De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsvergadering Vrijdag 5 juni 2009. VOETen  vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen 5 componenten  leren leren  sociale vaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsvergadering Vrijdag 5 juni 2009. VOETen  vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen 5 componenten  leren leren  sociale vaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsvergadering Vrijdag 5 juni 2009

2 VOETen  vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen 5 componenten  leren leren  sociale vaardigheden  opvoeden tot burgerzin  gezondheidseducatie  milieueducatie met subthema verkeerseducatie in 2e en 3e graad muzisch-creatieve en technisch-technologische vorming per graad verticale en horizontale samenhang

3 Nascholing nieuwe VOETen Lut Creemers toelichting bij de actualisering

4 Waarom herziening ? toegenomen diversiteit van de VOET evaluatie van maatschappelijke relevantie haalbaarheid Prof. Elchardus

5 enkel verandering geen gedoogperiode 09-10 = overgangsjaar september 2010

6 doelstellingen reduceren van het totaal aantal met garantie op brede basisvorming haalbaarheid voor leerkrachten heldere, eenduidige formulering inhoudelijk actualiseren en toekomstgericht relatie met vakgebonden eindtermen

7 Visie: basisvorming Decreet (1996): inhoudelijk gedefinieerd: vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit perspectief op persoonlijke ontwikkeling Europese Unie (2006): kerncompetenties voor levenslang leren UITGANGSVRAAG: welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig om kritisch- creatief te functioneren in de samenleving en voor de uitbouw van een persoonlijk leven?

8 Concept en ordeningskader Basisvorming: Ontwikkeling van de persoon in een multiculturele, democratische samenleving

9 Basisvorming: ontwikkeling van de persoon in een multiculturele, democratische samenleving 7 contexten: lichamelijke gezondheid en veiligheid mentaal welbevinden sociorelationele ontwikkeling omgeving en duurzame ontwikkeling politiek-juridische samenleving socio-economische samenleving socioculturele samenleving Ordeningskader

10 Ordeningskader: stam sleutelvaardigheden voor basisvorming 1 stam

11 empathie

12 samenwerken

13 zelfbeeld

14 zorgvuldigheid

15 mediawijsheid

16 zelfredzaamheid

17 respect

18 open en constructieve houding

19 esthetische bekwaamheid

20 doorzettingsvermogen

21 communicatief vermogen

22 creativiteit

23 zorgzaamheid

24 exploreren

25 initiatief

26 kritisch denken

27 verantwoordelijkheid

28 flexibiliteit

29 Tweeledigheid STAM 18 essentiële vaardigheden algemeen geformuleerd ontdaan van elke context 27 eindtermen CONTEXT 7 Specifiek voor dat concreet toepassingsgebied 69 eindtermen

30 Totaalpakket voor 6 leerjaren niet-graadgebonden aanbod behalve Leren Leren 48 eindtermen ( 52 ) gradatie tussen graden op punt gesteld kerntaak onderwijs

31 metafoor van een boom

32 VOET: voorbeeld De leerlingen kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren Context 6, eindterm 7

33 VOET: voorbeeld De leerlingen gedragen zich respectvol. Stam respect,eindterm 18

34 VOET: voorbeeld De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag Context 2, eindterm 5

35 Nieuwe thema’s Preventieve (!) promotie van gezondheid en welzijn Duurzame ontwikkeling en systeemdenken Europa Socio-economische basisinzichten en solidariteit Zelfredzaamheid en zorgzaamheid Herinneringseducatie Cultuuropvoeding, mediawijsheid en esthetische bekwaamheid

36 school slechts gedeeltelijk vat op totale ontwikkeling van persoon veel informeel vrije keuze op basis van het opvoedingsproject beroep op beleidsvoerend vermogen van de school alles met het volledige schoolteam

37 Strategisch combineren van eindtermen: in de stam (onderling) of in 1 context (onderling) uit diverse contexten en leren leren uit stam en context(en) uit context(en), stam en leren leren uit stam en vakgebonden ET uit vak(ken) en context(en) en stam … DOEL: komen tot een relevant en zinvol geheel

38 Aanpak JvR duurzaam klemtonen vanuit ons opvoedingsproject VOET verwerkt in (grote) bestaande projecten (onthaaldagen, projectdagen, minischolierenparlement, … ) variabel VOET in vakken en/of activiteiten

39 team allen op site: nieuwe VOETen

40


Download ppt "Personeelsvergadering Vrijdag 5 juni 2009. VOETen  vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen 5 componenten  leren leren  sociale vaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google