De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervormingen in de zorg AWBZ en Wmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervormingen in de zorg AWBZ en Wmo"— Transcript van de presentatie:

1 Hervormingen in de zorg AWBZ en Wmo

2 AWBZ Langdurige zorg Zowel extramuraal als intramuraal Verzekerd recht Financieel onhoudbaar Hbh naar Wmo in 2007

3 Wmo Per 1 januari 2007 Meedoen in de maatschappij
Geen recht maar compensatieplicht Mogelijkheden in plaats van beperkingen Sociaal netwerk Individuele/Collectieve voorzieningen

4 Hervorming langdurige zorg
Andere/betere kwaliteit van ondersteuning en zorg Meer voor elkaar zorgen Financiële haalbaarheid langdurige zorg

5 Rol Wmo in hervormingen
Participeren in eigen omgeving met steun Wmo - Langer zelfstandig wonen en gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk - Decentralisatie van extramurale zorg naar Wmo en vervallen verzekerd recht - Gemeenten verantwoordelijk voor brede sociale domein

6 Maatregelen Wmo In 2014: - aanspraak dagbesteding blijft - hbh mogelijk voor nieuwe cliënten - 1 vangnet inkomenssteun In 2015: - hbh beperkt mogelijk. Budget nog 60% - extramurale begeleiding 75% budget - extramurale persoonlijke verzorging met 85% budget

7 Uitgangspunten Wmo Uitgangspunt van eigen mogelijkheden wordt vastgelegd De rol van het sociale netwerk verankerd (wederkerigheid) Financiële draagkracht via eigen bijdrage Mogelijkheid van een pgb onder strikte voorwaarden

8 Kern-AWBZ Voor de meest kwetsbaren
In eigen woonomgeving niet verantwoord Verzekerd recht Objectieve indicatiestelling door CIZ: recht op zorg en zorgzwaarte Beperkte mogelijkheid pgb Beperktere verhoging eigen bijdrage t.o.v. regeerakkoord Korting 5%

9 Gemeente Meer taken met minder budget
Verkennen van eigen mogelijkheden en omgeving (ook financieel) Professionals: zorgen dat ipv zorgen voor Investeren in algemene voorzieningen voor bredere doelgroep Individuele voorzieningen voor mensen die het echt nodig hebben. Samenwerking Peelgemeenten sociaal domein: zowel beleid als uitvoering

10

11 Situatie in Laarbeek Beleid maken we samen…..met u?
Doel: zorgzame samenleving, wat is reëel? Kwaliteit is: Zorg thuis Respect en autonomie Goede communicatie Eenlijnszorg Efficiënte inzet van hulpmiddelen Coöperatieve gedachte

12 Zorgstructuur Laarbeek

13


Download ppt "Hervormingen in de zorg AWBZ en Wmo"

Verwante presentaties


Ads door Google