De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veehouderij en gezondheid Henk Jans, arts/chemicus medisch milieukundige Oss, 28-2-2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veehouderij en gezondheid Henk Jans, arts/chemicus medisch milieukundige Oss, 28-2-2008."— Transcript van de presentatie:

1 Veehouderij en gezondheid Henk Jans, arts/chemicus medisch milieukundige Oss, 28-2-2008

2 Dorpsraad Langenboom Actualiteit “Elsendorp: invloed stank op gezondheid onderzocht” “Handtekeningenactie huisartsen en specialisten tegen komst mega varkens- en kippenbedrijf” “RIVM meet lucht bij boeren in De Rips” 12 febr. 2008: “Megastal bedreiging voor volksgezondheid” “ Burgers in Langenboom laten zien dat leefomgeving lijdt onder druk van veehouderij” 12 februari 2008: “Groen licht voor meer megastallen”

3 Dorpsraad Langenboom (intensieve) veehouderij Roept veel negatieve emoties bij bevolking op (niet meer homogeen): - aantasting leefomgeving -negatieve acceptatie geurhinder -vermeende toename in gezondheidsklachten in omgeving -negatieve beleving -veranderd bewustzijn naar dierenwelzijn

4 Dorpsraad Langenboom Waar liggen problemen veehouderij in relatie tot gezondheid?? Ammoniak emissie en depositie; Emissie van fijn stof + bestanddelen (endotoxinen), tot 4 μg/m3 in omgeving; Diergerelateerde micro-organismen; Geur en geurhinder;

5 Dorpsraad Langenboom Meer risico’s dan kansen? Toename vóórkomen infecties: overdraagbaar van dier naar mens, vanwege: –Meer (vatbare) dieren en meer (indirecte) contacten tussen dieren; –Kans op verandering erfelijk materiaal bacterie of virus –Meer transportbewegingen: groter risico op introductie –Meer gebruik antibiotica: ontwikkeling resistentie: mrsa overdracht

6 Dorpsraad Langenboom Geur Hinder (afhankelijk van duur, frequentie, concentratie, karakter, adaptatie/acceptatie) Verstoring gedrag en activiteiten Geen directe schade aan gezondheid, mogelijk wel via stressmechanisme allerlei gezondheidsklachten Dosis-effect relatie geurbelasting en hinder –Verschil concentratie- en niet-concentratiegebied –Agrariër niet-agrariër –Verschil tussen binnen en buiten bebouwde kom

7 Dorpsraad Langenboom Randvoorwaarden nodig in beleid om risico’s tegen te gaan: -Voldoende afstand tussen bedrijven: meenemen bij invulling LOG’s -Geen varkens en pluimvee op één bedrijf -Stalontwerp en bedrijfsvoering gericht op vakbekwaam personeel, compartimentering, hygiënesluis met douche, toepassen luchtwassers, hygiëneprotocollen, calamiteitenplan etc. -Dier- en volksgezondheidsaspecten vroegtijdig integraal meenemen in beleid: (geldt voor fijn stof, geur en transmissie microrganismen) -Goede communicatie en betrokkenheid omgeving stimuleren in discussie over wat een acceptabele geur- belasting en –hinder is.

8 Dorpsraad Langenboom Bedankt voor uw aandacht! VRAGEN? Henk Jans h.jans@ggd-bureaugmv.nljans@ggd-bureaugmv.nl 0900-3686868


Download ppt "Veehouderij en gezondheid Henk Jans, arts/chemicus medisch milieukundige Oss, 28-2-2008."

Verwante presentaties


Ads door Google