De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Even voorstellen: Nathalie van de Garde, Ketenondersteuner Wonen, Welzijn en Zorg Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Even voorstellen: Nathalie van de Garde, Ketenondersteuner Wonen, Welzijn en Zorg Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Even voorstellen: Nathalie van de Garde, Ketenondersteuner Wonen, Welzijn en Zorg Groningen

2 2 ZORGEN VOOR MORGEN Doelstelling: de woonomgeving zo inrichten dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen voldoende geschikte woningen in een veilige en toegankelijke woonomgeving afstemming van zorgaanbod op zorgvraag voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontplooiing

3 3 ZORGEN VOOR MORGEN Samenwerkingsconvenant 30 ketenpartners, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties Gebieds/wijkgerichte ketensamenwerking

4 4 Twee instrumenten van Zorgen Voor Morgen: Stip Ketenondersteuning

5 5 Ketenondersteuner Onafhankelijke verbindende schakel Ondersteuner van de samenwerking Draagt bij aan integratie/participatie van kwetsbare groepen Contactpersoon voor Stip: ontwikkeling Stip, Stipvrijwilligers, Stipdiensten en Stipcommunicatie

6 6 WMO: Meedoen! Doorontwikkeling: Uitgangspunten en toekomstagenda van de Wmo

7 7 Stip: voor wie, en waar? Alle wijkbewoners Stip: 13 wijken in Groningen

8 8 Waarvoor? Stip: voor wat? ● Informatie en advies ● Ontmoeting ● Vrijwilligerswerk ● Hulp en ondersteuning ● Signalering

9 9 Met wie? Stip: wat en hoe? Frontoffice – Stipvrijwilligers Backoffice – uitvoerend netwerk Zorgen voor Morgen

10 10 Samenwerking tussen front- & backoffice: hoe doen we dit? Bewoners centraal stellen Werken met wijkgerichte netwerkstructuur Functies, diensten en activiteiten onder paraplu Stip Toe werken naar 1 loket: “no wrong door” principe toepassen Mensen, middelen en ideeën te verbinden

11 11 Stip is meer dan een loket…… Ontmoeting Koffieochtenden Themabijeenkomsten Samen eten

12 12 Stip is meer dan een loket…… Vrijwilligerswerk Vrijwilligersvacaturebank Talentenbank Welkom in de buurt

13 13 Stip is meer dan een loket…… Hulp en ondersteuning Hulpdiensten/tuinbeheerteams Mantelzorgondersteuning Gesprekken met beroepskrachten uit de backoffice

14 14 Stip is meer dan een loket…… Signaleren Stipregistratie De huisbezoekprojecten Klankbordgroep

15 15 Stip is samenwerken ! Formele – Informele netwerken Elkaar vinden!

16 16 Zorgen voor Morgen convenant 3 DECENTRALISATIES Sociale Teams (2 pilots) Gemeentelijke WMO kerngroepBestuurlijk overleg ZvM/WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Samen Sterk in Stad Zorgen voor Morgen Partners Plangroepen Zorgen voor Morgen (5) Ketenondersteuners (4)Uitvoerende netwerken ZvM (6) 5 Projectgroepen 3D (toegang, arrangementen, contracten, maatschappelijke participatie, sociale teams) Partners uit Maatschappelijke participatie en Jeugd

17 17 Kansen en bedreigingen Kansen WMO: meer doen met de kracht van de samenleving meer informeel oplossen, meer met maatschappelijk middenveld Toegang tot sociaal team, zorg, voorzieningen

18 18 Kansen en bedreigingen Bedreigingen Plafond aan wat je van vrijwilligers kunt vragen Financiering geregeld tot 2015. En daarna?

19 19 Nog vragen?


Download ppt "1 Even voorstellen: Nathalie van de Garde, Ketenondersteuner Wonen, Welzijn en Zorg Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google