De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Programma Korte terugblik Veranderingen in de wetgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Programma Korte terugblik Veranderingen in de wetgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Programma Korte terugblik Veranderingen in de wetgeving
Resultaten van gesprekken met gemeente, zorgverzekeraar CZ, Provincie en Ministerie VWS Wat betekenen de veranderingen voor U ? Het Persoonsgebonden Budget

2 Korte terugblik Juni 2012 ALV notitie: Vernieuwende zorg in Laarbeek vastgesteld. Acties: - inzet wijkzusters voor Tot uw Dienst (2013) Gesprekken met gemeente en zorgverzekeraar CZ over financiering zorg Val Kabinet Rutte 1 geeft vertraging Juni 2013 ALV Presentatie door ambtenaren gemeente over wijzigingen WMO

3 Wmo Per 1 januari 2015 Meedoen in de maatschappij
Geen recht maar compensatieplicht Mogelijkheden in plaats van beperkingen Sociaal netwerk Individuele/Collectieve voorzieningen

4 Hervorming langdurige zorg AWBZ
Andere/betere kwaliteit van ondersteuning en zorg Meer voor elkaar zorgen Financiële haalbaarheid langdurige zorg Bezuinigingen door Rijksoverheid

5 Rol Wmo in hervormingen
Participeren in eigen omgeving met steun Wmo - Langer zelfstandig wonen en gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk - Decentralisatie van extramurale zorg naar Wmo en vervallen verzekerd recht - Gemeenten verantwoordelijk voor brede sociale domein.

6 Uitgangspunten Wmo Uitgangspunt van eigen mogelijkheden wordt vastgelegd De rol van het sociale netwerk verankerd samen redzaam en wederkerigheid Financiële draagkracht via eigen bijdrage Mogelijkheid van een pgb onder strikte voorwaarden

7 Kern-AWBZ Voor de meest kwetsbaren mensen
In eigen woonomgeving niet verantwoord Verzekerd recht Objectieve indicatiestelling door CIZ: recht op zorg en zorgzwaarte Beperkte mogelijkheid pgb

8 Gemeente Meer taken met minder budget
Verkennen van eigen mogelijkheden en omgeving (ook financieel) Professionals: zorgen dat ipv zorgen voor Investeren in algemene voorzieningen voor bredere doelgroep Individuele voorzieningen voor mensen die het echt nodig hebben. Samenwerking Peelgemeenten sociaal domein.

9 De Veranderingen

10 Zo gaat het worden

11 Dit wil de overheid

12 Resultaten gesprekken
Gemeente: Contract huishoudelijke zorg Contract begeleiding en dagbesteding Zorgverzekeraar CZ Koepel zorgcoöperaties opgericht voor de zorginkoop. Hoogeloon, Elsendorp en Laarbeek als initiatiefnemers.

13 Grote belangstelling Er is grote belangstelling bij het ministerie van VWS, Provincie Noord-Brabant voor deze coöperatieve ontwikkeling. De inkoop voor de zorg voor Tot uw Dienst wordt via de Koepel geregeld. Tot uw Dienst krijgt wijkzusters gefinancierd Tot uw Dienst krijgt verzorging en verpleging gefinancierd.

14 Wat kan Tot uw Dienst vanaf 1 januari 2015
Op 1 januari 2015 kan Tot uw Dienst zorg bieden zoals dat nu gebeurt op basis van een Persoonsgebonden Budget. Huishoudelijk zorg, begeleiding en dagbesteding bieden op basis van de contracten met de gemeente Verzorging en verpleging bieden op basis van het inkoopcontract tussen zorgverzekeraar CZ en de Koepel Zorgcoöperaties

15 Pauze

16 Welke gevolgen hebben de veranderingen voor U ?
Huishoudelijke hulp Huidige indicatie blijft geldig tot herindicatie Herindicatie proces medio april 2015 afgerond Begeleiding en Dagbesteding 2015 is overgangsjaar Verzorging en verpleging Zoals bij begeleiding en dagbesteding

17 Het persoonsgebonden Budget
De indicatie blijft geldig tot herindicatie in 2015 Het PGB komt op rekening van de Sociale Verzekeringsbank.( trekkingsrecht ) U krijgt geen geld meer in eigen beheer. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de hulpverlener U hoeft geen verantwoording meer af te leggen

18 Het Persoonsgebonden Budget
Het PGB blijft mogelijk in drie wetten nl. WMO ZVW en WLZ. De regels en eisen die de gemeente en de verzekeraar stelt zijn nog niet duidelijk. Bij indicatie en herindicatie duidelijk maken of u een PGB wilt of zorg via een instelling

19 Tot slot Vragen???

20 Einde Dank voor de komst en voor de aandacht


Download ppt "Welkom Programma Korte terugblik Veranderingen in de wetgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google