De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW

Verwante presentaties


Presentatie over: "PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW"— Transcript van de presentatie:

1 PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW
Informatieavonden 2014 PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW

2 Dorien Kloosterman Adviseur Naar-Keuze; beleidsmedewerker Platform VG; zus van Anja, bewindvoerder.

3 Waar gaan we het over hebben?
PGB WMO Bezuinigingen en veranderingen Eigen bijdrage

4 Komt u in aanmerking voor permanent verblijf (> 3 etmalen/week) ?
Indeling AWBZ Komt u in aanmerking voor permanent verblijf (> 3 etmalen/week) ? Nee Ja U krijgt een indicatie voor een zorgzwaartepakket ZZP U krijgt een indicatie in functies en klassen A B

5 Zes functies Persoonlijke verzorging Verpleging
Begeleiding individueel Begeleiding groep (dagbesteding/ naschoolse opvang) Behandeling (niet PGB) Kortdurend Verblijf (KV)

6 Wijzigingen AWBZ

7 Taken naar gemeente Wmo Werk Jeugd
Verdwijnen/ aanpassen hulp bij huishouden Komst begeleiding, individueel en dagbesteding Komst persoonlijke verzorging (5 %) Komst kortdurend verblijf Werk Komst deelnemers nwe Wajongérs ( geen VDL) Extra budget armoede Jeugd Bijna alle vormen van jeugdzorg, ook intensieve zorg

8 Het proces WMO en jeugdwet

9 Wie/wat gaan niet naar de Wmo/ Jeugdwet
Verpleging en persoonlijke verzorging (gaat naar ZVW) Mensen die nu al in een instelling wonen of een ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebben, blijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke regeling Wlz) Mensen met grondslag GGZ (gaat naar Wmo, deel blijft in Wlz) Kinderen intensieve kindzorg (tot 5 jaar naar ZVW, boven 5 jaar naar Wlz) groep Kinderen met 8 dagdelen behandeling groep of meer groep Kinderen/ jong volwassenen met meer dan 18 dagdelen (1 etmaal = 6 dagdelen) Cliënten met indicatie kortdurend verblijf VG/LG Kinderen intensieve kindzorg (ZVW)

10 PGB in ZVW Voorwaarden staan in polis zorgverzekering, pgb regelement, tarieven verschillend. Geen eigen bijdrage Geen eigen risico 10 – 15 % korting op tarieven Na overgangsrecht indiceert wijkverpleegkundige Indien zorgverlener ook ZIN zorg levert, geen PGB. Max. tarieven informele zorg € 20,00 Max aantal uren zorg inkoop, gelijk aan indicatie. Indien ook Wmo zorg (afbakening) Restitutiepolis, geen trekkingsrecht via SVB

11 Jeugdwet

12 Knelpunten huidige jeugdzorg
het huidige jeugdzorgstelsel is te versnipperd de samenwerking rond gezinnen schiet te kort de druk op de gespecialiseerde zorg is groot de uitgaven blijven stijgen er is sprake van overbehandeling én onderhandeling.

13 meer aandacht voor het voorkomen van problemen (preventie)
op tijd beschikbaar zijn van hulp bij vragen of problemen versterken van de eigen regie en eigen kracht meer zeggenschap en deelname aan de samenleving (participatie) versterken van het sociale netwerk van het gezin en van de jeugdigen zelf.

14 Overgangsrecht bestaande indicaties blijven in 2015 geldig
Wijkteams Een gezin, een plan , een regisseur Kijken naar samenhang PGB mogelijk onder voorwaarden Verwijzing door specialist of huisarts blijft mogelijk Inkoopproblemen

15 Wat betekent dit? Wel naar jeugdwet/ Wmo
Volledig compensatie gedurende heel 2015 t.a.v. PGB/ zorgomvang/ zo mogelijk bij dezelfde aanbieders Mensen worden per brief geïnformeerd

16 PGB in de gemeente In staat PGB te begrijpen en beheren
de cliënt motiveert dat de individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht (Jeugdwet); de cliënt motiveert dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen (Wmo) Zorg goede kwaliteit d.w.z.veilig, doeltreffend en cliëntgericht

17 Tarieven Gemeente stelt zelf tarieven vast
Veelal max. € 20,00 per uur voor 1e en 2e graads familieleden die zorg verlenen Niet duurder dan ZIN voorziening Alleen voor maatwerkvoorziening

18 Trekkingsrecht via SVB
Geen vrij besteedbaar bedrag Eigen bijdrage via CAK/ bruto PGB Trekkingsrecht via SVB SVB/ Gemeenten vragen contracten op (nog) geen zorgbeschrijvingen

19 Zorgovereenkomsten Opgevraagd door SVB
Veel problemen i.v.m. samenhang PGB via zorgverzekeringswet in huidige zorgverlening. Contracten daardoor door gemeenten niet goed gekeurd. Onduidelijke communicatie door SVB. Cliënten weten niet welk deel via zorgverzekering en welk deel via Wmo zal lopen. Geldt vanaf 18 jaar, daaronder volledig via Jeugdwet, uitgezonderd kinderen met zeer intensieve zorgvraag (ziekenhuis verplaatste zorg)

20 Trekkingsrecht Contracten worden gecontroleerd
Soms stelt gemeente aanvullende voorwaarden bv. aanmelding van zorgorganisaties Betreft alleen Jeugdwet en Wmo Bijstorten mag (Jeugdwet) Betaling door SVB aan hulpverlener/ organisatie nadat factuur (digitaal) is aangeleverd.

21 Taak SVB Uw budget staat bij de SVB De SVB betaalt al uw zorgverleners
Budgetoverzicht (maandelijks) Eindafrekening (jaarlijks) Opgaaf belastingdienst Vrijwillige storting Vrij besteedbaar bedrag

22 Mijn PGB U logt in op Mijn PGB via DigiD
U komt dan in uw digitale dossier U kunt hier digitaal uw PGB administratie bekijken U kunt hier digitaal uw PGB zaken met de SVB regelen

23

24 Wat kunt u met Mijn PGB? Uw budgetoverzicht bekijken
Uw overeenkomsten, loonstroken en facturen inzien Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen Facturen en urendeclaraties indienen Ziek- en herstelmeldingen doorgeven Loonberekeningen maken

25

26 Indicatie eindigt 31 december 2014 of daarvoor
U heeft geen verzoek van gemeente/SVB of zorgkantoor ontvangen om stukken op te sturen Indicatie aanvragen ( 8 weken) verwerkingstijd Indicaties extramuraal worden max 6 maanden afgegeven

27 Vragen??? Naar-Keuze Vergezicht 36 6661 RE ELST Telefoon (0481) 374589


Download ppt "PGB en jeugdwet/ WMO/ ZVW"

Verwante presentaties


Ads door Google