De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform milieuhandhaving grote gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform milieuhandhaving grote gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Platform milieuhandhaving grote gemeenten
kwaliteitseisen handhaving WABO Vergunningen en Handhaving Martien Meekes Platform milieuhandhaving grote gemeenten 13 oktober 2006 Amsterdam

2 Van grijze muis naar kameleon
De WABO betekent veel geregel Vergunning is in beeld, maar handhaving? Wie trekt dit bij gemeenten?

3 Waar gaat het om? Handhaven moet met kwaliteit
Professionalisering is nodig Juist juridisch ingebed

4 Aanpak Milieu Eerst norm i.s.m. beroepsgroep
Dan proces van professionalisering Daarna wettelijk regelen

5 Aanpak WABO Eerst solitair wettelijk regelen Dan ondersteuning bezien
Dan hopen dat de beroepsgroep het oppakt

6 Problemen BWT en RO, andere cultuur, geen samenwerking, willen de andere kleuren wel? Geen ruimte bij VROM voor fundamentele discussie

7 Doelen Wens voor vereenvoudiging en minder detail in de wet Acceptatie
Goede handhaving

8 Hoe ziet het er uit? Beleidsdocument Probleemanalyse
Prioriteitstelling Afstemming met andere overheden Periodieke rapportage en verantwoording

9 Ook bekend Uitvoeringsprogramma Borg je financiën
Geautomatiseerde voortgangsbewaking Zorg voor adequate HH-organisatie

10 Adequaat is: Capaciteit
Geen vermenging op niveau - dossier - inrichting Dossierwisseling periodiek Piketregeling

11 Scheiding? “het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat /… …/ De personen die belast zijn met de voorbereiding van besluiten ten aanzien van aanvragen om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking hebben op activiteiten met betrekking tot een inrichting niet worden belast met: 1o het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde met betrekking tot de inrichting, en 2o het voorbereiden of uitvoeren van beschikkingen met betrekking tot een inrichting”

12 Discussie Detaillering Waar en hoe vastleggen criteria
Hoe omgaan met evaluatie in 2007 Overgangstermijn tot de WABO? Advies van de cie Oosting

13 Angel? Ipo verschuilt zich achter de minister
Kern is dat niet ambtelijk, maar bestuurlijk de goede handhaving stokt

14 Hoe verder? Bestuurlijk overleg op 19 oktober
Discussienota van VROM met standpunten en wensen Onze insteek: Het gaat om goede Handhaving, niet om instrumenten.


Download ppt "Platform milieuhandhaving grote gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google