De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Foto plaatsen Participatie Nieuwe Stijl Schakdeldag 21 juni 2016 Annemieke van Brunschot, VNG Heleen Smit, ministerie IenM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Foto plaatsen Participatie Nieuwe Stijl Schakdeldag 21 juni 2016 Annemieke van Brunschot, VNG Heleen Smit, ministerie IenM."— Transcript van de presentatie:

1 Foto plaatsen Participatie Nieuwe Stijl Schakdeldag 21 juni 2016 Annemieke van Brunschot, VNG Heleen Smit, ministerie IenM

2 Participatie in de wet Er staat niet zoveel over participatie in de wet Artikel 2.1: rekening houden met de “rechtstreeks betrokken belangen” Hoofdstuk 16 Procedures: “regels stellen voor participatie van en overleg met derden”

3 Bedoeling van de wet In de Memorie van Toelichting staat des te meer: Paradigmawisseling: ruimte voor initiatieven Vertrouwen: van overheid in de burger en vice versa Participatie en actieve betrokkenheid van burgers bij projecten, bij voorkeur in een vroegtijdig stadium Hoe & wanneer = maatwerk

4

5 Verbeterdoelen Omgevingswet Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Bestuurlijke afwegingsruimte Versnellen en verbeteren besluitvorming

6 Ontwikkeling van participatie in Nederland 1 e generatie: inspraak en informeren 2 e generatie: interactieve beleidsvorming 3 e generatie: burgerinitiatieven 4 e generatie: overheids- participatie (zelforganisatie van burgers) Jaren ‘70 & ‘80 Jaren ‘80 & ‘90 Jaren ‘00 Nu

7 Kenmerken bij vier rollen van de overheid in de samenwerking met de energieke samenleving Overheid Markt en Gemeenschap Publieke prestaties Politieke keuze 2. Presterende overheid Prestatiesturing (verticaal) Marktdenken: overheid als bedrijf, burger als klant Effectiviteit en efficiency staan centraal, een goed doel moet meetbaar zijn 3. Samenwerkende overheid Horizontale sturing Overheid is ‘in the lead’ en zoekt samenwerking met andere partijen (veelal koepels). Doelen gezamenlijk bepaald. Onderhandelen en compromis, afspraken vastgelegd in akkoorden of convenanten. 1. Rechtmatige overheid Overheid stuurt hiërarchisch Politiek debat bepaalt publieke belangen Bewaken rechten en plichten Procedurele zorgvuldigheid staat centraal Goed bestuur 4. Responsieve, participerende overheid Initiatief vanuit de samenleving Netwerksturing Overheidsparticipatie (kan ook zonder overheid), ruimte en ondersteuning bieden aan maatschappelijk initiatief. Met georganiseerde maar ook ongeorganiseerde partijen.

8

9 Oproep voor nieuwe experimenten Wij zijn op zoek naar… Projecten waarin op het gebied van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) wordt geëxperimenteerd met het organiseren van actieve betrokkenheid, interactie en zeggenschap voor bewoners en bedrijven op een vernieuwende, democratische manier. Dat kunnen experimenten zijn van gemeenten, maar ook van bewoners, bedrijven, maatschappelijke initiatieven en andere betrokken partijen

10 Kies een project waar je bij betrokken bent (geweest). Hoe zit je nu (of hoe zat je toen) in het speelveld?

11 Je gaat een omgevingsvisie maken. Waar bevind jij je in het speelveld?

12 Je bent inwoner van een gemeente die een omgevingsvisie gaat maken. Welke rol wil jij dat de gemeente aanneemt?

13 Afsluiting Welke vragen leven er nog? Welke ondersteuningsbehoefte is er?

14 Bedankt voor jullie aanwezigheid Annemieke.vanBrunschot@vng.nl Heleen.Smit@minienm.nl Annemieke.vanBrunschot@vng.nl Heleen.Smit@minienm.nl


Download ppt "Foto plaatsen Participatie Nieuwe Stijl Schakdeldag 21 juni 2016 Annemieke van Brunschot, VNG Heleen Smit, ministerie IenM."

Verwante presentaties


Ads door Google