De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

Verwante presentaties


Presentatie over: "INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER"— Transcript van de presentatie:

1 INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER
An Vijverman Advocaat

2 INLEIDING AUTOMATISERING MEDISCHE DOSSIERS ONDERZOEKSRAPPORT E.M.D.:
inzage in subjectieve persoonlijke werkaantekeningen van de arts? direct of indirect inzagerecht? wie is beroepsbeoefenaar in gezondheidszorg? administratieve/gezondheidsgegevens

3 INHOUD GRONDSLAG INZAGERECHT PERSOONLIJKE NOTA’S ARTS
WEL inzage door patiënt (NWVP, Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Rechtspraak) GEEN inzage door patiënt (specifieke wetgev.) BESLUIT EN VOORSTELLEN

4 GRONDSLAG INZAGERECHT
WET VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS : stand van zaken : WVP 1992 en NWVP 1998 recht op kennis : artikel 10 RECHTSLEER

5 PERSOONLIJKE NOTA’S WEL INZAGE DOOR PATIENT
NWVP : geen expliciete uitzondering HANCKE VAN LANGENDONCK Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer Rechtspraak Brussel 1991 Aarlen 1992

6 PERSOONLIJKE NOTA’S GEEN INZAGE DOOR PATIENT
KB PATIENTENDOSSIER 03/05/1999 minimumvoorwaarden inhoud medisch dossier : objectieve gegevens TOCH geen uitdrukkelijk onderscheid objectieve/subjectieve gegevens

7 PERSOONLIJKE NOTA’S KB ALGEMEEN MEDISCH DOSSIER 3/5/99
centraal dossiergedeelte werkdossiergedeelte : voorbehouden aan arts KB GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 29/5/00 persoonlijke notities van de arts uitdrukkelijk uitgesloten WET SOCIALE KRUISPUNTBANK subwerkgroep “beveiliging van medische gegevens” 1995 : medische adviseur moet persoonlijke indrukken niet meedelen

8 PERSOONLIJKE NOTA’S RECENTE INITIATIEVEN PATIENTENRECHTEN
Voorontwerp van Wet Patiëntenrechten Colla : mogelijk persoonlijke notities uit het inzagerecht te sluiten Wetvoorstel Brouns : inzagerecht beperkt tot objectieve stukken; uitdrukkelijke uitsluiting persoonlijke werkaantekeningen

9 BESLUIT EN VOORSTELLEN
BESLUIT : GEEN EENSGEZINDHEID NWVP : geen expliciete uitzondering Specifieke wetgeving : wel uitzondering

10 BESLUIT EN VOORSTELLEN
VOORSTELLEN TOT OPLOSSING: Aanpassen NWVP (cfr Nederland en Europa) : “De verantwoordelijke voor de verwerking kan artikel 10, §2 buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.”


Download ppt "INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER"

Verwante presentaties


Ads door Google