De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BMF Wet Geurhinder en Veehouderij 28 februari 2008 Wim Verbruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BMF Wet Geurhinder en Veehouderij 28 februari 2008 Wim Verbruggen."— Transcript van de presentatie:

1 BMF Wet Geurhinder en Veehouderij 28 februari 2008 Wim Verbruggen

2 WGV Oss 28 feb 082 Onderwerpen Waar vragen wij uw aandacht voor WGV doel Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om gewenste doelen te bereiken Samenvatting

3 WGV Oss 28 feb 083 Waar vragen wij uw aandacht voor? In dit kader gaat het erom om een gemotiveerde balans te vinden tussen enerzijds stankgehinderden (GGO) en anderzijds uitbreidingsbeperkingen van agrarische bedrijven.

4 WGV Oss 28 feb 084 WGV doel Gebiedsgericht geurbeleid Ziekenhuis

5 WGV Oss 28 feb 085 Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? –binnen wettelijke bandbreedte (OU) –onderbouwd met visie op ruimtelijke ontwikkeling Reconstructie plan Onderschreven door gemeente ZLTO en BMF

6 WGV Oss 28 feb 086 Reconstructieplan / doelen Afwaartse beweging (Intensieve Veehouderij) Minder stankgehinderden (maximaal 12% van de bevolking in 2003 en het aantal ernstig stankgehinderden tot 0% in 2010) Vermindering van belasting met ammoniak van kwetsbare en zeer kwetsbare natuurgebieden......... Etc......

7 WGV Oss 28 feb 087 Onderwerpen WGV doel Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om doelen te bereiken Vragen

8 WGV Oss 28 feb 088 Extensiveringsgebied: gebied waar de ivh op termijn moet verdwijnen. Verwevingsgebied: waar natuur, landbouw en wonen naast elkaar moeten bestaan Landbouwontwikkelings-gebieden Sturing intensieve veehouderij Drie gebieden:

9 WGV Oss 28 feb 089 Extensivering LOG Verweving Duurzame Lokatie

10 WGV Oss 28 feb 0810 Extensieveringsgebied Bestaande bouwrechten blijven overeind (Akkoord van Cork) Bouwblok blijft zoals het nu is Geur- en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal dieren

11 WGV Oss 28 feb 0811 Extensiveringsgebied 1ha 2 voetbalvelden 375 zeugen + 2600 mv Geur-, ammoniak- en bouwrechten blijven overeind

12 WGV Oss 28 feb 0812 Verwevingsgebied Bouwblok mag 1,5 hectare groot worden Bij duurzame lokatie tot 2,5 hectare Geur en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding meer dieren 1,5 ha => 560 zeugen + 4000 mestvarkens 2,5 ha => 900 zeugen + 6200 mestvarkens

13 WGV Oss 28 feb 0813 Duurzame lokatie 1ha 1.5 ha 3 voetbalvelden 560 zeugen +4000 mv 2,5 ha 5 voetbalvelden 900 zeugen + 6200 mv Verwevingsgebied

14 WGV Oss 28 feb 0814 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Bouwblok mag 3,5 hectare groot worden Geur en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding meer dieren 3,5 ha => 1300 zeugen + 9100 mestvarkens

15 WGV Oss 28 feb 0815 Landbouw- ontwikkelingsgebied 3.5 ha 7 voetbalvelden 1300 zeugen + 9100 mv

16 Andere ontwikkelingen Ventilatie-uitlaat verhogen maakt individuele uitbreiding van geureenheden mogelijk. Echter de achtergrond-belasting geur gaat omhoog. Per 1 januari 2008 is de compartimentering vervallen, waardoor de kans reëel is dat de dierrechten uit heel Nederland naar het zuiden gaan.

17 WGV Oss 28 feb 0817 compartimentering

18 WGV Oss 28 feb 0818 Onderwerpen WGV doel Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om gewenste doelen te bereiken Vragen

19 WGV Oss 28 feb 0819 Geurgehinderden Huidig ca 21% stankgehinderden Beleid landelijk (NMP) –Streefwaarde 3% Provinciaal en Reconstructieplan Richtwaarde 12% stankgehinderden in 2003, het aantal ernstig stankgehinderden tot 0% in 2010

20 WGV Oss 28 feb 0820 Streefwaarde 3% Richtwaarde 12 %

21 WGV Oss 28 feb 0821 Middelen om gewenste doelen te bereiken Geur verordening –Neem Reconstructieplan als uitgangspunt Minder stankgehinderden Bestemmingsplan –Grootte van bouwblok aanpassen –Duurzame lokatie –Ventilatie-uitlaat hoogte beperken

22 WGV Oss 28 feb 0822 Samenvatting Geurverordening biedt mogelijkheid om doelen reconstructieplan uit te voeren. Realiseren van minder stankgehinderde Nagenoeg geen beperkingen uitbreiding van het aantal dieren Bestemmingsplan zodanig aanpassen

23 WGV Oss 28 feb 0823 Regeren is vooruitzien

24 WGV Oss 28 feb 0824


Download ppt "BMF Wet Geurhinder en Veehouderij 28 februari 2008 Wim Verbruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google