De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O."— Transcript van de presentatie:

1 Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O.

2 Brussel 24-10-20082 Curriculum Decretaal: EINDTERMEN –Overheid Implementatie ET: LEERPLANNEN –Onderwijsverstrekkers: VVKSO, GO!, OVSG, POV

3 Brussel 24-10-20083 Eindtermen Vakgebonden eindtermen Specifieke eindtermen Vakoverschrijdende eindtermen

4 Brussel 24-10-20084 Vakgebonden eindtermen eerste graad

5 Voorbeeld ET eerste graad De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie

6 Brussel 24-10-20086 Vakgebonden eindtermen eerste graad Observeren van landschappen Analyse en beschrijven Beperkte, eigen omgeving Elementaire vaardigheden en technieken

7 Brussel 24-10-20087 Vakgebonden eindtermen tweede graad

8 Voorbeeld ET tweede graad De leerlingen kunnen de verstedelijking en haar evolutie in een regio in relatie brengen met aardrijkskundige factoren

9 Brussel 24-10-20089 Vakgebonden eindtermen tweede graad Spreiding van elementen en activiteiten Relaties tussen elementen en activiteiten Verklaren van kenmerkende elementen Regio’s Geografische vaardigheden

10 Brussel 24-10-200810 Vakgebonden eindtermen derde graad

11 Voorbeeld ET derde graad De leerlingen kunnen bewegingen in het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde aangeven

12 Brussel 24-10-200812 Vakgebonden eindtermen derde graad Processen –Ruimte –Atmosfeer –Geofysisch –Menselijke invloed –Voedselproductie en –consumptie –Verstedelijking Interpretaties en verklaringen Mondiale thema’s/problematieken

13 Brussel 24-10-200813 Specifieke eindtermen ( ASO pool Wetenschappen)

14 Voorbeeld SET pool Wetenschappen De leerlingen kunnen op verschillende schaalniveaus methoden beschrijven om structuren relatief en absoluut te dateren

15 Brussel 24-10-200815 Specifieke eindtermen ( ASO pool Wetenschappen) Structuren Interacties Systemen Tijd Genese en ontwikkeling Natuurwetenschap en maatschappij Onderzoekscompetentie

16 Brussel 24-10-200816 Vakoverschrijdende eindtermen (verschillen per graad)

17 Voorbeeld VOET De leerlingen zijn bereid zich in te zetten om de biodiversiteit en de waarde van een natuurgebied en van een landschap te behouden

18 Brussel 24-10-200818 Vakoverschrijdende eindtermen (verschillen per graad) Leren leren Sociale vaardigheden Opvoeden tot burgerzin Gezondheidseducatie Milieu-educatie Muzisch-creatieve vorming Technisch-technologische vorming ICT

19 Brussel 24-10-200819 Leerplannen eerste graad VVKSO:landschapselementen in de eigen schoolomgeving, België, Europa GO!: landschapselementen in eigen schoolomgeving en in lokale milieus elders in de wereld Elementaire vaardigheden, gebruik van informatiebronnen, …

20 Brussel 24-10-200820 Leerplannen tweede graad VVKSO: thematische opbouw met (voorbeeld)regio’s binnen het thema –landbouw, industrie, toerisme, demografie, milieu, stad, … GO!: regionaal opgebouwd (concentrisch), met specifieke thema’s binnen de regio’s –II,1: Vlaanderen, België, buurlanden, perifere landen in Europa –II,2: Amerika, Azië, Afrika

21 Brussel 24-10-200821 Leerplannen derde graad Vergelijkbare uitbouw van beide leerplannen Onderzoeksvaardigheden Invalshoek: probleemstellend, verklarend Grote thema’s/onderwerpen (mondiaal): –Kosmografie, weer en klimaat, milieu, opbouw en afbraak van het aardoppervlak, ruimtelijke planning, spanning voedsel-bevolking, spanning bevolking- rijkdommen, globalisering, …


Download ppt "Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O."

Verwante presentaties


Ads door Google