De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O."— Transcript van de presentatie:

1 Brussel AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O.

2 Brussel Curriculum Decretaal: EINDTERMEN –Overheid Implementatie ET: LEERPLANNEN –Onderwijsverstrekkers: VVKSO, GO!, OVSG, POV

3 Brussel Eindtermen Vakgebonden eindtermen Specifieke eindtermen Vakoverschrijdende eindtermen

4 Brussel Vakgebonden eindtermen eerste graad

5 Voorbeeld ET eerste graad De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie

6 Brussel Vakgebonden eindtermen eerste graad Observeren van landschappen Analyse en beschrijven Beperkte, eigen omgeving Elementaire vaardigheden en technieken

7 Brussel Vakgebonden eindtermen tweede graad

8 Voorbeeld ET tweede graad De leerlingen kunnen de verstedelijking en haar evolutie in een regio in relatie brengen met aardrijkskundige factoren

9 Brussel Vakgebonden eindtermen tweede graad Spreiding van elementen en activiteiten Relaties tussen elementen en activiteiten Verklaren van kenmerkende elementen Regio’s Geografische vaardigheden

10 Brussel Vakgebonden eindtermen derde graad

11 Voorbeeld ET derde graad De leerlingen kunnen bewegingen in het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde aangeven

12 Brussel Vakgebonden eindtermen derde graad Processen –Ruimte –Atmosfeer –Geofysisch –Menselijke invloed –Voedselproductie en –consumptie –Verstedelijking Interpretaties en verklaringen Mondiale thema’s/problematieken

13 Brussel Specifieke eindtermen ( ASO pool Wetenschappen)

14 Voorbeeld SET pool Wetenschappen De leerlingen kunnen op verschillende schaalniveaus methoden beschrijven om structuren relatief en absoluut te dateren

15 Brussel Specifieke eindtermen ( ASO pool Wetenschappen) Structuren Interacties Systemen Tijd Genese en ontwikkeling Natuurwetenschap en maatschappij Onderzoekscompetentie

16 Brussel Vakoverschrijdende eindtermen (verschillen per graad)

17 Voorbeeld VOET De leerlingen zijn bereid zich in te zetten om de biodiversiteit en de waarde van een natuurgebied en van een landschap te behouden

18 Brussel Vakoverschrijdende eindtermen (verschillen per graad) Leren leren Sociale vaardigheden Opvoeden tot burgerzin Gezondheidseducatie Milieu-educatie Muzisch-creatieve vorming Technisch-technologische vorming ICT

19 Brussel Leerplannen eerste graad VVKSO:landschapselementen in de eigen schoolomgeving, België, Europa GO!: landschapselementen in eigen schoolomgeving en in lokale milieus elders in de wereld Elementaire vaardigheden, gebruik van informatiebronnen, …

20 Brussel Leerplannen tweede graad VVKSO: thematische opbouw met (voorbeeld)regio’s binnen het thema –landbouw, industrie, toerisme, demografie, milieu, stad, … GO!: regionaal opgebouwd (concentrisch), met specifieke thema’s binnen de regio’s –II,1: Vlaanderen, België, buurlanden, perifere landen in Europa –II,2: Amerika, Azië, Afrika

21 Brussel Leerplannen derde graad Vergelijkbare uitbouw van beide leerplannen Onderzoeksvaardigheden Invalshoek: probleemstellend, verklarend Grote thema’s/onderwerpen (mondiaal): –Kosmografie, weer en klimaat, milieu, opbouw en afbraak van het aardoppervlak, ruimtelijke planning, spanning voedsel-bevolking, spanning bevolking- rijkdommen, globalisering, …


Download ppt "Brussel 24-10-20081 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O."

Verwante presentaties


Ads door Google