De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOL EN SAMENLEVING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOL EN SAMENLEVING."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOL EN SAMENLEVING

2 Wat verwacht de samenleving van de school?

3 Wat verwacht de samenleving van de school?
Maatschappelijk debat over: Techniek Opvoeding en relaties Leren leren Zich gedragen & Goed onderwijs: resultaat, output,…

4 5de module School en samenleving Lesuren 6de module School en cultuur VISIE en VORMING 20 14 Historische pedagogiek 6 Filosofie 8 Sociologie MEESTERSCHAP 24 30 Wereldoriëntatie: Techniek Muzische opvoeding/vorming 10 Leren leren 4 ICT Toegepaste psychologie: gedragspsychologie Relationele vorming/sociale vaardigheden of Nederlands LO Nederlands KO Open lezing (avond) 2 Open lezing/cultureel aanbod: museumbezoek Gent LEIDERSCHAP en BELEID Schoolwetgeving Schoolmanagement & Kwaliteitszorg (externe kwaliteitscontrole) Schoolmanagement & Kwaliteitszorg: schoolcultuur Actuele opvoeding- en onderwijsanalyse Schooleigen opvoedingsproject REFLECTIE & BEGELEIDING BIJ DE PGE REFLECTIE & BEGELEIDING BIJ DE PGE 60

5 ONTWIKKELINGSDOELEN EN EINDTERMEN IN RELATIE TOT DE LEERPLANNEN

6 Wat zijn ontwikkelingsdoelen?
OD voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van: - kennis - inzicht - vaardigheden - attitudes die de overheid wenselijk acht en die de school bij haar leerlingen moet nastreven

7 Wat zijn eindtermen? Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid bereikbaar en noodzakelijk acht. Minimumdoelen op vlak van: - kennis - inzichten - vaardigheden - attitudes

8 Eindtermen De school heeft de maatschappelijke opdracht om de eindtermen bij haar leerlingen te bereiken. Er wordt rekening gehouden met de - schoolcontext - schoolpopulatie Attitudinale ET dienen nagestreefd te worden !

9 OD voor het buitengewoon onderwijs
Doelen op vlak van: - kennis - inzicht - vaardigheden - attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie. De klassenraad kiest in samenspraak met het CLB, de ouders en alle kindbetrokkenen de OD die zullen nagestreefd worden.

10 Waarom OD en ET ? De overheid wil sturen
- Goed onderwijs: belangrijke hefboom voor de sociale, culturele en economische ontwikkeling. - De Overheid wil kwaliteit beïnvloeden - Veel landen leggen ‘standaarden’ op. Leerplannen Rijksonderwijs - Sedert 1989 geen criterium meer - Invoering van de OD/ET in 1997

11 Het vastleggen van de OD/ET
OD/ET werden ontwikkeld door de DVO Nu door de afdeling ‘curriculum’ binnen AKOV (Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming) De OD/ET worden voorgelegd aan de VLOR De OD/ET worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement

12 Het toetsen van OD/ET Worden de ET bereikt ?
In de VSA –> ‘state tests’ In Nederland -> centrale toetsen In Vlaanderen -> peilingonderzoeken (wiskunde en lezen) (natuur) (Nederlands: lezen en luisteren) (Frans) (wiskunde – voor de tweede keer) (wereldoriëntatie: tijd, ruimte en maatschappij)

13 Basisprincipes Brede, harmonische vorming Actief leren Zorgbreedte
Samenhang

14 Opbouw van de OD Leergebieden Domeinen Lichamelijke opvoeding 3
Muzische vorming 6 Nederlands 5 Wereldoriëntatie Wiskundige initiatie 15/27

15 Ontwikkelingsdoelen Kritische verkenning van de ontwikkelingsdoelen Bespreek in je groep welke van de ontwikkelingsdoelen je zeker herkent,,, Bij welke hebben jullie vragen?

16 Opbouw van de ET Lichamelijke opvoeding 3 Muzische vorming 6
Nederlands 7 Wereldoriëntatie Wiskunde 5

17 Eindtermen Kritische verkenning van de eindtermen Bespreek in je groep welke van de eindtermen je zeker herkent. Bij welke hebben jullie vragen?

18 Actualisering van de OD/ET
Nederlands - Taalbeschouwing en strategieën - Interculturele gerichtheid Frans - Mondelinge interactie ! Techniek - Ontwikkelen van technisch denken en handelen (begrijpen, hanteren en duiden) Natuur

19 Leerplannen – gewoon onderwijs
Elk schoolbestuur maakt voor haar onderwijs een leerplan Vanuit eigen pedagogisch project of visie op de leergebieden Leergebiedgebonden OD en ET zijn herkenbaar Leergebiedoverschrijdende ET kunnen erin opgenomen worden

20 Leerplannen: Buitengewoon onderwijs
Handelingsplan Voor één of meerder leerlingen Voor een bepaalde periode Bevat pedagogische-didactische planning Maakt keuze uit OD en/of ET Opgemaakt door de klassenraad

21 Goedkeuren van leerplannen
De doelstellingen Eigen inbreng Opbouw Consistentie Materiële uitvoerbaarheid Verantwoordelijkheid van de indiener

22 Verschillen tussen de onderwijsnetten
Leerplannen verschillen van elkaar Voorbeeld van de verschillen tussen de leerplannen wereldoriëntatie

23 Implementatie OD/ET De curriculumdragers OD/ET Leerplannen
Methoden/handleidingen Leerlijnen/afspraken/lesvoorbereidingen

24 De finale implementatie
- Het lessenrooster - Onderwijs-en leeractiviteiten - Leerlingenprestaties

25 Website OD en ET Regelgeving Veel gestelde vragen
OD en ET Regelgeving Veel gestelde vragen

26 Tips - PGE Hoe gaan jullie op school om met: De OD/ET
Leergebiedgebonden Leegebiedoverschrijdend De leerplannen Leerlijnen Methoden/Handleidingen Toetsen


Download ppt "SCHOOL EN SAMENLEVING."

Verwante presentaties


Ads door Google