De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediaopvoeding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediaopvoeding."— Transcript van de presentatie:

1 mediaopvoeding

2 LEERPLANONTWIKKELING
Praktijkervaring Expertise Wettelijke vereisten Gebruiksvriendelijk Beleidsruimte aan scholen

3 Ontwikkeling leerplan media-opvoeding
Consultatie veld en experten (input) Studiewerk Beleidsdiscours mediawijsheid Redactie concepten Consultatie en bijsturing Try-outs Eindredactie

4 1. EEN NIEUW LEERPLAN Mediamaatschappij Beleidsdiscours rond mediawijsheid/geletterdheid/digitale kloof Mediageneratie van vandaag Inbedding van ICT als sluitsteen van innovatieproces

5 2. KRACHTLIJNEN 2.1 Uitdaging van de mediawereld
2.2 Drie basiscompetenties 2.3 Zenden en ontvangen 2.4 Gisteren, vandaag en morgen 2.5 Mediatalen 2.6 Functies van media 2.7 Betrokkenheid 2.8 Zorg 2.9 Geïnspireerde mediawijsheid 2.10 Aansluiting basis en secundair

6 2.2 Drie basiscompetenties
Mediageletterdheid Mediawijsheid Technische en instrumentele competentie

7 Mediageletterdheid

8 Mediageletterdheid De kennis, de vaardigheden en de attitudes met betrekking tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de wereld waarin de kinderen leven met de bedoeling deze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.

9 Mediawijsheid Ik vergat een back-up te maken van mijn brein. Nu ben ik alles vergeten wat ik deze maand heb geleerd….

10 Mediawijsheid De kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot de ontwikkeling van een waarde-bewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door de kinderen zelf en door anderen.

11 Technische en instrumentele competentie
Je moet niet klikken! Het is een krijtbord! ?

12 Technische en instrumentele competentie
De technische en instrumentele kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om de voor hun bestemde mediatoepassingen adequaat en veilig te kunnen gebruiken.

13 Drie competenties in samenhang

14 2.3 Zenden en ontvangen medium

15 2.4 Media gisteren, vandaag en morgen
het middel de toepassing

16 2.5 Elk medium spreekt een eigen taal

17 2.6 Functies van media Welbevinden Zelfredzaamheid
Informeren en informatie verwerken Communiceren Leren Creatief vorm geven Geloven

18 2.7 Hoge en lage betrokkenheid

19 2.8 Zorg voor elke leerling

20 2.9 Geïnspireerde mediawijsheid

21 2.10 Aansluiting met secundair onderwijs
Informatie- en communicatietechnologie Nederlands Plastische opvoeding Muzikale opvoeding Techniek Artistieke vorming Maatschappelijke vorming

22 3. LEERPLANDOELEN

23 4. DE DOELEN GEÏLLUSTREERD

24 5. MEDIAOPVOEDING IN DE LEERGEBIEDEN
5.1 Muzische opvoeding 5.2 Nederlands 5.3 Frans 5.4 Wereldoriëntatie 5.5 Schrift 5.6 Bewegingsopvoeding 5.7 Wiskunde 5.8 Godsdienst

25 6. SUGGESTIES VOOR DE AANPAK
6.1 Geïntegreerde aanpak 6.2 Verticale en horizontale samenhang 6.3 Krachtige leeromgeving

26 7. EVALUATIE 7.1 Leerlingenevaluatie 7.2 Kwaliteitszorg

27 8. MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN

28 9. DOCUMENTATIEBRONNEN

29 10. CONCORDANTIELIJST OD/ET Muzische vorming – Media ET ICT


Download ppt "Mediaopvoeding."

Verwante presentaties


Ads door Google