De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebundelde krachten Beleidskader decentralisaties Midden Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebundelde krachten Beleidskader decentralisaties Midden Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Gebundelde krachten Beleidskader decentralisaties Midden Holland

2 Iedereen heeft het erover….. “Van Rijn: snel duidelijkheid voor thuishulpen Sensire” (VK 26 aug.2013) “Moet de BV IK straks de billen gaan wassen van hun bejaarde ouders?” (VK 10 mei 2013) “ Jeugdzorg kan kwart goedkoper ” (Telegraaf 29 aug. 2013)

3 … zelfs in de stripwereld…

4

5

6 Landelijk: systeemwijziging Rijk: deel jeugdzorg, AWBZ, Wajong Zorgverzekeraars: deel jeugdzorg, verzekerde zorg Provincie: deel jeugdzorg Gemeente: preventief jeugdzorg, WMO, WWB, WSW Jeugd- wet Nieuwe WMO Part.- wet Rijk: kernAWBZ, kernWajong (100%) Zorgverzekeraars: verzekerde zorg Gemeente: Jeugdhulp, participatie (nieuwe WMO), werk

7 Regionaal: Transitiearrangementen jeugd Doel = continuïteit van zorg in 2015 4-5 september 2 dagen met aanbieders en cliënten- organisaties gehad Resultaat = al in 2014 stap naar voren zetten door: – Commitment op gebiedsgericht werken – Coalities om samenhang te organiseren, hulp dichtbij – Zorgvernieuwing om bezuiniging op te vangen – Wordt nu verder uitgewerkt en praktisch gemaakt

8 Goudse initiatieven Ver- nieuwing Special Heroes Sociaal Teams OV Maatjes Conven ant VGZ Gemiva dagbesteding in maatschappij Jeugdpilots Future 4 Families Alert 4 You

9 Gebundelde krachten Beleidskader decentralisaties Midden Holland

10 1. Eerder: visie sociaal domein

11 Nodig: Nieuwe sociale infrastructuur

12 2. Nieuwe sociale infrasctructuur

13 2. Nieuwe sociale infrastructuur: voor wie? Type voorzieningRegio Midden-HollandGemeente Gouda WWB+Wajong+WSW6.2462.989 AWBZ - Begeleiding2.146989 AWBZ – Persoonlijke Verzorging 3.9251.105 AWBZ - Verpleging1.100305 Jeugdhulp (provincie)1.080 - 1.125435 - 440 Jeugdreclassering195 – 240115 - 120 Jeugdbescherming380 – 425200 - 205 Jeugd LVB389115 Jeugd GGZ3.290 – 3.3351315 - 1320

14 Beweging op gang brengen Individuele voorzieningen (E) Algemene voorzieningen (C en D) Dagelijkse leefomgeving: sociaal netwerk en basisvoorzieningen (A) Beoordeling Niet vrij toegankelijk Vrij toegankelijk INFORMATIE EN ADVIES (B)

15 Eigen Kracht nader uitgewerkt Zelfredzaam- heid Zelf regie voeren Eigen verantwoor- delijkheid Eigen inkomen Eigen betalingen Eigen voorkeuren

16 A. Dagelijkse leefomgeving B. Informatie en advies (website, folders, inloopspreekuren van oa CJG) Oplossing ? C. Algemene voorzieningen, oa CJG Ja Multi- problematiek / Complexe vraag? Nee Ja D. Sociaal Team: Verzorging van arrangementen, met combinaties van de onderdelen A t/m E D. Sociaal Team: Verzorging van arrangementen, met combinaties van de onderdelen A t/m E Oplossing ? Ja Beoordeling E. Individuele voorzieningen Nee Crisis! Ik heb een vraag Ja Nee

17 4. Financiën en risico’s Belangrijkste risico: openeind regelingen Beheersmaatregelen: – Individuele voorzieningen collectief – Wijze van inkoop Financiën ‘rekenen en tekenen’: nog onvoldoende gegevens van Rijk beschikbaar

18 Hoe gaat dit verder WanneerOnderwerp 26 juni Portefeuillehouders regio juli colleges September tot 15 oktober Consultatie: Gemeenteraden, WMO-adviesraden, lokale partners Regionaal: aanbieders en cliënten 1 oktoberWetsvoorstellen beschikbaar (?) 31 oktoberTransitiearrangementen jeugd klaar 30 novemberUitgewerkt beleidskader voor besluitvorming naar colleges, raden


Download ppt "Gebundelde krachten Beleidskader decentralisaties Midden Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google