik heb dit thuis met Leon gesproken en gelukkig vond hij het ook een goed idee. Hij zag zelf ook wel dat het niet goed met hem en ons ging, maar het lukte hem niet om het zelf op te lossen.” Na het gesprek met Lisa besluit Leon om zich op te laten nemen voor zijn alcoholprobleem. Het gezin gaat samen met diverse familieleden, buren en vrienden aan tafel om te bekijken wie hen kan helpen om hun leven weer goed op orde te krijgen. Ook professionele krachten zoals Lisa en Anja denken mee. Dit wordt vastgelegd in het gezinsplan. Anne vindt het thuis niet meer fijn

25 Wat als u vragen of problemen heeft met opvoeden en opgroeien?
Mijn dochtertje eet veel te weinig. Gaat zij daardoor slecht groeien? Mijn zoon spijbelt veel en gaat om met de verkeerde vrienden. Ik maak me zorgen. Ik durf niet meer naar school, want dan gaan ze me weer pesten Mijn dochtertje krijgt steeds driftbuien. Hoe ga ik daar mee om? Mijn dochter heeft veel verdriet over het overlijden van haar oma. Hoe kan ik haar helpen?

26 De opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpen u graag!

27 Opvoedondersteuners Ervaren en deskundige jeugdhulp professionals
Eerste aanspreek-punt voor ouders en jongeren

28 Waar vindt u ze? Alle wijken en dorpen van de Peelgemeenten
Consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen Op website CJG van uw gemeente vindt u contactgegevens Of bel gratis

29 Filmpje opvoedondersteuners
Waar vindt u ze? Filmpje opvoedondersteuners Klik op foto om filmpje te starten (via Youtube)  alleen als internetverbinding beschikbaar is.

30 Op school verlegen, thuis brutaal
Waar vindt u ze? Op school verlegen, thuis brutaal Marian is moeder van Stijn (6) en Sylvie (4). Sylvie is net begonnen op school en ze is daar nogal verlegen. Thuis is ze alles behalve verlegen. Ze voert het hoogste woord en is zelfs brutaal. Marian vraagt aan juf Lisa of het gedrag van Sylvie normaal is en zegt dat ze zich zorgen maakt. Lisa verwijst haar naar Barbara, de opvoedondersteuner die regelmatig in de school aanwezig is. Marian maakt samen met haar man Mark een afspraak met Barbara. Barbara merkt in het gesprek dat de ouders erg zoekende zijn hoe ze met regels en afspraken om moeten gaan. Bijvoorbeeld: moeten de kinderen wel of niet aan tafel blijven zitten? En welke beloning of straf hoort erbij als ze zich wel of niet aan een afspraak houden? Samen besluiten ze twee punten te kiezen waar ze de komende tijd aandacht aan gaan besteden. Mark en Marian kiezen voor aan tafel blijven zitten tijdens het eten en het slaapritueel. Barbara geeft de ouders concrete tips hoe ze dit aan kunnen pakken. Alle andere punten laten ze voor wat het is. Eerst zien of dit lukt. Mark en Marian gaan aan de slag met de tips die ze gekregen hebben. Het blijkt te werken en dat geeft hen veel rust. Ze merken ook dat Sylvie thuis veel rustiger is. Ze hebben nog twee gesprekken met Barbara en hebben dan het gevoel dat ze er verder zelf uitkomen. Ze weten dat ze altijd weer contact op kunnen nemen met Barbara als ze vragen hebben. Op school verlegen, thuis brutaal

31 Misverstanden over de Jeugdzorg
Familie, buren en vrienden worden verplicht ons kind te helpen en mee op te voeden. Nee, zij zijn nooit verplicht om te helpen. Wij kijken wel met u of mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Als er (daarnaast) professionele ondersteuning nodig is blijft dat mogelijk.

32 Misverstanden over de Jeugdzorg
Wordt bij de overdracht van gegevens rekening gehouden met de privacy van mijn kind? De wet stelt strenge eisen aan ambtenaren en professionals over welke persoonsinformatie zij wel en niet mogen uitwisselen. Gemeenteambtenaren mogen geen medische dossiers inzien. Gemeenten mogen wel over persoonsgegevens beschikken om bijvoorbeeld rekeningen te kunnen betalen.

33 Misverstanden over de jeugdzorg
De gemeente beslist straks welke zorg mijn kind krijgt De gemeente heeft een zogenaamde jeugdhulpplicht. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er voldoende goede hulp beschikbaar is. De zorgprofessional bepaalt vervolgens of zorg nodig is en welke zorg u krijgt.

34 Handige websites Guido: alle informatie over wonen, welzijn en zorg
Zorgsite: handig hulpmiddel om het regelen van zorg gemakkelijk te maken Zorg voor Elkaar: hulp vragen en bieden

35 Nog vragen? www.peel6-1.nl: veel gestelde vragen
Bel Peel 6.1 via tel (zonder kengetal) voor vragen over zorg en ondersteuning en jeugdzorg Bel CJG voor vragen over opvoeden en opgroeien Informatie over veranderingen langdurige zorg: Neem de folders mee!


Download ppt "Jeugdhulp en zorg & ondersteuning in 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google