De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Boekel Agenda 1.Notitie “Verantwoorde veehouderij in Boekel” 2.Bestemmingsplan Buitengebied Kadernota Notitie reikwijdte & Detailniveau plan-MER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Boekel Agenda 1.Notitie “Verantwoorde veehouderij in Boekel” 2.Bestemmingsplan Buitengebied Kadernota Notitie reikwijdte & Detailniveau plan-MER."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Boekel Agenda 1.Notitie “Verantwoorde veehouderij in Boekel” 2.Bestemmingsplan Buitengebied Kadernota Notitie reikwijdte & Detailniveau plan-MER 3.Afwegingsnotitie omgevingsplan “Wij” = college / ambtelijk

2 1. Notitie Veehouderij Positie van de notitie Niet: Bindend beleid(skader) Geen inhoudelijke keuzes Wel: Gereedschapskist Wat zet Boekel in Dynamisch

3 1. Notitie Veehouderij Maatregelen in Boekel: BZV & Dialoog  loopt Vitaal Buitengebied Boekel  loopt (intensiveren?) Monitoring geurverordening  gepland Lege vergunningen intrekken  loopt (intensiveren?) BP Buitengebied 2016  voorbereiding: o Latente ruimte o Stoppers / VAB bestemmen o Voorwaardelijke bepalingen bij ontwikkelingen

4 1. Notitie Veehouderij (Nog) niet doen: Urgentiegebieden aanwijzen Gezondheid als toetsingsaspect o Geen juridische grondslag o Wel onderzoeken  plan-MER (beleidskeuzes) Aanpassen geurverordening o Eerst monitoren Werkgroep raad: gezondheid zeer belangrijk

5 1. Notitie Veehouderij Samengevat Gereedschapskoffer voor gemeente Doel: een meer verantwoorde veehouderij Wat wel en wat niet inzetten Via de “Weg der geleidelijkheid” één v/d instrumenten: bestemmingsplan Gezondheid!

6 1. Notitie Veehouderij Vragen?

7 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Proces 1.Inventarisatie – loopt 2.Voorontwerp – zomer 2015 3.Ontwerp 4.Vaststelling – begin 2017

8 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Belangrijke thema’s Meelifters: stoppers / VAB’s / VBB Mestbeleid  keuzes maken Regels Verordening Ruimte Plan-MER  latente ruimte

9 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Meelifters Nieuwe ontwikkeling, niet agrarisch Principeverzoek indienen Uitgewerkt plan vóór voorontwerp Korting leges Minder advieskosten Wachten op hele plan

10 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Mestbeleid Faciliteren van een wettelijke verplichting o Vergisting  ongewenst!! o Grootschaligheid  ongewenst, maar wat is…? Discussie: o Boekelse behoefte vs Boekelse productie? o Regionaal probleem niet naar Boekel halen

11 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Verordening Ruimte: (o.a.) Beperking veehouderij (= extensivering) Max 1,5 ha voor veehouderij Bouwregels: o BZV: minimaal 7,0 i.p.v. 6,0 o Achtergrondbelasting geur / fijn stof o Dialoog o Landschappelijke inpassing Veehouderij: bedrijfsmatig dieren houden Grondgebonden: voer en mest van eigen grond  max. 2 GVE’s (koeien) per ha.

12 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Plan-Mer NB-wet  Passende beoordeling Uitsluiten milieubelasting  plan-MER Wm  wettelijke procedure Bijlage bij bestemmingsplan

13 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Plan-Mer en latente Ruimte Tegengaan verstening Plan-MER: maximale belasting!!! o NB-wet  toename = vernietiging o Milieuruimte zorgvuldig benutten Niet gebruikte ruimte innemen Alle activiteiten (agrarisch, bedrijf, wonen) Bouwblokken 2005 Alsnog benutten  omgevingsvergunning

14 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Stal AStal B loods Sleuf silo Bouwblok 2005

15 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Stal AStal B loods Sleuf silo Voorstel 2016

16 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Bedrijfshal A loods Bouwblok 2005 Bedrijfs hal B Vergunde Bedrijfshal C

17 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Bedrijfshal A loods Voorstel 2016 Bedrijfs hal B Vergunde Bedrijfshal C

18 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 garage 20052016 schuur garage schuur

19 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Notitie Reikwijdte & Detailniveau Wettelijke verplichting Besluit MER Uitgangspunten van onderzoek Afstemming met kadernota Scenario’s van onderzoek Nog géén keuzes / maatregelen Resultaat is een onderzoek. Daarna keuzes

20 2. Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Vragen?

21 3. Afwegingsnotitie Martijn Kegler Rho Adviseurs voor Leefruimte


Download ppt "Gemeente Boekel Agenda 1.Notitie “Verantwoorde veehouderij in Boekel” 2.Bestemmingsplan Buitengebied Kadernota Notitie reikwijdte & Detailniveau plan-MER."

Verwante presentaties


Ads door Google