De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Medisch toezicht van personen in de levensmiddelensector. Koninklijk besluit tot wijziging van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Medisch toezicht van personen in de levensmiddelensector. Koninklijk besluit tot wijziging van."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Medisch toezicht van personen in de levensmiddelensector. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud  Huidige reglementering  Voorbereiding  Advies Wetenschappelijk Comité en Hoge Gezondheidsraad  Overleg sectoren  Inhoud ontwerp van besluit  Communicatie  Impactanalyse

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Huidige reglementering  Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.  Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne.  Koninklijk besluit van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen of besmetten.

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voorbereiding  Advies 09-2007: medisch attest voor personen die betrokken zijn bij de productie, de be- en verwerking en het hanteren van levensmiddelen (Sci Com 2006/37; HGR 8207)  Overleg betrokken sectoren

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud ontwerp van besluit  Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud ontwerp van besluit  Het attest dient te worden opgesteld door een geneesheer en de volgende gegevens te bevatten :  een referentie naar dit besluit  de naam van de onderzochte persoon  de verklaring dat deze persoon geschikt is om in contact te komen met levensmiddelen (of een gelijkwaardige vermelding)  indien van toepassing, de vermelding van bepaalde specifieke preventieve maatregelen die moeten genomen worden ter voorkoming van de besmetting van levensmiddelen  de naam en handtekening van de geneesheer  de datum van opmaak van het attest.

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud ontwerp van besluit  De geldigheidsduur van het attest bedraagt maximum 3 jaar. Indien personen echter omwille van het feit dat zij lijden aan of drager zijn van een via levensmiddelen overdraagbare aandoening hun activiteiten hebben moeten stopzetten, kunnen zij deze maar hervatten na het bekomen van een nieuw attest.  Het attest dient op verzoek van de personen belast met controle te worden voorgelegd.

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud ontwerp van besluit  Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, dienen te beschikken over immuniteit tegen het hepatitis A virus.  Een schriftelijk bewijs hiervan dient op verzoek van de personen belast met controle te worden voorgelegd.

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Communicatie  Raadgevend Comité  Trimesteriële overlegvergaderingen met de sectoren  Website  Brochure voor de geneesheren  Brochure voor de operatoren

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Impactanalyse  Huidige situatie ten opzichte van toekomst  KB 28-05-2003: Gezondheidsbeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Kostprijs vaccinatie hepatitis A Personen betrokken bij de productie, de be- en verwerking en het hanteren van levensmiddelen. Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen. Jaarlijks.Om de 3 jaar. Geen vaccinatie.Vaccinatie hepatitis A.


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Medisch toezicht van personen in de levensmiddelensector. Koninklijk besluit tot wijziging van."

Verwante presentaties


Ads door Google