De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodem in de Omgevingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodem in de Omgevingswet"— Transcript van de presentatie:

1 Bodem in de Omgevingswet
We kijken vooruit, naar hoe het onder de Ow straks is, vlek op de horizon, maar komt snel naderbij Martin van Gelderen Ministerie Infrastructuur en Milieu

2 Milieubeleid volwassen geworden
Verbeterdoelen Ow Decentralisatie Milieubeleid volwassen geworden Vrijheid en veiligheid: meer mogelijkheden, wel waarborgen Stroomlijnen regels

3 Verbeterdoelen Ow het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak; het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving; het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving; het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

4 Uitgangspunten Ow Het moet eenvoudiger, efficiënter en beter
Zekerheid en dynamiek Ruimte voor duurzame ontwikkeling Ruimte voor regionale verschillen Actieve en kwalitatief goede uitvoering

5 Beleidsont-wikkeling
Terugkoppeling Beleidsont-wikkeling Monitoring en evaluatie Omgevingsvisie Omgevingswaarde Toezicht en handhaving Instructieregel Omgevingsplan Omgevings-vergunning / projectbesluit Programma Programmatische aanpak Algemene regels Uitvoering Beleids-doorwerking

6 Wbb Ow Sectorale wetgeving Geval van verontreiniging
Aanspreken veroorzaker Gedetailleerde nationale regels Wbb Leefomgeving integraal Bodemkwaliteit in relatie tot de functie Eenvoudiger regels activiteiten Overheidsrol decentraal Ow

7 Waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem en het faciliteren van het duurzaam gebruik
Ordenen en faciliteren gebruik bodem Voorkomen verontreinigingen Historische veront- reinigingen In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet weergegeven. De Omgevingswet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: (a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en (b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

8 Is ecologie dan niet belangrijk meer?
Wie gaat er dan precies over grondwater? Stellen die gemeenten dan straks geen onmogelijke eisen? Gaan we dan al die niet-spoed gevallen niet meer opruimen? Wat gebeurt er met de normen? Heeft provincie / waterschap / gemeente voldoende deskundigheid?

9 Verbinding leggen met RO Tools ontwikkelen Allianties vormen …
Aanpassen wet Maken AMvB Oefenen met visie Verbinding leggen met RO Tools ontwikkelen Allianties vormen Aan de slag!

10 Lokaal beleid Bestuurs-akkoorden Omgevingswet Convenanten (Wbb) STRONG


Download ppt "Bodem in de Omgevingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google