De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen geld naar onnodige stenen, maar naar activiteiten Advies aan bestuur gemeente Oss over de voorzieningen in het dorpengebied Herpen in 2030.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen geld naar onnodige stenen, maar naar activiteiten Advies aan bestuur gemeente Oss over de voorzieningen in het dorpengebied Herpen in 2030."— Transcript van de presentatie:

1 Geen geld naar onnodige stenen, maar naar activiteiten Advies aan bestuur gemeente Oss over de voorzieningen in het dorpengebied Herpen in 2030

2 KERN VAN HET PROBLEEM Gemeente moet bezuinigen: minder geld van Rijk en meer taken Gebouwen en sportvelden zijn relatief dure voorzieningen door: onderhoud en exploitatie vervanging of renovatie We zien dat de bevolkingssamenstelling verandert: minder kinderen en jongeren meer ouderen Opdracht: voorkom vervangingsinvesteringen, gebruik het bestaande optimaal en verminder op termijn overcapaciteit

3 KERN VAN HET PROBLEEM Niet alleen gemeente worstelt met het huishoudboekje, ook verenigingen, organisatie, bedrijfsleven en burgers Het is een keuze tussen samenwerken of concurreren we willen niet dat partijen ‘omvallen’ Voor leefbaarheid is iedereen nodig: verenigingen, school, ondernemers, zorg, woningbouw, gemeente en welzijn

4 Gezamenlijk zoeken naar oplossingen die het minste pijn doen en het meeste opleveren voor de leefbaarheid nu en in de toekomst schoolbestuur, kerkbestuur, verenigingen, horeca, dorpshuis, gemeente, woningbouw, zorg, welzijn, ouders, kinderen en jeugd DE OPLOSSING

5 WELKE STAPPEN ZIJN GEZET? 24 juni kick-off: iedereen uitgenodigd om mee te denken in werkgroepen Gestart met informatie over de stand van zaken: - gebouwen - ontwikkeling bevolkingssamenstelling Uitkomst van de avond: draagvlak voor meer samenwerking en gezamenlijk gebruik van voorzieningen

6 VERVOLG: STAP 2 Website opgezet zodat iedereen kon mee discussiëren en het proces kon volgen Op 3 september avond met besturen van verenigingen en dorpshuis In werkgroepen oplossingsrichtingen bedacht voor vergadering van 24 september

7 LAATSTE STAP 3 Persbericht uitkomst 3 september en publicatie website Op 24 september in Overlangel in werkgroepen de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt Samen met besturen van sportverenigingen, dorpshuis, school, zorg, kerkbestuur, woningbouw, horeca ondernemers en bewoners die zich hadden aangemeld

8 HET ADVIES AAN BESTUUR: OVERLANGEL –OKSV en TOG gaan meer samenwerken en op termijn naar één voorziening –Samenwerking met Herpinia wordt voortgezet –Onderzoek wat daarvoor nodig is en hoe de voorziening ook overdag gebruikt kan worden voor activiteiten –Kies voor één ontmoetingsplek in Overlangel en werk samen met horeca –Onderzoek welke kansen privatisering bieden

9 HET ADVIES AAN BESTUUR: HERPEN -school renoveren tot klein multi-functioneel gebouw bij Herpina -kies mogelijk voor één ontmoetingsplek voor verenigingsleven en werk dit gezamenlijk uit met horeca -ga hierover in gesprek met alle partners: school, dorpshuis, horeca, sport, zorg, woningbouw, ouders en kinderen, verenigingen, welzijn etc. -Sluit geen oplossingen uit en onderzoek alle opties: privatisering ‘t Slotje, samenwerking met horeca, meer activiteiten in kantine Herpina, Dienstencentrum, multi-functionele school etc. etc.

10 WAT ZIJN ZORGEN? -Laat de gemeente alles aan de gemeenschap over? Staan wij er straks alleen voor? -Is wat we willen betaalbaar? -En zijn er genoeg partijen/mensen, die willen meedenken, meedoen en meebetalen? -Er zijn de laatste decennia veel gebouwen met een maatschappelijke functie bijgekomen, denk aan Brandweerkazerne. Is daar een functie/invulling voor?

11 WAT ZIJN UITDAGINGEN? Hoe pakken we het aan? –We hebben nog vragen over: –onderhoud, veiligheid, vergunningen, aansprakelijkheid, exploitatiekosten, etc. etc. –Hoe houden we het tempo erin? We willen geen plan, maar actie. –Hoe spreek je elkaar aan als de belangen verschillend zijn? Kun je dan toch samen er uit komen?

12 WAT KAN DE GEMEENTE BETEKENEN? -Adviseren -Begeleiden en ondersteunen -Terughoudend opstellen

13 AFSPRAAK Na vanavond alle informatie op de website www.oss.nl/voorzieningenkaart Iedereen kan reageren tot 14 oktober Daarna aanbieden van het advies aan bestuur

14 STAP 1 Oplossingsrichting Overlangel - sportcomplexen en ontmoetingsplek - uitwerken op basis van overzicht van activiteiten Wie is aan zet: de klankbordgroep Overlangel met waar nodig ondersteuning van de gemeente Wanneer: 4 de kwartaal 2013

15 STAP 2 Oplossingsrichting Herpen - multi-functionele school en ontmoetingsruimte - uitwerken op basis van overzicht van activiteiten Wie is aan zet: werkgroep Herpen met waar nodig ondersteuning van de gemeente Wanneer: 4 de kwartaal 2013 Werkgroep: school, zorg, woningbouw, horeca, dorpshuis en voetbal

16 VERVOLGSTAPPEN OP EEN RIJ –alle stukken op website –tot 14 oktober kan iedereen reageren –relevante reacties worden verwerkt –advies wordt aangeboden aan bestuur gemeente Oss –uitwerking adviezen door klankbordgroep Overlangel en werkgroep Herpen met ondersteuning van de gemeente

17 VRAGEN? –www.dorpsraadherpen.nlwww.dorpsraad –www.oss.nl/voorzieningenkaartwww.oss.nl/voorzieningenkaart –Dorpsraad, dorpsraadherpen@gmail.comdorpsraadherpen@gmail.com –Gemeente Oss –Tonny de Louw, t.de.louw@oss.nl –Désirée Meulenbroek, d.meulenbroek@oss.nld.meulenbroek@oss.nl –Maarten van Gaans, m.van.gaans@oss.nl


Download ppt "Geen geld naar onnodige stenen, maar naar activiteiten Advies aan bestuur gemeente Oss over de voorzieningen in het dorpengebied Herpen in 2030."

Verwante presentaties


Ads door Google