De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede"— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede
Lokale kinderarmoedeaanpak Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW GENT

2 Situering actieplan in OCMW
SOCIALE DIENST Psychologische dienst :7 psychologen Rechtstreekse hulpverlening aan cliënt: psychologische begeleidingen (Beleids)Ondersteunende dienst: thema kinderarmoede Aansturing methodische cellen Vakantiewerking : alle schoolvakanties hulpverleningsgerichte speelpleinwerking 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

3 Psychologische Dienst - OCMW Gent
Zes peilers 1. Opvoedingsondersteuning 2. Onderwijs 3. Opvang en vrije tijd 4. Psychologische hulp 5. Zwangerschap 6. Verhogen expertise MW 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

4 1.Opvoedingsondersteuning
Structurele inbedding in de organisatie door specifieke verslaggeving naar bestuur Oudergroepen Kindergroepen Methodische Cel Integrale Gezinsbegeleiding : Speciale aandacht : 0-3 jaar Allochtone gezinnen (ICB-MW) Methodische Cel Jongerenwerking 18-25j uit BJZ, preventief en curatief Methodische Cel Perspectief Activering (ex-)drugsverslaafden Bijzondere aandacht verslaafde ouders ‘tools’ ontwikkeling van het kind Actieplan kindermishandeling Samenwerking met en doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

5 Psychologische Dienst - OCMW Gent
2. Onderwijs ‘tools’ internaten, bijzondere jeugdzorg, bijzonder onderwijs Samenwerking huistaakbegeleiding Netwerken : structureel casusoverleg, werkgroep kleuterparticipatie, Steunpunt leerrecht/leerplicht Intern spijbelactieplan : Netwerkverkenning Casemanagment Gesprek ouders (en eventueel kind) Opmaken probleemanalyse Individueel oplossingsgericht handelplan Aanschrijven ouders met 2-jarigen + inschrijven Groepen voor Bulgaarse en Slovaakse ouders waar schoolgaan ‘moeilijk’ is 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

6 Psychologische Dienst - OCMW Gent
3. Opvang en vrije tijd Verzamelen en dispatchen van vakantie-opvangmogelijkheden ‘tools’ kinderopvang Voorbehouden plaatsen kinderopvang tijdens activeringstrajecten Vakantiewerking OCMW GENT Speelplein met link hulpverlening Voeding, taal,… Doorgroei animatoren vanuit de doelgroep Coaching in vivo Vroegdetectie problemen kinderen 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

7 Psychologische Dienst - OCMW Gent
4. Psychologische hulp Individuele psychologische begeleiding aan volwassenen, ouders, kinderen, gezinnen Huisbezoeken Op bureel Op school KOPP Eerstelijnshulp Tweedelijnshulp Back-office (ondersteuning MW’s) 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

8 Psychologische Dienst - OCMW Gent
5. Zwangerschap Netwerk : werkgroep kwetsbare zwangeren, buddyproject arteveldehogeschool Anticonceptie : promoten en in uitzonderlijke situaties ten laste name van de kosten Samenwerking Kind en Gezin 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

9 6. Verhogen expertise MW’s
Ontwikkeling van tools Individuele ondersteuning Teamondersteuning Nieuwsbrief Intranet Permanente ondersteuning Hulp bij crisissituaties 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent

10 Psychologische Dienst - OCMW Gent
Info Sylvia Lis Diensthoofd Psychologische dienst / Vakantiewerking – OCMW GENT Sandra Verhauwert Aansturing methodische cel Integrale Gezinsbegeleiding / Jongerenwerking – OCMW GENT Tel 4/4/17 Psychologische Dienst - OCMW Gent


Download ppt "Actieplan ter bestrijding van kinderarmoede"

Verwante presentaties


Ads door Google