De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Oever vzw – Voorstelling De Sluis

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Oever vzw – Voorstelling De Sluis"— Transcript van de presentatie:

1 De Oever vzw – Voorstelling De Sluis
17 februari 2014

2 Wie is De Oever? Instelling Bijzondere jeugdzorg, erkend door de Vlaamse gemeenschap Altijd op vraag van overheid via Comité bijzondere jeugdzorg of Jeugdrechtbank Na 1 maart 2014: werking Integrale jeugdhulp Rechtstreeks toegankelijk Niet rechtstreeks toegankelijk maar via de toegangspoort van integrale jeugdhulp (momenteel bevinden wij ons op dit niveau)

3 In welke maatschappelijke context werkt De Oever?
Wij leven in een jachtige samenleving waar men vele en complexe verwachtingen stelt aan ouders maar ook aan kinderen en jongeren. Men verwacht dat alle gezinnen aan deze eisen tegemoet kunnen komen en dit zonder enige hulp van buitenaf. GEVOLG: Af en toe dreigt de opvoedingssituatie uit de hand te lopen. De opvoedingsondersteuning van een opvoedingswinkel, clb, k&g... zijn niet voldoende. Er is tijdelijk NOOD aan extra en intensieve ondersteuning bij de opvoeding. De Oever kan dan een begeleiding starten.

4 Vragen in opvoeding van kinderen
Opvoedingsvragen: dagdagelijkse opvoedingsvragen: geen echte problemen Opvoedingsspanning: dragen dreigen uit te lopen tot een probleem Opvoedingscrisis: ouders kunnen de opvoedingssituatie nauwelijks nog aan: hulp = noodzakelijk Opvoedingsnood: problemen zijn hardnekkig en complex: nood aan intensieve deskundige hulp

5 Vragen rond de opvoeding van kinderen: wie helpt ?
Opvoedingsvragen en opvoedingsspanning: = PREVENTIE bv. Algemeen Welzijnswerk, CLB’s, Kind en Gezin, opvoedingswinkels... Opvoedingscrisis en opvoedingsnood = JEUGDHULPVERLENING Meer specifiek: Opvoedingsnood = BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND bv. vzw De Oever, Daidalos, OOOC Elkeen ... : via toegangspoort

6 Problematieken binnen de Bijzondere jeugdzorg
Verwaarlozing (materiaal en pedagogisch) Verwenning (materiaal en pedagogisch) Kinderen van ouders met eigen problematiek bv. onverwerkte trauma’s, depressie, vechtscheiding... Specifieke kindproblematieken bv. hechtingsstoornis, over-energieke kinderen, psychische problematieken, leerstoornissen Kinderen die zich dreigen te ontwikkelen tot daders bv. agressie, delinquentie, seksueel grensoverschrijdend gedrag Multi-probleem gezinnen bv. combinatie van allerlei problemen

7 Pedagogische visie vzw De Oever (1)
Doelstelling Aanbod voor kinderen/jongeren, waarvan de opvoedingssituatie problematisch ervaren wordt. De hulpverlening is erop gericht, alle betrokkenen een weg te laten vinden om verder te groeien.

8 Pedagogische visie vzw De Oever (2)
Basisvisie enkel via ITP van integrale jeugdhulp of JRB een gemeenschappelijke hulpvraag eigen methodiek van kijken-naar-de-dingen bepalen van hulpverleningstraject niet enkel als oplossing voor de problemen hier en nu maar ook toekomstgericht cliënt behoudt zelf het recht vragen te stellen over alle aspecten van de hulpverlening

9 Hulpvormen binnen de Bijzondere jeugdzorg
OOOC Ambulant Semi-residentieel Residentieel Pleeggezinnendiensten Gemeenschapsinstellingen

10 Hulpvormen binnen vzw De Oever
OOOC Ambulant Semi-residentieel Residentieel Pleeggezinnendiensten Gemeenschapsinstellingen

11 Aanbod binnen vzw De Oever
De Oever kiest voor UITGEBREID AANBOD De Oever moet voortdurend specifiekere en gedifferentieerde antwoorden geven = evolutie naar nieuw aanbod en aangepaste methodieken Reden: Inspelen op diverse en vele hulpvragen = zorg op maat Nodig? Ja, maatschappelijke context waarin we werken wordt complexer. Meer multi-problem gezinnen. Verwachtingen tav ouders en kinderen stijgen

12 Resultaten vzw De Oever
Resultaten zijn moeilijk meetbaar. 80% gaat terug naar stabielere thuissituatie of bouwt zijn/haar leven zelfstandig verder uit 10% stroomt door naar minder ingrijpender hulpverleningsvormen bv. MPI, pleeggezin = VOORUITGANG 10% heeft extra ondersteuning nodig bv. psychiatrie, gesloten settings, verslavingsproblematieken

13 Wat willen we samen met de cliënt bereiken?
Het gezin/de gezinsleden sterker maken Samen met hen een weg zoeken om verder te groeien en te functioneren in het gezin en de samenleving

14 Hoe willen we deze doelstelling bereiken?
Elke situatie vraagt een andere aanpak = Hulpverleningsaanbod op maat van de cliënt Basisprincipes: Leefgroepen; Dagcentrum; geloof in de krachten van alle betrokkenen; Thuisbegeleiding; respectvolle samenwerking; Begeleid zelfstandig wonen; focus op mogelijkheden en niet op het probleem; Leefgroep “Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen”. sterke betrokkenheid en inspraak van de cliënt; cliënt is eigenaar van zijn hulpverlening. Verschillende werkvormen:

15 Enkele cijfers: Aantal jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg:
Vlaanderen: Limburg: 3.878 Aantal beschikbare begeleidingsplaatsen: Limburg: De Oever: 150 Aantal personeelsleden De Oever: 100 verdeeld over verschillende job time Nota: alle cijfers werkjaar 2012

16 Capaciteit BJZ Limburg en vzw De Oever
Capaciteit Limburg: 3.878 Capaciteit De Oever 2014: 150 231 modules worden ingezet op deze capaciteit Verblijf 0-12: 10 Verblijf 0-18: 24 Verblijf bis: 23 NBBM verblijf: 14 Contextbegeleiding: 115 Contextbegeleiding ifv autonoom wonen: 35 Dagbegeleiding: 10

17 Dagcentrum De Sluis

18 Dagcentrum ‘De Sluis’ Dagcentrum binnen bijzondere jeugdzorg
Bieden van begeleiding aan 10 schoolgaande jongeren en hun gezin Leeftijd: van 6 t.e.m. 18 jaar Personeel: 1 teamverantwoordelijke 1 hoofdbegeleid(st)er 3 begeleid(st)ers 1 logistieke hulp

19 Werking: de vier pijlers Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding Schoolbegeleiding Individuele begeleiding Gezinsbegeleiding

20 Groepsbegeleiding Na school komen de kinderen naar het dagcentrum
Een schooldag in ‘De Sluis’: Ontspannen: zich op hun gemak voelen Activiteiten, spelen Vieruurtje Huiswerk Avondmaal Sociale vaardigheden oefenen Bespreken van hun gevoelens, hun emoties, de vorderingen rond bepaalde doelstellingen Om 19u00 gaan de kinderen naar huis

21 Groepsbegeleiding Woensdagnamiddag
Om 12u komen de kinderen naar het dagcentrum Een geleide activiteit in de namiddag op locatie of in het dagcentrum Om 19.00u gaan de kinderen naar huis Schoolvakanties De jongeren komen van 09u00 tot 17.00u naar het dagcentrum Begeleide activiteiten

22 Schoolbegeleiding Huiswerkbegeleiding
Opvolging + samenwerking andere diensten Samen met de ouders

23 Individuele begeleiding
De jongere en het gezin krijgen een vaste begeleid(st)er Opvolgen van de jongeren op diverse domeinen Moeilijkheden signaleren en bespreken Beschikbaar zijn voor de jongere

24 Contextbegeleiding Begeleiding aan huis Samen zoeken Proces op maat
Ouders terug in kracht zetten

25 Wie of wat wil De Oever zijn voor Heusden Zolder
Een aanbod voor gezinnen die nood hebben aan ondersteuning en professionele hulpverlening Laagdrempelig: we wijzen je de weg om via onze dienst hulpverlening te kunnen ontvangen Een goede partner in het hulpverleningsnetwerk Heusden-Zolder Een goede buur van al de bewoners van de Ghoosstraat

26 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "De Oever vzw – Voorstelling De Sluis"

Verwante presentaties


Ads door Google