De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)1 TEL Hoofdlijnenprogramma raadsverkiezingen 3 maart 2010 Transparant, Evenwichtig & Leefbaar Veghel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)1 TEL Hoofdlijnenprogramma raadsverkiezingen 3 maart 2010 Transparant, Evenwichtig & Leefbaar Veghel."— Transcript van de presentatie:

1 01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)1 TEL Hoofdlijnenprogramma raadsverkiezingen 3 maart 2010 Transparant, Evenwichtig & Leefbaar Veghel

2 01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)2 Doelgroepen TEL Veghelse burgers en bedrijven Autochtonen en allochtonen Belangengroepen in wijken en dorpen –zich zorgen maken over leefbaarheid en gezondheid –zich niet serieus genomen voelen –zich onrechtvaardig en respectloos behandeld voelen –die teleurgesteld zijn / worden door de huidige politieke partijen (coalitie en oppositie) –hun geluid niet via ‘traditionele’ partijen in de gemeenteraad kenbaar kunnen maken –onvrede / weerstand hebben met huidige bestuurscultuur

3 01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)3 Visie op Veghel ‘Wonen en bedrijvigheid in balans’ Veghel/Erp en kernen leefbaar houden Beheersbare groei d.w.z. ambities in balans met economische, maatschappelijke en gezondheidseffecten Integratie gericht op participatie in de Veghelse samenleving Snelle en betere service aan burgers en bedrijven Reële, realistisch en betaalbare ambities

4 01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)4 Hoofdlijnen TEL Veghel ‘middenpartij met een groen hart’ Leefbaarheid & woningbouw –Verbetering luchtkwaliteit (fijnstof/stikstof) –Beheersbare groei industrie –Voldoende woningaanbod voor jongeren Verkeer & vervoer –Hoofdwegenstructuur op Veghelse schaal –Toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer Welzijn & Zorg –Ondersteuning en stimulering vrijwilligerswerk en mantelzorg –Verbetering voorzieningenniveau in alle kernen Betaalbare lasten & transparant bestuur –Strikte scheiding exploitatie en reserves/voorzieningen –Toetsingskaders stellen voor ruimtelijke ontwikkelingen –Burgers/bedrijven in beleid en planfase betrekken

5 01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)5 10 kernthema’s Leefbaarheid & Gezondheid Verkeer & Vervoer Welzijn & Zorg: van jongeren tot ouderen Sociale en culturele Integratie Ruimtelijke ordening & milieu Woningbouw & Woonbeleid Openbare orde & veiligheid (w.o. Horeca) Betaalbare lokale lasten Bedrijven & MKB Transparant & controleerbaar bestuur


Download ppt "01-12-2009TEL Veghel (lid VPPG)1 TEL Hoofdlijnenprogramma raadsverkiezingen 3 maart 2010 Transparant, Evenwichtig & Leefbaar Veghel."

Verwante presentaties


Ads door Google