De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOL EN SAMENLEVING. SCHOOL EN SAMENLEVING Wat verwacht de samenleving van de school?

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOL EN SAMENLEVING. SCHOOL EN SAMENLEVING Wat verwacht de samenleving van de school?"— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOL EN SAMENLEVING

2 SCHOOL EN SAMENLEVING Wat verwacht de samenleving van de school?

3 Maatschappelijk debat over: Techniek Opvoeding en relaties Leren leren Zich gedragen & Goed onderwijs: resultaat, output,…

4 5 de module School en samenleving Lesuren 6 de module School en cultuur Lesuren VISIE en VORMING20 14 Historische pedagogiek6 6 Filosofie8 8 Sociologie6 MEESTERSCHAP24 30 Wereldoriëntatie: Techniek6Muzische opvoeding/vorming10 Leren leren4ICT6 Toegepaste psychologie: gedragspsychologie 6 Relationele vorming/sociale vaardigheden 6ofNederlands LO10 ofNederlands KO10 Open lezing (avond)2Open lezing/cultureel aanbod: museumbezoek Gent 4 LEIDERSCHAP en BELEID14 Schoolwetgeving4 4 Schoolmanagement & Kwaliteitszorg (externe kwaliteitscontrole) 4Schoolmanagement & Kwaliteitszorg: schoolcultuur 6 Actuele opvoeding- en onderwijsanalyse 6Schooleigen opvoedingsproject4 REFLECTIE & BEGELEIDING BIJ DE PGE 2REFLECTIE & BEGELEIDING BIJ DE PGE 2 60

5 ONTWIKKELINGSDOELEN EN EINDTERMEN IN RELATIE TOT DE LEERPLANNEN

6 Wat zijn ontwikkelingsdoelen? OD voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van: - kennis - inzicht - vaardigheden - attitudes die de overheid wenselijk acht en die de school bij haar leerlingen moet nastreven

7 Wat zijn eindtermen? Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid bereikbaar en noodzakelijk acht. Minimumdoelen op vlak van: - kennis - inzichten - vaardigheden - attitudes

8 Eindtermen De school heeft de maatschappelijke opdracht om de eindtermen bij haar leerlingen te bereiken. Er wordt rekening gehouden met de - schoolcontext - schoolpopulatie Attitudinale ET dienen nagestreefd te worden !

9 OD voor het buitengewoon onderwijs Doelen op vlak van: - kennis - inzicht - vaardigheden - attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie. De klassenraad kiest in samenspraak met het CLB, de ouders en alle kindbetrokkenen de OD die zullen nagestreefd worden.

10 Waarom OD en ET ?  De overheid wil sturen - Goed onderwijs: belangrijke hefboom voor de sociale, culturele en economische ontwikkeling. - De Overheid wil kwaliteit beïnvloeden - Veel landen leggen ‘standaarden’ op.  Leerplannen Rijksonderwijs - Sedert 1989 geen criterium meer - Invoering van de OD/ET in 1997

11 Het vastleggen van de OD/ET  OD/ET werden ontwikkeld door de DVO  Nu door de afdeling ‘curriculum’ binnen AKOV (Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming)  De OD/ET worden voorgelegd aan de VLOR  De OD/ET worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement

12 Het toetsen van OD/ET  Worden de ET bereikt ?  In de VSA –> ‘state tests’  In Nederland -> centrale toetsen  In Vlaanderen -> peilingonderzoeken - 2002 (wiskunde en lezen) - 2005 (natuur) - 2007 (Nederlands: lezen en luisteren) - 2008 (Frans) - 2009 (wiskunde – voor de tweede keer) - 2010 (wereldoriëntatie: tijd, ruimte en maatschappij)

13 Basisprincipes  Brede, harmonische vorming  Actief leren  Zorgbreedte  Samenhang

14 Opbouw van de OD 15/27 LeergebiedenDomeinen Lichamelijke opvoeding3 Muzische vorming6 Nederlands5 Wereldoriëntatie6 Wiskundige initiatie3

15 Ontwikkelingsdoelen Kritische verkenning van de ontwikkelingsdoelen Bespreek in je groep welke van de ontwikkelingsdoelen je zeker herkent,,, Bij welke hebben jullie vragen?

16 Opbouw van de ET Lichamelijke opvoeding3 Muzische vorming6 Nederlands7 Wereldoriëntatie7 Wiskunde5

17 Eindtermen Kritische verkenning van de eindtermen Bespreek in je groep welke van de eindtermen je zeker herkent. Bij welke hebben jullie vragen?

18 Actualisering van de OD/ET  Nederlands - Taalbeschouwing en strategieën - Interculturele gerichtheid  Frans - Mondelinge interactie !  Techniek - Ontwikkelen van technisch denken en handelen (begrijpen, hanteren en duiden)  Natuur

19 Leerplannen – gewoon onderwijs - Elk schoolbestuur maakt voor haar onderwijs een leerplan - Vanuit eigen pedagogisch project of visie op de leergebieden - Leergebiedgebonden OD en ET zijn herkenbaar - Leergebiedoverschrijdende ET kunnen erin opgenomen worden

20 Leerplannen: Buitengewoon onderwijs Handelingsplan - Voor één of meerder leerlingen - Voor een bepaalde periode - Bevat pedagogische-didactische planning - Maakt keuze uit OD en/of ET - Opgemaakt door de klassenraad

21 Goedkeuren van leerplannen  De doelstellingen  Eigen inbreng  Opbouw  Consistentie  Materiële uitvoerbaarheid  Verantwoordelijkheid van de indiener

22 Verschillen tussen de onderwijsnetten  Leerplannen verschillen van elkaar  Voorbeeld van de verschillen tussen de leerplannen wereldoriëntatie

23 Implementatie OD/ET De curriculumdragers - OD/ET - Leerplannen - Methoden/handleidingen - Leerlijnen/afspraken/lesvoorbereidingen

24 De finale implementatie - Het lessenrooster - Onderwijs-en leeractiviteiten - Leerlingenprestaties

25 Website www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/ - OD en ET - Regelgeving - Veel gestelde vragen

26 Tips - PGE Hoe gaan jullie op school om met: - De OD/ET - Leergebiedgebonden - Leegebiedoverschrijdend - De leerplannen - Leerlijnen - Methoden/Handleidingen - Toetsen


Download ppt "SCHOOL EN SAMENLEVING. SCHOOL EN SAMENLEVING Wat verwacht de samenleving van de school?"

Verwante presentaties


Ads door Google