De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Douanecongres Pand-, retentie- en beslagrecht Marijn van Tuijl 11 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Douanecongres Pand-, retentie- en beslagrecht Marijn van Tuijl 11 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Douanecongres Pand-, retentie- en beslagrecht Marijn van Tuijl 11 oktober 2012

2 “dwangmiddelen” expediteur pandrecht: zekerheidsrecht op een zaak retentierecht: opschorting, vasthouden beslagrecht: Nederlands procesrechtelijk instrument

3 Fenex-voorwaarden Artikel 19 lid 1: “De expediteur heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die de expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is de expediteur gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten”. Artikel 19 lid 2: “De expediteur kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.”

4 Beroep op Fenex-voorwaarden algemene voorwaarden bij aanvraag overeenkomst toepasselijk verklaren ter hand stellen

5 Zonder Fenex-voorwaarden Artikel 8:69 lid 2 BW: “De expediteur kan het recht van retentie uitoefenen op zaken of documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft, voor hetgeen hem ter zake van de overeenkomst door zijn opdrachtgever verschuldigd is of zal worden.”

6 Retentierecht jegens derden? Kan de expediteur ook goederen vasthouden als de eigenaar (niet zijnde de opdrachtgever) afgifte vordert?

7 Asbisc/ MAT Asbisc Sledopit Logrus MAT (FCA)

8 Asbisc/ MAT Retentierecht tegen derden inroepen kan als: de Fenex-voorwaarden toepasselijk zijn de opdrachtgever de “vrije hand” heeft gegeven bij het geven van de opdracht er derhalve tenminste een “ketenverband” is tussen eigenaar en expediteur

9 Expediteur in andere hoedanigheid opslag 200 pallets opdrachtgever is rederij rederij gaat failliet derde/eigenaar vordert afgifte Fenex-voorwaarden niet van toepassing

10 Expediteur in andere hoedanigheid Dus: expediteur in andere rol dan “doen vervoerder” heeft soms een uitgebreider retentierecht als de Fenex-voorwaarden niet van toepassing zijn.

11 Anti-dumpingrecht expediteur doet invoeraangifte in 2009 douane legt na controle achteraf Uitnodiging tot Betaling op grondslag: oorsprongscertificaten onjuist, naheffing anti- dumpingrecht expediteur vordert betaling van opdrachtgever een container komt binnen via de haven Rotterdam Fenex-voorwaarden van toepassing verklaard maar niet ter hand gesteld.

12 Anti-dumpingrecht dus: expediteur kan geen beroep doen op retentierecht voor dergelijke “oude”) douanevorderingen beslaglegging kan dan uitkomst bieden beslaglegging kent andere risico’s: in geval van faillissement debiteur, andere beslagleggers

13 Retentierecht en faillissement expediteur slaat goederen klant op opdrachtgever is een vennootschap in grotere groep de hele groep gaat failliet curator vordert afgifte kan de expediteur de zaken vasthouden?

14 Retentierecht en faillissement de curator kan het retentierecht doorbreken de expediteur heeft voorrecht op de verkoopopbrengst de douane-expediteur heeft overigens op grond van de wet sowieso (ook als geen retentierecht wordt uitgeoefend) een hoog voorrecht voor vorderingen op zijn (failliete) opdrachtgever voor wat betreft betaalde rechten (art. 1:12 Algemene douanewet)

15 Dank voor uw aandacht! Kneppelhout & Korthals Advocaten Marijn van Tuijl 010 400 5136 mvt@kneppelhout.nl


Download ppt "Douanecongres Pand-, retentie- en beslagrecht Marijn van Tuijl 11 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google