De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Direct omwonenden kruising Landlustweg, Hoogewaard en Gnephoek 20 juni 2011 Máximabrug 1/25.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Direct omwonenden kruising Landlustweg, Hoogewaard en Gnephoek 20 juni 2011 Máximabrug 1/25."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Direct omwonenden kruising Landlustweg, Hoogewaard en Gnephoek 20 juni 2011 Máximabrug 1/25

2 Programma 2/25 Opening wethouders Wat zijn de volgende stappen? Milieueffectrapportage Pauze/informatiepanelen Plenaire terugkoppeling vragen Inpassing Landlustweg Vragen/Afsluiting

3 Vervolgstappen? 3/25 Toelichting raadsbesluit Rijnwoude/Alphen aan den Rijn Voorbereiding definitieve besluitvorming Belangrijke momenten Communicatie

4 Raadsbesluit (1/2) 4/25 Voorkeurslocatie 2, alternatieve locatie 1

5 Raadsbesluit (2/2) 5/25 Definitieve besluitvorming raad op basis van: –Nader onderzoek financiële haalbaarheid –Milieueffectrapportage (PlanMER) –Inpassingsstudie Landlustweg Participatie belanghebbenden inpassing Landlustweg

6 Vervolgstappen 6/25 Nader onderzoek financiële haalbaarheid op basis van technische ontwerpen Milieueffectrapportage (PlanMER) Inpassingstudie Landlustweg Voorbereiding bestemmingsplanwijziging

7 Belangrijke momenten 7/25 Belanghebbenden: –Participatie inpassing Landlustweg –Schriftelijke reactie, zgn. zienswijze, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (PlanMER) t/m 2 september –Schriftelijke reactie, zgn. zienswijze, concept PlanMER, medio dec 2011/jan 2012 –Inspreken tijdens behandeling in raad(scie) medio febr/mrt 2012

8 Planning 8/25

9 Vragen Máximabrug? Algemene informatie Dhr. Ton Massaro Telefoonnummer: 071-3428201 Klankbordgroep inpassing Landlustweg Dhr. Michel Hagoort Telefoonnummer: 0172-465476 Website(s) www.alphenaandenrijn.nl/maximabrug www.rijnwoude.nl -> ruimtelijke plannen -> maximabrug Email (Algemene vragen) maximabrug@alphenaandenrijn.nl Email (PlanMER) mermaximabrug@alphenaandenrijn.nl 9/25

10 Milieueffectrapportage 10/25 1.Wat is een milieueffectrapportage 2.Wat wordt onderzocht 3.Welke (milieu)thema’s 4.Proces 5.Wie toetst en adviseert

11 1. Wat is een M.e.r.? 11/25 Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Een m.e.r. wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk wezenlijke gevolgen hebben voor het milieu M.e.r. = het proces milieueffectrapportage MER = het product, het milieurapport

12 1. Wat is een M.e.r.? 12/25 Kenmerken: Alleen voor grote ontwikkelingen met wezenlijke gevolgen voor milieu Eindproduct is een rapportage MER staat niet apart, maar moet altijd worden gekoppeld aan een ruimtelijke- of Wm-procedure planMER (bij plannen en visies) besluitMER (bij concrete projecten)

13 2. Wat wordt onderzocht? 13/25 Milieueffecten t.g.v. locatie 1 en 2 Milieueffecten t.g.v. doorsnijding Landlustweg Kwalitatieve beoordeling lange(re) termijn: mogelijke realisatie rondweg

14 3. (milieu)Thema’s 14/25 Geluid en TrillingenVerkeer Luchtkwaliteit Cultuurhistorie en archeologie Externe Veiligheid Landschappelijke inpassing Bodem en WaterFlora en fauna KlimaatDuurzaamheid

15 4. Proces 15/25 Opstellen concept-notitie R&D Publicatie concept-notitie R&D Raadplegen wettelijke adviseurs en mogelijkheid tot indienen zienswijzen Extra: vragen advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage Vaststellen notitie R&D door bevoegd gezag (raad) Opstellen van het planMER (extern adviesbureau) Publicatie concept PlanMER Indienen zienswijzen + toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage Vaststelling planMER en besluit (bestemmingsplan) Evaluatie

16 5. Toets en advisering 16/25 Toetsing door Commissie voor de milieueffectrapportage: Onafhankelijke stichting Per project werkgroep met deskundigen Werkzaamheden commissie: Adviseert op de notitie R&D Toetst het planMER

17 5. Toets en advisering 17/25 (wettelijke) adviseurs: Milieu-inspectieRijkswaterstaat Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Ministerie van Economische zaken Provincie Zuid-HollandHoogheemraadschap BrandweerGasunie Kamer van KoophandelVOA MilieufederatieGemeente Nieuwkoop Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Zoeterwoude

18 Pauze 18/25

19 Kruising locatieonderzoek 19/25

20 Participatie 20/25 Samen met belanghebbenden nadenken over de mogelijke opties voor en gevolgen van de kruising met de Landlustweg Samen problemen inventariseren en oplossingen formuleren Ideeën bekijken op haalbaarheid en toetsen aan bestuurlijke kaders

21 Kruising Landlustweg 21/25 Waar: mogelijke locaties Hoe: kruisingsvormen op locaties – gelijkvloers – viaduct – tunnel Uitwerken tot detailniveau waarop raad uiteindelijke afweging en definitieve keuzes kan maken

22 Rapport Landlustweg 22/25 Mogelijke oplossingen en ideeën Visualisatie van oplossingen Onderlinge vergelijking van varianten: criteria bepalen en gevolgen scoren Rapport voor bestuur die keuze maakt Bij rapport ook advies (eigen voor- keur) van klankbordgroep

23 Klankbordgroep (1/2) 23/25 Afvaardiging van belanghebbenden Direct omwonenden toekomstige kruising Landlustweg Deelname: –Inschrijfformulier –indien nodig selectie door gemeenten na aanmelding met motivatie Meedenken en meepraten

24 Klankbordgroep (2/2) 24/25 Eind augustus start klankbordgroep 3 à 4 bijeenkomsten van circa 3 uur Eind oktober afronding rapport Januari 2012 aanbieden B&W en raad

25 Heeft u vragen? 25/25


Download ppt "Informatiebijeenkomst Direct omwonenden kruising Landlustweg, Hoogewaard en Gnephoek 20 juni 2011 Máximabrug 1/25."

Verwante presentaties


Ads door Google