De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen: Nathalie van de Garde,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen: Nathalie van de Garde,"— Transcript van de presentatie:

1 Even voorstellen: Nathalie van de Garde, Ketenondersteuner Wonen, Welzijn en Zorg Groningen

2 voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontplooiing
ZORGEN VOOR MORGEN Doelstelling: de woonomgeving zo inrichten dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen voldoende geschikte woningen in een veilige en toegankelijke woonomgeving afstemming van zorgaanbod op zorgvraag voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontplooiing

3 Gebieds/wijkgerichte ketensamenwerking
ZORGEN VOOR MORGEN Samenwerkingsconvenant 30 ketenpartners, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties Gebieds/wijkgerichte ketensamenwerking

4 Twee instrumenten van Zorgen Voor Morgen:
Stip Ketenondersteuning

5 Ketenondersteuner Ondersteuner van de samenwerking
Onafhankelijke verbindende schakel Ondersteuner van de samenwerking Draagt bij aan integratie/participatie van kwetsbare groepen Contactpersoon voor Stip: ontwikkeling Stip, Stipvrijwilligers, Stipdiensten en Stipcommunicatie

6 WMO: Meedoen! Doorontwikkeling: Uitgangspunten en toekomstagenda van de Wmo

7 Alle wijkbewoners Stip: 13 wijken in Groningen
Stip: voor wie, en waar? Alle wijkbewoners Stip: 13 wijken in Groningen

8 Waarvoor? Stip: voor wat? ● Informatie en advies ● Ontmoeting
● Vrijwilligerswerk ● Hulp en ondersteuning ● Signalering

9 Met wie? Stip: wat en hoe? Frontoffice – Stipvrijwilligers
Backoffice – uitvoerend netwerk Zorgen voor Morgen

10 Samenwerking tussen front- & backoffice: hoe doen we dit?
Bewoners centraal stellen Werken met wijkgerichte netwerkstructuur Functies, diensten en activiteiten onder paraplu Stip Toe werken naar 1 loket: “no wrong door” principe toepassen Mensen, middelen en ideeën te verbinden

11 Stip is meer dan een loket……
Ontmoeting Koffieochtenden Themabijeenkomsten Samen eten

12 Stip is meer dan een loket……
Vrijwilligerswerk Vrijwilligersvacaturebank Talentenbank Welkom in de buurt

13 Stip is meer dan een loket……
Hulp en ondersteuning Hulpdiensten/tuinbeheerteams Mantelzorgondersteuning Gesprekken met beroepskrachten uit de backoffice

14 Stip is meer dan een loket……
Signaleren Stipregistratie De huisbezoekprojecten Klankbordgroep

15 Formele – Informele netwerken Elkaar vinden!
Stip is samenwerken ! Formele – Informele netwerken Elkaar vinden!

16 Sociale Teams (2 pilots) Gemeentelijke WMO kerngroep
Zorgen voor Morgen convenant 3 DECENTRALISATIES Sociale Teams (2 pilots) Gemeentelijke WMO kerngroep Bestuurlijk overleg ZvM/WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Samen Sterk in Stad Zorgen voor Morgen Partners Plangroepen Zorgen voor Morgen (5) Ketenondersteuners (4) Uitvoerende netwerken ZvM (6) 5 Projectgroepen 3D (toegang, arrangementen, contracten, maatschappelijke participatie, sociale teams) Partners uit Maatschappelijke participatie en Jeugd

17 Kansen en bedreigingen Kansen
WMO: meer doen met de kracht van de samenleving meer informeel oplossen, meer met maatschappelijk middenveld Toegang tot sociaal team, zorg, voorzieningen

18 Kansen en bedreigingen Bedreigingen
Plafond aan wat je van vrijwilligers kunt vragen Financiering geregeld tot En daarna?

19 Nog vragen?


Download ppt "Even voorstellen: Nathalie van de Garde,"

Verwante presentaties


Ads door Google