De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scoring in het licht van de WBP Serge van Nuijs DMSA, 22-03-2001.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scoring in het licht van de WBP Serge van Nuijs DMSA, 22-03-2001."— Transcript van de presentatie:

1 Scoring in het licht van de WBP Serge van Nuijs DMSA, 22-03-2001

2 Ond erwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

3 Onderwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

4 1. Wat is scoring? Debiteurenrisico en postorderverkoop Acceptatie - nieuwe klant - betalingsrisico Weigering – geen omzet Eerste bestelling

5 1. Scoring Kredietbeoordeling en postorderverkoop Nieuwe klanten versus bestaande klanten

6 1. Scoring Kredietbeoordeling en postorderverkoop Nieuwe klanten versus bestaande klanten Aard van de gegevens

7 1. Scoring Kredietbeoordeling en postorderverkoop Nieuwe klanten versus bestaande klanten Aard van de gegevens Profielen van klanten en klantengroepen in functie van betaalrisico’s

8 1. Scoring Kredietbeoordeling en postorderverkoop Nieuwe klanten versus bestaande klanten Aard van de gegevens Profielen van klanten en klantengroepen in functie van betaalrisico’s Niet beperkt tot debiteurenbeheer of krediet: Marketing Klantenservice Logistiek Etc.

9 1. Scoring 1e ORDERSCORING – Weinig informatie over klant – Hoog risico-profiel GEDRAGSSCORING – Veel gedragsinformatie over klant – Betere risico-inschatting

10 1. Scoring Scoring is niet zwart-wit Acceptatie Weigering Limiettoekenning

11 Onderwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

12 2. Richtlijn 24-10-1995 n Artikel 15

13 Onderwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

14 3. WBP –06-07-2000 Artikel 42 1. Niemand kan worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestemd om een beeld te krijgen van bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid. 2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien het daar bedoelde besluit: n a. wordt genomen in het kader van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en n 1°. aan het verzoek van de betrokkene is voldaan of n 2°. passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van zijn gerechtvaardigd belang, of n b. zijn grondslag vindt in een wet waarin maatregelen zijn vastgelegd die strekken tot bescherming van het gerechtvaardigde belang van de betrokkene. 3. Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid, onder a, is getroffen indien de betrokkene in de gelegenheid is gesteld omtrent het besluit als bedoeld in het eerste lid, zijn zienswijze naar voren te brengen. 4. In het geval, bedoeld in het tweede lid, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de logica mee die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.

15 Onderwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

16 4. Rapport Registratiekamer

17 Uitgangspunt rapport: creditscoring door derden Vaststellingen Registratiekamer Discussie na concept-rapport Publicatie rapport

18 4. Rapport Registratiekamer Bezwaren tegen rapport: Gaat verder dan eigenlijke taak RK Gespannen voet met WCK + vrijheid van handel Zwart/wit verhaal: of acceptatie, of weigering – toekenning van (bestel)limieten

19 Onderwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

20 4. Besluit Aanbevelingen voor gebruikers van scoring Algemene voorwaarden Klantenservice Risico’s van de toekomst Marketing scores Andere scores

21 4. Besluit Aanbevelingen voor gebruikers van scoring Algemene voorwaarden Klantenservice Risico’s van de toekomst Marketing scores Andere scores

22 Onderwerpen : 1. Inleiding: wat is scoring? 2. Scoring in de Richtlijn 3. Scoring in WBP 4. Visie Registratiekamer 5. Besluit 6. Q & A

23 6. VRAGEN Tijd voor uw vragen En mijn antwoorden of visie …


Download ppt "Scoring in het licht van de WBP Serge van Nuijs DMSA, 22-03-2001."

Verwante presentaties


Ads door Google