De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT Lokale kinderarmoedeaanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT Lokale kinderarmoedeaanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT Lokale kinderarmoedeaanpak

2 Psychologische Dienst - OCMW Gent226/7/14 Situering actieplan in OCMW SOCIALE DIENST Psychologische dienst :7 psychologen ◦ Rechtstreekse hulpverlening aan cliënt: psychologische begeleidingen ◦ (Beleids)Ondersteunende dienst: thema kinderarmoede ◦ Aansturing methodische cellen Vakantiewerking : alle schoolvakanties hulpverleningsgerichte speelpleinwerking

3 Psychologische Dienst - OCMW Gent326/7/14 Zes peilers 1. Opvoedingsondersteuning 2. Onderwijs 3. Opvang en vrije tijd 4. Psychologische hulp 5. Zwangerschap 6. Verhogen expertise MW

4 Psychologische Dienst - OCMW Gent426/7/14 1.Opvoedingsondersteuning Structurele inbedding in de organisatie door specifieke verslaggeving naar bestuur Oudergroepen Kindergroepen Methodische Cel Integrale Gezinsbegeleiding : Speciale aandacht : ▪ 0-3 jaar ▪ Allochtone gezinnen (ICB-MW) Methodische Cel Jongerenwerking ◦ 18-25j uit BJZ, preventief en curatief Methodische Cel Perspectief ◦ Activering (ex-)drugsverslaafden ◦ Bijzondere aandacht verslaafde ouders ‘tools’ ontwikkeling van het kind Actieplan kindermishandeling Samenwerking met en doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning

5 Psychologische Dienst - OCMW Gent526/7/14 2. Onderwijs ‘tools’ internaten, bijzondere jeugdzorg, bijzonder onderwijs Samenwerking huistaakbegeleiding Netwerken : structureel casusoverleg, werkgroep kleuterparticipatie, Steunpunt leerrecht/leerplicht Intern spijbelactieplan : ◦ Netwerkverkenning ◦ Casemanagment ◦ Gesprek ouders (en eventueel kind) ◦ Opmaken probleemanalyse ◦ Individueel oplossingsgericht handelplan Aanschrijven ouders met 2-jarigen + inschrijven Groepen voor Bulgaarse en Slovaakse ouders waar schoolgaan ‘moeilijk’ is

6 Psychologische Dienst - OCMW Gent626/7/14 3. Opvang en vrije tijd Verzamelen en dispatchen van vakantie- opvangmogelijkheden ‘tools’ kinderopvang Voorbehouden plaatsen kinderopvang tijdens activeringstrajecten Vakantiewerking OCMW GENT ◦ Speelplein met link hulpverlening ◦ Voeding, taal,… ◦ Doorgroei animatoren vanuit de doelgroep ◦ Coaching in vivo ◦ Vroegdetectie problemen kinderen

7 Psychologische Dienst - OCMW Gent726/7/14 4. Psychologische hulp Individuele psychologische begeleiding aan volwassenen, ouders, kinderen, gezinnen ◦ Huisbezoeken ◦ Op bureel ◦ Op school KOPP Eerstelijnshulp Tweedelijnshulp Back-office (ondersteuning MW’s)

8 Psychologische Dienst - OCMW Gent826/7/14 5. Zwangerschap Netwerk : werkgroep kwetsbare zwangeren, buddyproject arteveldehogeschool Anticonceptie : promoten en in uitzonderlijke situaties ten laste name van de kosten Samenwerking Kind en Gezin

9 Psychologische Dienst - OCMW Gent926/7/14 6. Verhogen expertise MW’s Ontwikkeling van tools Individuele ondersteuning Teamondersteuning Nieuwsbrief Intranet Permanente ondersteuning Hulp bij crisissituaties

10 Psychologische Dienst - OCMW Gent1026/7/14 Info Sylvia Lis Diensthoofd Psychologische dienst / Vakantiewerking – OCMW GENT Sandra Verhauwert Aansturing methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding / Jongerenwerking – OCMW GENT Sylvia.Lis@ocmwgent.be Sandra.Verhauwert@ocmwgent.be Tel. 09 266 89 00 www.ocmwgent.be


Download ppt "Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT Lokale kinderarmoedeaanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google