De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Puzzelen met de provincie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2025 25 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Puzzelen met de provincie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2025 25 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Puzzelen met de provincie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2025 25 mei 2011

2 Puzzelen met de provincie Doel bijeenkomst informeren over de richtingen die we voorstaan gedachtewisseling over die richtingen informeren proces Voorontwerp

3 Puzzelen met de provincie Opzet bijeenkomst Planning en opzet overleg over Voorontwerp Stedelijk gebied Landelijk gebied

4 Puzzelen met de provincie Planning PRS-PRV in hoofdlijnen 2010: Kadernota Ruimte (vastgesteld door PS) zomer 2011: Voorontwerp gevolgd door overleg begin 2012: Ontwerp PRS en PRV en planMER ter inzage 2 e helft 2012: Vaststellen PRS en PRV

5 Puzzelen met de provincie Planning Voorontwerp PRS-PRV juli 2011:Vaststelling Voorontwerp door GS eind juli:Verzending Voorontwerp augustus – 15 oktober: Overlegperiode Voorontwerp

6 Puzzelen met de provincie Hoe krijgt overleg Voorontwerp vorm? bijeenkomsten schriftelijke reacties vraag: bijeenkomsten maatschappelijke organisaties ambtelijk of bestuurlijk? 6

7 Puzzelen met de provincie www.puzzelenmetdeprovincie.nl

8 Puzzelen met de provincie

9 Stedelijk gebied 26 mei 2011 Ineke Schartman

10 Puzzelen met de provincie Stedelijk gebied Wonen Werken Verkeer en vervoer Realisatie Rode Contouren

11 Puzzelen met de provincie Wonen- Kadernota Ruimte Inzetten op binnenstedelijke ontwikkeling (= binnen rode contouren) Ruim 60.000 woningen in de periode 2013-2025 Bij binnenstedelijk bouwen is aandacht voor de kwaliteit belangrijk. Alleen de ontwikkellocaties NV Utrecht opnemen als grootschalige uitbreiding Onderzoek regionale opvangfunctie Woerden en Veenendaal

12 Puzzelen met de provincie Wonen: uitgangspunten programma Behoefte zoveel mogelijk binnen de rode contouren opvangen Indien toch uitbreidingsbehoefte: –ruimtelijk aanvaardbaar? –andere kern of gemeente? Op basis van capaciteit en ambities gemeenten en Regiodocument BRU Voorlopig PRS-programma Utrecht: 60.000 – 65.000 woningen Naar verwachting grotendeels binnen actuele rode contouren NV Utrecht is bouwsteen, regiodocumenten/-visies zijn input

13 Puzzelen met de provincie Realisatie binnenstedelijke ontwikkeling PRV: rode contouren/stedelijke programma’s Uitvoeringsprogramma: bezinnen op rol binnenstedelijk: –Middelen zeer beperkt! –Coalitieakkoord –Stimuleren, o.a. aanjaagteam

14 Puzzelen met de provincie Werken Bedrijventerreinen: uitwerking regionale samenwerking –Evt. nieuwe terreinen pas ontwikkelen als er regionale afspraken zijn (bestaand/nieuw) –Tot die tijd worden er in de PRS geen nieuw te ontwikkelen locaties opgenomen (geldt ook voor restcapaciteit Streekplan) –Binnen de 335 ha landelijk convenant tot 2020 (indicatieve verdeling over regio’s) Kantoren –Beperken nieuwbouw –Stimuleren upgrading/transformatie

15 Puzzelen met de provincie Verkeer en vervoer Afspraken VERDER worden voor zover ruimtelijk relevant verwerkt Bij beoogde ruimtelijke ontwikkelingen wordt gekeken naar gevolgen voor de bereikbaarheid Inzetten op knooppunten Mobiliteitstoets (zoals in huidige Structuurvisie) wordt geactualiseerd

16 Puzzelen met de provincie Rode contouren: huidige werkwijze (Streekplan) Stedelijk programma voor hele beleidsperiode (2005- 2015) Gesloten en open contouren “bollen” op Streekplankaart Niet bouwen buiten rc’s: alg. uitzonderingen en ontheffingsmogelijkheid GS

17 Puzzelen met de provincie

18 Rode contouren: plus en min +draagvlak +helder, zorgvuldig, duidelijk +stimuleert binnenstedelijk + beschermt groene ruimte -Vereist duidelijkheid voor hele planperiode -Minder sturingsmogelijkheid gedurende looptijd PRS -Ontheffing: adm. lasten provincie en gemeente  handhaven, maar flexibeler en met minder en kortere procedures.

19 Puzzelen met de provincie Rode contouren: nieuw Stedelijk programma per deelgebied en gemeente, onderscheid in- en uitbreiding Jaarlijkse monitoring 4jaarlijkse herijking verstedelijkingsprogramma Alle kernen rode contour, gesloten Voor uitbreiding “bollen” buiten de rode contour In PRV algemene regels voor afwijking, geen ontheffing.

20 Puzzelen met de provincie


Download ppt "Puzzelen met de provincie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2025 25 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google