De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen 26 oktober 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen 26 oktober 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen 26 oktober 2005

2 2 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Initiatiefnemers

3 3 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Totaaloplossing Aanmelding ondernemer bij Bodemcentrum (met NO) Beslissing ondernemer Voorbereiding en opstellen saneringsplan Resultaat: Weten waar je aan toe bent Advies Bodemcentrum Kosten van sanering Berekening subsidie Goedkeuring bevoegd gezag 1.Dienstverlening Bodemcentrum 2.Uitvoeren bodemsanering 3.Verificatie (evaluatie) 4.Uitvoeren/organiseren nazorg 5.Optioneel: financiering go no go BSB Totaalplan voor Sanering (rapport)

4 4 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Inhoud en uitvoering nader onderzoek Informatie- behoefte nader onderzoek Visie vanuit probleemdefinitie (t.b.v. beschikking) Visie vanuit probleemoplossing (t.b.v. saneringsplan) Het leveren van voldoende en betrouwbare gegevens op basis waarvan een besluit kan worden genomen Het leveren van representatieve gegevens die essentieel zijn voor een betrouwbaar ontwerp Richtlijn voor nader onderzoek (geïntegreerd probleem- definiërend en probleemoplossend)

5 5 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen 3 categorieën van saneringen  Aanleiding is wens Bodemcentrum met betrekking tot:  resultaatgericht kunnen werken op basis van doelmatigheid (standaard als het kan en specifiek als het moet !)  uniformiteit in onderzoek, (uitvoerings)plannen en toetsing  duidelijkheid en transparantie in het hele proces  voorkomen van discussie over interpretaties  Voorstel om te werken met drie categorieën:  BUS-saneringen (35 á 40%)  standaard saneringen (40 á 50%)  maatwerk saneringen (10 a 20%)

6 6 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Karakteristiek BUS saneringen (1)  reikwijdte: oppervlakte- en volumecriterium, aard van verontreinigingen, op perceel van melder, afvoercriterium  informatiekwaliteit: minimaal verkennend onderzoek gebaseerd op vooronderzoek en N.O. deel 1 voor mobiel  saneringsdoel : saneren tot terugsaneerwaarde in Regeling  saneringsresultaat: normatief ingevuld en vastgelegd in Regeling  saneringsaanpak: open ontgraving bron en onttrekken van grondwater/ inzet bewezen in-situ technieken  saneringsduur: ½ jaar voor immobiel en 1 jaar voor mobiel  nazorg: alleen bij immobiel gericht op instandhouden isolatielaag

7 7 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Karakteristiek standaard saneringen (2)  reikwijdte: geen beperkingen  informatiekwaliteit: conform Richtlijn Bodemcentrum  saneringsdoel : bovengrond functiegericht; ondergrond zo veel mogelijk verwijderen van bron en pluim binnen een korte periode met te garanderen stabiele eindsituatie  saneringsresultaat: voor bovengrond standaard isolatielaag; voor ondergrond tot trede 1 of 2 (b.u 3)  saneringsaanpak: ontgraven bron, onttrekken grondwater en ondersteund door intensieve in-situ tech.  saneringsduur: binnen circa 3 jaar  nazorg: geen of passief; isolatielaag instandhouden

8 8 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Karakteristiek maatwerk saneringen (3)  reikwijdte: geen beperkingen  informatiekwaliteit: conform richtlijn Bodemcentrum met eventueel specifiek aanvullend onderzoek  saneringsdoel : conform van Trechter naar Zeef, eventueel gefaseerde uitvoering, scheiding in bron en pluim, etc.  saneringsresultaat: stabiele eindsituatie; isoleren en/of beheersen en controleren  saneringsaanpak: - bronverwijdering  in-situ technieken  n.a. - IBC-voorzieningen  saneringsduur: binnen maximaal 30 jaar (zo kort als mogelijk!)  nazorg: actief; omvang afhankelijk van maatregelen

9 9 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Procedure BUS saneringen (1)  saneringsonderzoek: niet aan de orde  saneringsplan: niet nodig, sanering conform BUS en maat- regelen op standaard meldingsformulier  beschikking: geen, volstaan wordt met een melding  start sanering: vijf weken na melding  evaluatieverslag: standaardformulier  monitoring: niet aan de orde  nazorg: alleen voor immobiel gericht op het instandhouden van isolatielaag  kwaliteit uitvoering: conform VROM-protocol Kwaliteit uitvoering en begeleiding uniforme saneringen

10 10 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Procedure standaardsaneringen (2)  saneringsonderzoek: niet nodig, onderbouwing in saneringsplan  saneringsplan: standaardsaneringsplan (in ontwerp gereed)  beschikking: conform normale Wbb-procedure, geen vooroverleg, eventueel verkorte procedure  start sanering: na 13 weken standaard (beschikking terstond van kracht afhankelijk van situatie)  evaluatieverslag: standaardverslag (in ontwerp gereed)  monitoring: geen aanvullende monitoring nadat stabiele eindsituatie is vastgesteld  nazorg: geen bij trede 1, passief bij trede 2  kwaliteit uitvoering: conform BRL’s en protocollen of VROM-prot.

11 11 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen Procedure per saneringscategorie (3)  saneringsonderzoek: op basis van een saneringsstrategie i.o.m. bedrijf en met vooroverleg bevoegd gezag  saneringsplan: specifiek voor voorkeursvariant i.o.m. uitvoerenden o.b.v. checklist (in ontwerp gereed), eventueel deelsaneringen  beschikking: standaard procedure voor elk plan  start sanering: na beschikking en eventueel na bezwaartermijn  evaluatieverslag: gescheiden voor grond en grondwater en met tussenrapportages (sturen/ bijsturen)  monitoring: passief of actief na sanering  nazorg: actief o.b.v. nazorgplan en beschikking erop  kwaliteit uitvoering: conform BRL 6000 en 7000 + protocollen

12 12 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen

13 13 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen

14 14 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen


Download ppt "1 26-10-2005 Samenvatting richtlijnen 26 oktober 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google