De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werksessie Inspiratiedag Samen nog sterker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werksessie Inspiratiedag Samen nog sterker"— Transcript van de presentatie:

1 Werksessie Inspiratiedag Samen nog sterker
apr-17 Werksessie Inspiratiedag Samen nog sterker Behoefte onderzoek en Actief burgerschap Door: Bram Harmsen Spectrum Gelderland Adviseur Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) Inhoud presentatie: opzet en resultaten enquête en beantwoording van vragen/reacties/suggesties. 6 oktober 2012

2 Welkom: 9 aanwezigen 3 Dorpsraad/belangenorganisatie
apr-17 Welkom: 9 aanwezigen 3 Dorpsraad/belangenorganisatie 1 Dorpshuis/mfc/kh 1 DCP 2 Ondersteuningsinstelling * 2 VKK 4 bestuursleden Wat is de motivatie om op deze werksessie in te schrijven? Wat wilt u horen/doen/leren? * Is Figulus nu als ondersteuningsinstelling of meer als dorpshuisuitvoer?

3 Nu eerst: Een denk oefening in functies:
apr-17 Nu eerst: Een denk oefening in functies: Welzijn Zorg Cultuur/sport Educatie Maatschappelijke/zakelijke dienstverlening Welke functies zijn voor u belangrijk? Welke functies moeten in uw dorp(huis) worden uitgebouwd? Voordat ik ga beginnen met een presentatie het volgende: Vandaag hebben we het over samenwerken vanuit het thema sociaal. De provincie denkt bij het thema sociaal in functies, maar welke zijn er voor u nu belangrijk in een dorp? En welke zouden er in uw dorp moeten worden uitgebouwd?

4 Maar dat is uw mening! Is dit afgestemd? Weet u wat de burgers willen?
apr-17 Maar dat is uw mening! Is dit afgestemd? Weet u wat de burgers willen? Doet u wat de burgers willen? Daarom doen wij: Behoefte onderzoek onder bewoners: Wat vinden mensen Wat willen mensen Actief burgerschapstrajecten: Wat willen mensen doen Wie gaat het doen Actief burgerschap: actief deelnemen van mensen aan de samenleving op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak. Movisie (Evelien Tonkers): actief burgerschap ontstaat in de wisselwerking tussen burgers en de institutionele omgeving. Het vereist van burgers enerzijds dat zij competenties ontwikkelen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen. Anderzijds vereist het van instituties dat zij burgers tot actief burgerschap uitnodigen

5 Behoefte onderzoek Resultaat:
apr-17 Behoefte onderzoek Bewoners: jongeren, volwassenen en organisaties Resultaat: Focus, omzet en betrokkenheid vanuit het dorp Behoeftes in beeld voor exploitatieplannen, dorpsplannen of uitgewerkt door een programmaraad. 7 uitgevoerd en opgeleverd 2 onderzoeken staan uit, 1 nog in de planning Beesd, Ooij, Heerde, Haarlo Zwartebroek, Maasbommel en Kekerdom Elburg en Azewijn Dinxperlo?

6 Actief burgerschapstraject
apr-17 Actief burgerschapstraject Doel Dorpsgenoten actief betrekken Ze zelf dingen te laten organiseren Zelf verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe initiatieven ontstaan Huidige vorm Inspirerende participatie avond(en) Resultaat 3 georganiseerd, nog 2 te doen Participatieavond: waarbij dorpsgenoten op basis van de aangegeven behoeftes en wensen met elkaar zullen brainstormen om de initiatieven daadwerkelijk van de grond te tillen.

7 Over het onderzoek/ de enquête
apr-17 Over het onderzoek/ de enquête Doel enquête is te weten komen: (Wat de inwoners en organisaties van de huidige accommodatie vinden) Wat ze missen in een dorp/dorpshuis, er graag willen zien en doen, Wat er georganiseerd/gefaciliteerd zou moeten worden in een dorp/bij de locatie Wat mensen zelf kunnen en willen doen (inwoners en organisaties) Maar breder is ook mogelijk!!!

8 Vragen aan burgers Tot welke (doel)groep behoren ze?
apr-17 Vragen aan burgers Tot welke (doel)groep behoren ze? Komen ze er al (waarom wel en waarom niet)? Wat vinden ze van het dorpshuis of dorpsraad? Wat missen ze? Waarvoor zouden ze komen? Hebben ze extra ideeën? Willen ze zich committeren (willen ze iets opzetten) 

9 Vragen aan Ondernemers
apr-17 Vragen aan Ondernemers Tot welke onderneming/organisatie behoren ze? Kennen ze het dorpshuis/ of dorpsraad? Hebben ze een zakelijke relatie (waarom wel en waarom niet)? Wat vinden ze van het dorpshuis/ of dorpsraad? Wat missen ze om een zakelijke relatie op te bouwen? Wanneer zouden ze een relatie opbouwen/uitbouwen? Hebben ze extra ideeën/verbeterpunten? Willen ze zich committeren (meedenken/participeren) Voorbeelden van resultaten laten zien (de rapporten)

10 Voorbeeld resultaten 1 Activiteiten
apr-17 Voorbeeld resultaten 1 Activiteiten Open ontmoetingsplek (op vaste tijd / voor vrouwen) Iets voor kinderen/jeugd (in de herfst/winter): Spelmiddag/streetdance/knutselclub/toneelvereniging Filmavonden/middag (voor verschillende doelgroepen) Sportactiviteiten/lessen/trainingen (judolessen) Toneelvereniging, toneel & cabaret Creatieve activiteiten: kaarten, krans, workshops Cursussen/educatie (muziekschoollessen/koken/creatief/ brei/handwerk/computerlessen voor ouderen/gevorderden) Aandachtspunt: Ook voor mensen die overdag werken Kledingbeurs-/verkoop

11 Voorbeeld resultaten 2 Informatievoorziening: Meer informatie gewenst
apr-17 Voorbeeld resultaten 2 Informatievoorziening: Meer informatie gewenst Maak een boekje met overzichten wat er te doen is en bij welke instantie. Inrichting: Doucheruimte voor na het sporten Rokersruimte Meer toiletvoorziening Buitenterras Participatie: 12 personen geven aan wel eens te willen helpen bij de organisatie.

12 Eerste oefening: een eigen lijst maken
apr-17 Eerste oefening: een eigen lijst maken Persoonlijk maken van vragenlijsten Wat is je doel? Wat wil je daarvoor weten? Maar de resultaten zijn erg afhankelijk van de vragen die je stelt!! Daarom gaan we nu voor onszelf de oefenen hoe we dit kunnen concretiseren en hoe we dan de vragenlijsten kunnen aanpassen

13 Actief burgerschap Opzet en uitvoering:
apr-17 Actief burgerschap Opzet en uitvoering: Invulling vrijgelaten en in overleg met organisatie Het doel: dorpsgenoten actief betrekken ze zelf dingen te laten organiseren zelf verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe initiatieven ontstaan Maar hoe doe je dat? Vorm: inspirerende participatieavond(en) 15 uur

14 Voorbeeldwerkvorm voor dorpshuizen
apr-17 Voorbeeldwerkvorm voor dorpshuizen Themaborden of mindmap formulieren Bord 1: activiteiten Welzijn Bord 2: activiteiten Zorg Bord 3: activiteiten Cultuur/sport Bord 4: activiteiten Educatie Bord 5: activiteiten Maatschappelijke/ zakelijke dienstverlening Bord 6: Onderhoud/beheer/aankleding Iets maken, aanleggen, onderhouden, sponsoren of schoonmaken. Dorpshuizen: activiteiten of participatie/onderhoud dorpshuis

15 Per themabord/flap/tafel: Welk thema/activiteit jij graag zou zien
apr-17 Per themabord/flap/tafel: Welk thema/activiteit jij graag zou zien Wie zou het kunnen/moeten uitvoeren Op welke manier wil jij meehelpen (via briefjes): Meedenken Organiseren Uitvoeren Sponsoren of iets anders Hoe vaak je dan zou willen helpen en participeren. Resultaten beleggen bij de burgers zelf!!!

16 Tweede oefening: actief burgerschap
apr-17 Tweede oefening: actief burgerschap Doel oefening: rol burgers en instituties bepalen Middel: “doorgeefspel”

17 Vanuit de organisatie: Eye-openers
apr-17 Vanuit de organisatie: Eye-openers Wat zijn de eye-openers van deze workshop: Welke tip(s) of les(sen) heeft u gekregen? En welke neemt u mee? Op memobriefje noteren en die ‘geeltjes’ worden centraal opgeplakt. Al deze ‘eye-openers’ van iedereen geven weer hoe inspirerend de dag is geweest! 

18 Vragen / suggesties/informatie?
apr-17 Vragen / suggesties/informatie? Aanpak handig voor: Dorpshuizen, wijkcentra’s Kulturhuzen, MFA Dorpsraden, dorpsbelangenorganisaties Gemeente en politiek Aanvullende vragen/informatie: Bram Harmsen:

19 apr-17


Download ppt "Werksessie Inspiratiedag Samen nog sterker"

Verwante presentaties


Ads door Google