De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHAKELDAG 2016 21 juni Sessie: milieueffectrapportage en Omgevingswet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHAKELDAG 2016 21 juni Sessie: milieueffectrapportage en Omgevingswet."— Transcript van de presentatie:

1 SCHAKELDAG 2016 21 juni Sessie: milieueffectrapportage en Omgevingswet

2 Uitgangspunten voor mer in de Omgevingswet Aanwijzing mer-plicht plannen en projecten Instrumenten van de Omgevingswet en mer: met focus op omgevingsplan Plan-mer beoordeling en mer-beoordeling Alternatievenonderzoek Participatie Vergelijking procedures Herziening mer-richtlijn Programma 2

3 Uitgangspunten mer in de Omgevingswet Aansluiten bij EU-richtlijnen Mer geen moetje, draagt bij aan besluitvorming Zoveel mogelijk geïntegreerd in procedure plan of project Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de kwaliteit 3

4 Aanwijzing mer-(beoordelings)-plichtige plannen en projecten Plannen: Van limitatieve lijst … Naar verwijzing smb- richtlijn op wetsniveau In ieder geval: – Omgevingsvisie –Programma –Omgevingsplan –Voorkeursbeslissing Projecten Één lijst van mer- (beoordelings)-plichtige gevallen en daarvoor benodigde besluiten In bijlage V bij het Omgevingsbesluit 4

5 Aanwijzing mer-(beoordelings)-plicht 5 Was: nr.ActiviteitGevallenPlanBesluit C 20.2 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor het vervaardigen van papier of karton. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productiecapaciteit van meer dan 200 ton per dag. De structuurvisie (etc.), De besluiten waarop afdeling 3.4 Awb en een of meer artikelen van afdeling 13.2 Wm van toepassing zijn. D 20.2 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor het vervaardigen van papier of karton. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productiecapaciteit van 100 ton per dag of meer. De structuurvisie (etc.), nationaal waterplan (etc.) De besluiten waarop afdeling 3.4 Awb en een of meer artikelen van afdeling 13.2 Wm van toepassing zijn. Wordt: nr.ProjectMer-plicht Mer- beoordeling: Besluit H2 Industriële installaties voor het vervaardigen van papier of karton Oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie met een productiecapaciteit van meer dan 200 ton per dag Oprichting, wijziging of uitbreiding De omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit

6 Mer en zes instrumenten 6

7 Het omgevingsplan en de mer-plicht Net als nu: kan plan-mer-plichtig plan zijn of project- mer-plichtig besluit Meer karakter verordening “niet op voorhand onmogelijk” Project-mer-plicht: Is er nog een later afweegmoment? (afwijkactiviteit) Delegatiebesluit? 7

8 Plan-mer-beoordeling Artikel 16.36, derde lid: voor kleine gebieden op lokaal niveau of voor kleine wijzigingen Omgevingsbesluit: wanneer (niet) toepassen ? Artikel 16.36, vierde lid: ook voor plannen voor andere projecten 8

9 Mer beoordeling projecten: van twee naar één procedure 9 Vooroverleg Mededeling voornemen (uiterlijk bij aanvraag ) Besluit op mer- beoordeling (ontwerp-besluit of voorgenomen besluit)

10 Alternatievenonderzoek Kern van milieueffectrapportage Verplicht bij plannen én projecten (Chw uitzondering vervalt) Redelijke alternatieven verduidelijking: ten behoeve van besluitvorming “Als dan”-bepaling: niet opnieuw indien in het plan voldoende onderzocht én aangewezen 10

11 Participatie Geen aparte ‘participatiestappen’ voor mer; kennisgeving met zienswijzen op voornemen vervalt. Wél extra borging participatie bij: –Omgevingsvergunning (aanvraagvereiste) –Projectbesluit (verkenning met participatie) Koppeling mogelijk met: –Omgevingsplan (kennisgeving voornemen) 11

12 Procedure Mededeling R&D advies Kennisgeving voornemen Alternatieven Ontwerp ter inzage Advies Cie. mer Bekendmaken Beperkt (Wm) JaOp aanvraag of ambtshalve neeJa NeeJa Uitgebreid (Wm) JaAltijdJa ChwJaAltijdJaNeeJaNeeJa Omgevings- wet JaOp aanvraagNeeJa, met “als-dan” JaFacultatiefJa Vergelijking procedures project-mer 12

13 Procedure Raadpleging R&D Kennisgeving voornemen Alternatieven Ontwerp ter inzage Advies Cie. mer Bekendmaken Wet milieubeheer Ja OmgevingswetJaNeeJa Vergelijking procedures plan-mer 13

14 Herziening mer-richtlijn Implementatie voor 16 mei 2017 via wijziging Wm, wetsvoorstel al door Tweede Kamer Via invoeringsspoor in Omgevingswet en -besluit Belangrijkste onderwerpen: –“passende scheiding”: beschrijving van de werkprocessen en procedures –Monitoring: als dat nodig is –Eisen aan mer-beoordeling –Alternatieven verplicht bij Chw-projecten –Elektronische publicatie –Koppeling met passende beoordeling 14

15 Omgevingswet ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit twitter:#EenvoudigBeter LinkedIn groep Eenvoudig Beter site: rijksoverheid.nl en http://www.omgevingswetportaal.nl/ veelgesteldevragenomgevingswet.nl


Download ppt "SCHAKELDAG 2016 21 juni Sessie: milieueffectrapportage en Omgevingswet."

Verwante presentaties


Ads door Google