De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPoint presentatie Lelystad Ontwikkelingen Wmo/AWBZ Overleg Communicatie 1 juli 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPoint presentatie Lelystad Ontwikkelingen Wmo/AWBZ Overleg Communicatie 1 juli 2014."— Transcript van de presentatie:

1 PowerPoint presentatie Lelystad Ontwikkelingen Wmo/AWBZ Overleg Communicatie 1 juli 2014

2 PowerPoint presentatie Lelystad Hervorming langdurige zorg Hervorming langdurige zorg:  zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen  betaalbaarheid van de zorg, ook in de toekomst  voor meest kwetsbaren: recht op passende zorg in een instelling. AWBZ verdwijnt:  deel gaat naar de Wet Langdurige Zorg  deel gaat naar de Zorgverzekeringswet  deel gaat naar de gemeente: Wmo en Jeugdwet.

3 PowerPoint presentatie Lelystad Wet langdurige z org Wet langdurige zorg (Wlz):  treedt waarschijnlijk 1-1-2015 in werking  verantwoordelijkheid rijksoverheid  voor iedereen die vanwege een handicap of aandoening in een instelling moet verblijven.

4 PowerPoint presentatie Lelystad Zorgverzekeringwet  verzorging voor thuiswonenden gaat hier vanaf 1 januari 2015 onder vallen  gaat om thuiszorg/wijkverpleging (zorg aan het lichaam: wassen, hulp bij opstaan, wondverzorging e.d.)

5 PowerPoint presentatie Lelystad Nieuwe Wmo  Nieuwe Wmo treedt op 1-1-2015 in werking.  Gemeente wordt verantwoordelijk voor ondersteuning van thuiswonende volwassen: ouderen inwoners met verstandelijke beperking inwoners met lichamelijke beperking inwoners met psychische problematiek

6 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeentelijk beleid  Kadernota “Samen Leven, Samen Redzaam” is vastgesteld.  Beleid erop gericht dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.  Eigen verantwoordelijkheid en eigen netwerk staan centraal.  Ondersteuning wordt dichtbij georganiseerd en moet goed aansluiten bij de behoefte.  Ondersteuning met minder middelen.

7 PowerPoint presentatie Lelystad Centrale uitgangspunt Stepped care principe: Persoon zelfNetwerk Vrijwilligers/ Collectieve arrangementen Professionele (individuele) zorg

8 PowerPoint presentatie Lelystad Naar een nieuwe sociale infrastructuur voor de Wmo Verschuiving zwaartepunt van zware naar lichtere vormen van ondersteuning / basis versterken. specifieke ondersteuning ondersteuning thuis de basis ontmoetingsacitivteiten en dagactiviteiten in de buurt, cliëntondersteuning, openbaar vervoer, open inloop, mantelzorgondersteuning etc. bewoners zelf, mantelzorgers, vrijwilligers

9 PowerPoint presentatie Lelystad De basis versterken Een sterke basis:  informatie goed/duidelijk beschikbaar  mantelzorgondersteuning goed geregeld  vrijwilligerswerk stimuleren  burgerinitiatieven stimuleren  activiteiten in de buurt/wijkvoorzieningen  goed toegankelijk openbaar vervoer  geschikte woningen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

10 PowerPoint presentatie Lelystad Ondersteuning vanuit Wmo  Ondersteuning thuis: individuele begeleiding huishoudelijke hulp  Specifieke ondersteuning: dagactiviteiten/dagbesteding logeervoorzieningen/respijthuis woningaanpassingen scootmobiel/rolstoel regiotaxi

11 PowerPoint presentatie Lelystad De praktijk Als ondersteuning nodig is bij zelfstandig wonen:  naar een sociaal wijkteam  sociaal wijkteam kijkt samen met inwoner wat nodig en mogelijk is  dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan  ondersteuning/participatie wordt op basis van ondersteuningsplan ingevuld.  inwoner krijgt een vast aanspreekpunt Als opname nodig is: voor een indicatie naar het CIZ.

12 PowerPoint presentatie Lelystad

13 Sturing gemeente  gemeente stuurt op hoofdlijnen (regiegemeente)  verantwoordelijkheid uitvoering bij partijen/professionals  aantal open-eind regelingen beperken  gemeente bepaalt welk basisaanbod aanwezig is (met subsidies)  gemeente bepaalt budget ondersteuning thuis, wordt per stadsdeel ingekocht.  gemeente bepaalt budget dagbesteding, wordt per aandachtsgroep ingekocht.

14 PowerPoint presentatie Lelystad Stand van zaken  Gemeenteraad heeft kaders vastgesteld: Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam.  Aanbestedingen ondersteuning thuis en dagbesteding zijn op basis hiervan gestart; aanbesteding huishoudelijke hulp start binnenkort.  Budget nieuwe Wmo 2015 is bekend. Meicirculaire: € 9.8 miljoen.  Communicatieplan is opgesteld.  Beleidsplan Wmo /uitvoeringsplan 2015/nieuwe Wmo verordening zijn in voorbereiding; in juli/augustus voor inspraak naar partijen en Wmo Cliëntenraad; daarna naar college/raad.  Sociale wijkteams zijn uitgebreid starten na vakantie met individuele gesprekken/opstellen ondersteuningsplannen voor AWBZ klanten die naar Wmo overgaan.

15 PowerPoint presentatie Lelystad Dank voor uw aandacht.


Download ppt "PowerPoint presentatie Lelystad Ontwikkelingen Wmo/AWBZ Overleg Communicatie 1 juli 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google