De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen."— Transcript van de presentatie:

1 BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen

2 WGV Cuijk 3 juni 20082 Onderwerpen Waar vragen wij uw aandacht voor WGV (Wet Geurhinder en Veehouderij) Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om gewenste doelen te bereiken Samenvatting

3 WGV Cuijk 3 juni 20083 Waar vragen wij uw aandacht voor? In dit kader gaat het erom om een gemotiveerde balans te vinden tussen enerzijds stankgehinderden (GGO) en anderzijds uitbreidingsbeperkingen van agrarische bedrijven.

4 WGV Cuijk 3 juni 20084 WGV Gebiedsgericht geurbeleid Ziekenhuis

5 WGV Cuijk 3 juni 20085 Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? –binnen wettelijke bandbreedte (OU) –onderbouwd met visie op ruimtelijke ontwikkeling Reconstructie plan Onderschreven door gemeente ZLTO en BMF

6 WGV Cuijk 3 juni 20086 Reconstructieplan / doelen Afwaartse beweging (Intensieve Veehouderij) Minder stankgehinderden (maximaal 12% van de bevolking in 2003 en het aantal ernstig stankgehinderden tot 0% in 2010) Vermindering van belasting met ammoniak van kwetsbare en zeer kwetsbare natuurgebieden......... Etc......

7 WGV Cuijk 3 juni 20087 Onderwerpen WGV Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om doelen te bereiken Vragen

8 WGV Cuijk 3 juni 20088 Extensiveringsgebied: gebied waar de ivh op termijn moet verdwijnen. Verwevingsgebied: waar natuur, landbouw en wonen naast elkaar moeten bestaan Landbouwontwikkelings-gebieden Sturing intensieve veehouderij Drie gebieden:

9 WGV Cuijk 3 juni 20089 Extensivering LOG Verweving Duurzame Lokatie

10 WGV Cuijk 3 juni 200810 Extensieveringsgebied Bestaande bouwrechten blijven overeind (Akkoord van Cork) Bouwblok blijft zoals het nu is Geur- en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal dieren

11 WGV Cuijk 3 juni 200811 Extensiveringsgebied 1ha 2 voetbalvelden 375 zeugen + 2600 mv Geur-, ammoniak- en bouwrechten blijven overeind

12 WGV Cuijk 3 juni 200812 Verwevingsgebied Bouwblok mag 1,5 hectare groot worden Bij duurzame lokatie tot 2,5 hectare Geur en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding meer dieren 1,5 ha => 560 zeugen + 4000 mestvarkens 2,5 ha => 900 zeugen + 6200 mestvarkens

13 WGV Cuijk 3 juni 200813 Duurzame lokatie 1ha 1.5 ha 3 voetbalvelden 560 zeugen +4000 mv 2,5 ha 5 voetbalvelden 900 zeugen + 6200 mv Verwevingsgebied

14 WGV Cuijk 3 juni 200814 Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Bouwblok mag 3,5 hectare groot worden Geur en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding meer dieren 3,5 ha => 1300 zeugen + 9100 mestvarkens

15 WGV Cuijk 3 juni 200815 Landbouw- ontwikkelingsgebied 3.5 ha 7 voetbalvelden 1300 zeugen + 9100 mv

16 Andere ontwikkelingen Ventilatie-uitlaat verhogen maakt individuele uitbreiding van geureenheden mogelijk. Echter de achtergrond-belasting geur gaat omhoog. Per 1 januari 2008 is de compartimentering vervallen, waardoor de kans reëel is dat de dierrechten uit heel Nederland naar het zuiden gaan.

17 WGV Cuijk 3 juni 200817 compartimentering

18 WGV Cuijk 3 juni 200818 HuidigAutonoomBurgerTussenCuijkse geen groei(#) mogelijk * 41%54%42%44% tot 50 % groei mogelijk * 8%12%8% meer dan 50 % groei mogelijk * 51%34%50%48% Agrarische bedrijven (*) = Geen gegevens beschikbaar (#) Groei betekent groei in OU (geureenheden)

19 WGV Cuijk 3 juni 200819 Onderwerpen WGV Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om gewenste doelen te bereiken Vragen

20 WGV Cuijk 3 juni 200820 Geurgehinderden Huidig ca 21% stankgehinderden Beleid landelijk (NMP) –Streefwaarde 3% Provinciaal en Reconstructieplan Richtwaarde 12% stankgehinderden in 2003, het aantal ernstig stankgehinderden tot 0% in 2010

21 WGV Cuijk 3 juni 200821

22 WGV Cuijk 3 juni 200822 Middelen om gewenste doelen te bereiken Geur verordening –Neem Reconstructieplan als uitgangspunt Minder stankgehinderden –Start met lage normen. Hoger kan altijd nog. Bestemmingsplan –Grootte van bouwblok aanpassen –Duurzame lokatie –Ventilatie-uitlaat hoogte beperken

23 WGV Cuijk 3 juni 200823 Kroesbergen Vianen Start met lage norm

24 WGV Cuijk 3 juni 200824 Samenvatting Geurverordening biedt mogelijkheid om doelen reconstructieplan uit te voeren. Realiseren van minder stankgehinderde Nagenoeg geen beperkingen uitbreiding van het aantal dieren. Bedrijven zitten niet op slot! Bestemmingsplan zodanig aanpassen

25 WGV Cuijk 3 juni 200825 Regeren is vooruitzien


Download ppt "BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google