De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werksessie Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht 20 juni 2014 Peter van Heek (VKK-FDG)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werksessie Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht 20 juni 2014 Peter van Heek (VKK-FDG)"— Transcript van de presentatie:

1 Werksessie Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht 20 juni 2014 Peter van Heek (VKK-FDG)

2 Werksessie ontmoetingsplek Wat gaan we doen? –Kennismaking –Uitleg subsidieregels Ontmoetingsplek –Tips voor het maken van een inhoudelijk plan –Tips voor het maken van een ruimtelijk plan –Praktijkvoorbeeld: Zieuwent –Rondvraag

3 Werksessie ontmoetingsplek Kennismaking –Wie zitten er aan tafel –Waar komt u vandaan –Aan welk project werkt u? –Welke concrete vraag heeft u?

4 Werksessie ontmoetingsplek Subsidieregels Ontmoetingsplek –voor de aanleg of verbetering van een ontmoetingsplek –ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000,-- Een ontmoetingsplek is: –Niet-reguliere kosteloos toegankelijke publieke openluchtvoorziening in een dorp waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, bijeenkomsten houden en activiteiten organiseren.

5 Werksessie ontmoetingsplek Waarvoor kun je geld aanvragen? –Voor ontwerp van de ontmoetingsplek –Voor werkzaamheden die gerelateerd kunnen worden aan grond- en bouwwerken en inrichting van een ontmoetingsplek. Wie kan geld aanvragen? –Een dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie (een rechtspersoon die de belangen in brede zin van een dorp en zijn omgeving behartigt en zich richt op versterking van de sociale structuur van een dorpsgemeenschap)

6 Werksessie ontmoetingsplek Wat MOET je aantonen? –Een meerjarenprogramma voor het gebruik, met daarin de partners vermeld –Verklaring van de gemeente: geen bezwaar tegen plan –Het is een openlucht ontmoetingsplek –De ontmoetingsplek is openbaar toegankelijk, voor een brede doelgroep –De ontmoetingsplek heeft meerdere functies –Er is geen andere ontmoetingsplek of andere locatie beter geschikt

7 Werksessie ontmoetingsplek Wanneer krijg je GEEN subsidie? –Als er reeds een ontmoetingsplek in het dorp is –Als de dorpsbelangenorganisatie na 1 jan 2008 subsidie heeft gehad voor een ontmoetingsplek

8 Werksessie ontmoetingsplek Tips voor het maken van een inhoudelijk plan –Baseer het plan op een behoeftenonderzoek, toon breed draagvlak aan –Maak met actieve inwoners, verenigingen en organisaties een lijst van activiteiten die passen op de ontmoetingsplek Bijvoorbeeld m.b.v. enquête, interviews, bijeenkomst –Zoek nieuwe activiteiten, combinaties en samenwerkingen (vernieuwend karakter) –Zoek verbinding met de kwaliteiten van het dorp en stem af met nabijgelegen voorzieningen

9 Werksessie ontmoetingsplek Tips voor het maken van een inhoudelijk plan –Laat zien dat er perspectief is voor continuïteit (borging voor langere tijd; programmatisch en financieel) Gebruik en activiteiten evalueren, ruimte voor nieuwe ideeën en groepen –Gebruik nieuwe technologieën –Leg nadruk op innovatief en gericht op duurzaamheid

10 Werksessie ontmoetingsplek Tips –Baseer het ontwerp op het activiteitenprogramma Denk aan de multifunctionaliteit en flexibiliteit –Maak een onderhoudsplan Beheer en onderhoud door vrijwilligers –Maak een exploitatieplan Vaste inkomsten zoals huur marktkramen, lidmaatschap schaatsvereniging Vaste kosten zoals verlichting, water, stroom –Laat zien waar 25% cofinanciering vandaan komt

11 Werksessie ontmoetingsplek Welke plannen krijgen voorrang? –Plannen die bijdragen aan doelstellingen binnen ‘leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen’ en ‘sociaal profiel’ Multifunctioneel Publiek beheer (actief burgerschap) Samenwerking overheden, maatschappelijke organisaties, lokale belangengroepen –Plannen die het zelf organiserend vermogen versterken –Innovatieve plannen –Plannen uit Gelderse gebieden waar weinig aanvragen vandaan komen


Download ppt "Werksessie Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht 20 juni 2014 Peter van Heek (VKK-FDG)"

Verwante presentaties


Ads door Google