De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit

2 Onderzoek naar de samenhang tussen risicofactoren en recidive op verschillende leeftijden
De risicofactoren zijn uit verschillende domeinen gemeten, voorbeeld: School Gezin Drugs Vrienden Vrije tijd .. De resultaten laten zien dat de impact van vrijwel alle risicofactoren op recidive sterk afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Zowel bij de Nederlandse als bij de Amerikaanse jongeren heeft op 12-jarige leeftijd het domein gezin de grootste impact, op 13-jarige leeftijd het domein vrienden en vanaf 14-jarige leeftijd de domeinen vrienden en school. De implicaties van deze resultaten voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit worden bediscussieerd.

3 De onderzoeksgroepen 1.396 Nederlandse jongeren (1.156 jongens en 240 meisjes) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die al eerder moesten voorkomen vanwege een strafbaar feit. Amerikaanse jongeren ( jongens en meisjes) in de leeftijd 12 tot 18 jaar, die al eerder moesten voorkomen vanwege een strafbaar feit.

4 De onderzoeksgroepen Percentage jongeren met problemen in de verschillende risicodomeinen per leeftijdsgroep.

5 Hoe gingen ze te werk? Allereerst werd de hoogte van de recidive op verschillende leeftijden onderzocht. Vervolgens werd onderzocht in welke mate problemen voorkomen op verschillende leeftijden (prevalentie). Daarnaast is onderzocht in hoeverre er leeftijdsverschillen zijn in het belang van de risicofactoren voor recidive (impact).

6 Conclusies De hoogte van de recidive bleek afhankelijk te zijn van de leeftijd van de jongere, waarbij voor de Nederlandse jongeren geldt dat de recidive het laagst is in de vroege adolescentie, een piek vertoont in de midden adolescentie en weer lager is in de late adolescentie. Bij de domeinen die betrekking hebben op de omgeving van de jongeren (school, vrienden en gezin) is er zowel bij Nederlandse als bij Amerikaanse jongeren eerst sprake van een toename, daarna van een afname van het aantal jongeren met problemen in het domein De impact van vrijwel alle risicodomeinen blijkt af te nemen naarmate de leeftijd toeneemt.

7 Niet eerder is zo duidelijk uit onderzoek naar voren gekomen dat er sprake is van een afnemende impact van risicofactoren in verschillende domeinen tijdens de adolescentieperiode. De bevindingen van huidig onderzoek zijn dan ook een belangrijke aanvulling op het in de inleiding beschreven developmental model of onset, accumulation, and continuity of risk factors van Loeber en collega’s,

8 Beperkingen van de studie
Aantal bevindingen uitsluitend gebaseerd op de Amerikaanse steekproef. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze bevindingen ook gelden voor Nederlandse jongeren. De studie bevat slechts twee meetmomenten: - een meetmoment waarop de risicofactoren zijn gemeten. - een meetmoment waarop de recidive is vastgesteld. (Daarom kon er bijvoorbeeld geen survivalanalyse worden uitgevoerd.) We kunnen niet nagaan of de gevonden samenhangen tussen de risicofactoren en recidive worden veroorzaakt wordt door andere, niet onderzochte variabelen. Alleen risicofactoren worden in kaart gebracht en geen protectieve factoren.

9 Mogelijke verklaringen
Mogelijke verklaringen voor het afnemende belang van dynamische risicofactoren. Eerste verklaring: de theorie van Moffitt. Adolescence-limited jongeren vertonen weliswaar delinquent gedrag, maar dit gedrag wordt niet zozeer veroorzaakt door de blootstelling aan risicofactoren. Hun criminele gedrag wordt verklaard door individuele factoren die vervolgens worden versterkt door een hoog-risico-omgeving, Een tweede mogelijke verklaring is dat factoren uit de sociale omgeving van een jongere minder belangrijk worden naarmate jongeren ouder worden.

10 Bronnen illustraties Afbeelding dia1: Afbeelding dia2: Afbeelding dia4: Afbeelding dia5: Afbeelding dia7:


Download ppt "Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google