De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schakeldag, 21 juni 2016 4 Sessies over gezondheid en r.o.:  1.4 Waarom gezondheid? Zijn milieunormen niet genoeg?  2.18 Gelderse Gezondheidswijzer 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schakeldag, 21 juni 2016 4 Sessies over gezondheid en r.o.:  1.4 Waarom gezondheid? Zijn milieunormen niet genoeg?  2.18 Gelderse Gezondheidswijzer "— Transcript van de presentatie:

1 Schakeldag, 21 juni 2016 4 Sessies over gezondheid en r.o.:  1.4 Waarom gezondheid? Zijn milieunormen niet genoeg?  2.18 Gelderse Gezondheidswijzer  3.18 Gezondheid in de gemeentelijke omgevingsvisie  4.19 Op uw gezondheid met de Omgevingswet

2 Gezondheid in de gemeentelijke omgevingsvisie  Jan Pieter Romijn, gemeente Deventer  Jaap de Wolf, GGD IJsselland / GGD Twente

3 Gezondheid in de gemeentelijke omgevingsvisie Jaap de Wolf GGD IJsselland / GGD Twente

4 GGD en gezondheid De GGD werkt aan een gezonde leefomgeving met speciale aandacht voor risicogroepen en gezondheidsachterstanden Voor gemeenten: uw interne adviseur gezondheid! Teams milieu en gezondheid werken regionaal en landelijk samen en ook met het RIVM GGD’en hebben gezondheid meer body gegeven in de Omgevingswet

5 Gezondheid in de Omgevingswet Art. 1.3: …gezonde fysieke leefomgeving Art. 2.1: …het beschermen van de gezondheid en het milieu Art. 2.1,lid 4: …bij evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt in ieder geval rekening gehouden met gezondheid Art. 5.32: … weigeren vergunning vanwege ernstige gezondheidsrisico’s

6 Omgevingsvisie, -plan Omgevingsvisie voor gemeenten, provincies en het rijk Ambities en lange termijn doelen Concreet maken in omgevingsplan en programma’s Integraal (fysiek én sociaal domein), thema’s, eigen lokale omgevingswaarden en participatie GGD wil in een vroeg stadium betrokken worden:  Wat is er voor nodig om nu en in de toekomst prettig en gezond met elkaar te wonen en werken? Tijdige aandacht voor gezondheid levert geld en kwaliteit op!

7 Wat is gezondheid? Definitie van positieve gezondheid: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber, 2012)

8 Aspecten gezonde leefomgeving 1.Gezondheidsbescherming (milieumaatregelen) 2.Gezondheidsbevordering (groen, bewegen en ontmoeten) 3.Welbevinden en kwaliteit leefomgeving  Niet norm- maar kwaliteitsgericht (…borg de waarde…)  Inwoners zijn ervaringsdeskundigen wat betreft woonomgeving  Inwoners hebben het over hun gezondheid, welzijn 12 3

9 Ambities gezondheid 1.Voor mobiliteit staan lopen en fietsen in alle plannen op 1 2.Zorg voor goede OV- en fietsverbindingen tussen steden en dorpen 3.Zorg dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving 4.Voor iedereen: groene, blauwe, stille en koele plekken dichtbij en toegankelijk 5.Geen woningen, kinderdagverblijven en scholen langs drukke wegen 6.Elke woning heeft een aangename zijde, binnen en buiten 7.Elke school is gezond: goede ventilatie, weinig geluid, goede luchtkwaliteit 8.Houd grote agrarische en industriële bedrijven op afstand van woonkernen en recreatie

10 Ambities concreter gemaakt Inwoners worden gestimuleerd om meer te bewegen  Door: autoluwe straten, meer wandel- en fietspaden, voorzieningen dichtbij  Effect: minder auto’s, minder stress, meer ontmoeten Elke woning heeft een aangename kant (groen, geluid)  Door: meer groen, tuintjes, hofjes, meer ontmoeten  Effect: minder stress, minder geluid, meer kwaliteit Uitbreidingen van veehouderijen, in samenspraak  Door: betrokkenheid omwonenden, zoeken naar kwaliteit, omgevingswaarden geur  Effect: minder geurhinder, meer vertrouwen in elkaar

11 En tot slot …  GGD tijdig om advies vragen bij opstellen Omgevingsvisie Meer informatie: Gezond Ontwerp Wijzer (zie atlas leefomgeving) Platform 31 (werksessie 4.18: Op uw gezondheid) Loket gezond leven  gezonde gemeente, gezonde wijkaanpak

12 Vragen Team milieu en gezondheid, Jaap de Wolf; 038-4281440 j.de.wolf@ggdijsselland.nl Of: tel. 0900 – 2 77 77 77


Download ppt "Schakeldag, 21 juni 2016 4 Sessies over gezondheid en r.o.:  1.4 Waarom gezondheid? Zijn milieunormen niet genoeg?  2.18 Gelderse Gezondheidswijzer "

Verwante presentaties


Ads door Google