De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen."— Transcript van de presentatie:

1 BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen

2 WGV Cuijk 3 juni Onderwerpen Waar vragen wij uw aandacht voor WGV (Wet Geurhinder en Veehouderij) Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om gewenste doelen te bereiken Samenvatting

3 WGV Cuijk 3 juni Waar vragen wij uw aandacht voor? In dit kader gaat het erom om een gemotiveerde balans te vinden tussen enerzijds stankgehinderden (GGO) en anderzijds uitbreidingsbeperkingen van agrarische bedrijven.

4 WGV Cuijk 3 juni WGV Gebiedsgericht geurbeleid Ziekenhuis

5 WGV Cuijk 3 juni Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? –binnen wettelijke bandbreedte (OU) –onderbouwd met visie op ruimtelijke ontwikkeling Reconstructie plan Onderschreven door gemeente ZLTO en BMF

6 WGV Cuijk 3 juni Reconstructieplan / doelen Afwaartse beweging (Intensieve Veehouderij) Minder stankgehinderden (maximaal 12% van de bevolking in 2003 en het aantal ernstig stankgehinderden tot 0% in 2010) Vermindering van belasting met ammoniak van kwetsbare en zeer kwetsbare natuurgebieden Etc......

7 WGV Cuijk 3 juni Onderwerpen WGV Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om doelen te bereiken Vragen

8 WGV Cuijk 3 juni Extensiveringsgebied: gebied waar de ivh op termijn moet verdwijnen. Verwevingsgebied: waar natuur, landbouw en wonen naast elkaar moeten bestaan Landbouwontwikkelings-gebieden Sturing intensieve veehouderij Drie gebieden:

9 WGV Cuijk 3 juni Extensivering LOG Verweving Duurzame Lokatie

10 WGV Cuijk 3 juni Extensieveringsgebied Bestaande bouwrechten blijven overeind (Akkoord van Cork) Bouwblok blijft zoals het nu is Geur- en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal dieren

11 WGV Cuijk 3 juni Extensiveringsgebied 1ha 2 voetbalvelden 375 zeugen mv Geur-, ammoniak- en bouwrechten blijven overeind

12 WGV Cuijk 3 juni Verwevingsgebied Bouwblok mag 1,5 hectare groot worden Bij duurzame lokatie tot 2,5 hectare Geur en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding meer dieren 1,5 ha => 560 zeugen mestvarkens 2,5 ha => 900 zeugen mestvarkens

13 WGV Cuijk 3 juni Duurzame lokatie 1ha 1.5 ha 3 voetbalvelden 560 zeugen mv 2,5 ha 5 voetbalvelden 900 zeugen mv Verwevingsgebied

14 WGV Cuijk 3 juni Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Bouwblok mag 3,5 hectare groot worden Geur en ammoniakrechten blijven behouden Mogelijkheid tot uitbreiding meer dieren 3,5 ha => 1300 zeugen mestvarkens

15 WGV Cuijk 3 juni Landbouw- ontwikkelingsgebied 3.5 ha 7 voetbalvelden 1300 zeugen mv

16 Andere ontwikkelingen Ventilatie-uitlaat verhogen maakt individuele uitbreiding van geureenheden mogelijk. Echter de achtergrond-belasting geur gaat omhoog. Per 1 januari 2008 is de compartimentering vervallen, waardoor de kans reëel is dat de dierrechten uit heel Nederland naar het zuiden gaan.

17 WGV Cuijk 3 juni compartimentering

18 WGV Cuijk 3 juni HuidigAutonoomBurgerTussenCuijkse geen groei(#) mogelijk * 41%54%42%44% tot 50 % groei mogelijk * 8%12%8% meer dan 50 % groei mogelijk * 51%34%50%48% Agrarische bedrijven (*) = Geen gegevens beschikbaar (#) Groei betekent groei in OU (geureenheden)

19 WGV Cuijk 3 juni Onderwerpen WGV Gemeentelijke verordening Waar moet aan worden voldaan? Reconstructieplan /doelen Beperkingen / mogelijkheden Intensieve Veehouderij (IV) Geurgehinderden Middelen om gewenste doelen te bereiken Vragen

20 WGV Cuijk 3 juni Geurgehinderden Huidig ca 21% stankgehinderden Beleid landelijk (NMP) –Streefwaarde 3% Provinciaal en Reconstructieplan Richtwaarde 12% stankgehinderden in 2003, het aantal ernstig stankgehinderden tot 0% in 2010

21 WGV Cuijk 3 juni

22 WGV Cuijk 3 juni Middelen om gewenste doelen te bereiken Geur verordening –Neem Reconstructieplan als uitgangspunt Minder stankgehinderden –Start met lage normen. Hoger kan altijd nog. Bestemmingsplan –Grootte van bouwblok aanpassen –Duurzame lokatie –Ventilatie-uitlaat hoogte beperken

23 WGV Cuijk 3 juni Kroesbergen Vianen Start met lage norm

24 WGV Cuijk 3 juni Samenvatting Geurverordening biedt mogelijkheid om doelen reconstructieplan uit te voeren. Realiseren van minder stankgehinderde Nagenoeg geen beperkingen uitbreiding van het aantal dieren. Bedrijven zitten niet op slot! Bestemmingsplan zodanig aanpassen

25 WGV Cuijk 3 juni Regeren is vooruitzien


Download ppt "BMF en MLvC Wet Geurhinder en Veehouderij 3 juni 2008 Wim Verbruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google