De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delinquent gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren’ Over daderschap, slachtofferschap, de invloed van ‘slechte vrienden’ en negatieve groepsdruk Diederik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delinquent gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren’ Over daderschap, slachtofferschap, de invloed van ‘slechte vrienden’ en negatieve groepsdruk Diederik."— Transcript van de presentatie:

1 Delinquent gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren’ Over daderschap, slachtofferschap, de invloed van ‘slechte vrienden’ en negatieve groepsdruk Diederik Cops Leuvens Instituut voor Criminologie

2 2 Introductie  De aantrekkelijkheid van ‘jongerencriminaliteit’  Schuchtere pogingen tot meer kwantitatieve onderbouwing, vaak in tegenstelling tot berichtgeving over individuele zaken  ‘De nieuwe jeugdcrimineel: 14, Antwerps en gewelddadig?’ (Scoyer, 2009)  Groepsdruk en ‘slechte vrienden als ‘usual suspects’ in de verklaring van delinquent gedrag bij jongeren  Jeugddelinquentie ≈ groepsgedrag  Loutere vaststelling verband, weinig aandacht voor complexe relaties tussen vrienden, vriendschapsrelaties en delinquent gedrag

3 Inhoud  Jeugddelinquentie gemeten: (on)mogelijke opdracht?  Jeugddelinquentie in Antwerpen en Gent: prevalentie, delinquentiegraad en evolutie naar leeftijd  ‘Slechte vrienden’ en ‘negatieve groepsdruk’: aard en omvang  Delinquente vrienden en delinquent gedrag: bufferende effecten van vriendschapsrelaties, individuele attitudes en kwaliteit van sociale banden (?)  Implicaties en conclusies 3

4 Jeugddelinquentie in Gent & Antwerpen 4  ‘Jeugddelinquentie’ gemeten: (on)mogelijk?  Historisch gebrek aan goede en betrouwbare cijfers op verschillende officiële niveaus (politie, parket, jeugdrechtbank, uitvoering van maatregelen)  Voorzichtig optimisme  Inherente beperkingen van officiële statistieken  De JOP-monitor als zelfrapportage instrument. Voor- en nadelen in de identificatie van (jeugd)delinquentie

5 5 De prevalentie van delinquentie

6 Delinquentiegraad AntwerpenGentBrussel Geen delicten58.7 (25.2)59.3 (24.1)50.4 (18.0) Één delicttype18.1 (28.6)20.4 (30.4)22.1 (26.8) Twee delicttypes10.7 (20.8)10.2 (21.8)11.6 (21.2) Drie delicttypes5.5 (10.5)5.5 (10.6)6.8 (13.8) Vier delicttypes3.1 (5.6)2.2 (5.8)3.2 (8.0) Meer dan vier delicttypes 3.8 (9.4)2.4 (7.5)5.9 (12.2) 6 Delinquentiegraad bij Antwerpse, Gentse en Brusselse jongeren (met zwartrijden en spijbelen) in percentages

7 Delinquentieprevalentie naar leeftijd 7

8 De prevalentie van slachtofferschap 8

9 Slachtofferschap naar leeftijd 9

10 ‘Slechte vrienden’ en negatieve groepsdruk  Delinquente vrienden  meest voorkomend: ‘spijbelen’ (65,2%), ‘winkeldiefstal’ (44,6%) en ‘vandalisme’ (40,3%)  ‘slechts’ 22% heeft geen vrienden die één van de bevraagde feiten heeft gepleegd  Weinig verschil tussen jongens en meisjes (20.6% versus 24.6%)  Sterke toename met de leeftijd: 13 jaar 41%, 15 jaar 28% en 19 jaar 15,2% 10

11  Delinquente groepsprocessen  Sterkere neiging tot delinquent gedrag met vrienden (28,5% akkoord)  Loyaliteit naar de peergroep & Bescherming tegen politie (31,9% zegt tegen de politie te liegen om vrienden te beschermen)  Negatieve groepsdruk = relatief beperkt  Kleine minderheid geeft aan soms dingen te moeten doen die ze eigenlijk niet willen (5.1% akkoord)  Meeste jongeren geven aan dat hun vrienden het oké vinden als ze iets niet durven/willen doen (70,7% akkoord) 11 ‘Slechte vrienden’ en negatieve groepsdruk

12 Groepsprocessen naar leeftijd & geslacht 12

13 Een beter inzicht in de complexe relatie tussen vrienden en delinquentie… 13 Delinquente vrienden Delinquentie • Negatieve groepsdruk • Delinquente groepsprocessen • Tolerantie t.a.v. delinquentie • Relatie met ouders • Negatieve groepsdruk • Delinquente groepsprocessen • Tolerantie t.a.v. delinquentie • Relatie met ouders

14 Rechtstreekse effecten op delictfrequentie 14 Delinquentie Negatieve groepsdruk Delinquente groepsprocessen Delinquente vrienden Delinquentietolerantie Relatie met ouders + ++++ +++ -

15 Interactie- en modererende effecten 15 Twee effecten significant en betekenisvol in de verklaring van delinquentie (de andere twee niet)  Delinquente vrienden * delinquente groepsprocessen  Invloed van delinquente vrienden op het eigen delinquente gedrag is groter naarmate er binnen de vriendengroep een sterke tolerantie bestaat (en omgekeerd)  Delinquente vrienden * delinquentietolerantie  Hoe minder tolerant jongeren zijn ten aanzien van delinquent gedrag, hoe minder sterk de invloed van het hebben van delinquente vrienden op het eigen delinquente gedrag is (en omgekeerd)

16 Wat kunnen we hier nu mee?  Omvang van delinquentie bij Gentse en Antwerpse jongeren  Grensoverschrijdend gedrag als ‘normaal’ fenomeen bij adolescenten  Aandeel ‘veelplegers’ beperkt  Beperkte evolutie doorheen de leeftijd  Delinquente vrienden: ‘normaliteit’ van delinquentie  geen homogene vriendengroepen op vlak van delinquent gedrag  Beperkte omvang van negatieve groepsdruk binnen vriendengroep, wel sterkere aanwezigheid van meer impliciete processen ‘ter bevordering’ van delinquent gedrag 16

17 Wat kunnen we hier nu mee? (2) 17  Sterke relatie tussen delinquent gedrag van vrienden en het eigen delinquent gedrag bij (Gentse en Antwerpse) jongeren  De reductie van de tijd die jongeren met elkaar kunnen doorbrengen meer beperken en controleren (?)  Remedie erger dan de kwaal • Geen automatische relatie tussen beiden • Meer aandacht voor de tussenliggende mechanismen een meer wenselijke optie • Ontkennen/negeren van de vele positieve aspecten van ongecontroleerde vrije tijdsbesteding

18 Besluit 18  De complexiteit van het fenomeen (jeugd)delinquentie: nood aan (meer) nuance en voorzichtigheid bij het gebruik en de interpretatie van de ‘naakte cijfers’  Belang en meerwaarde van de JOP-monitor  Ander beeld over de omvang en de aard van jeugddelinquentie  beter en dieper inzicht in de mechanismen en processen die tot delinquent gedrag leiden

19 Tot slot Vragen of opmerkingen? 19


Download ppt "Delinquent gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren’ Over daderschap, slachtofferschap, de invloed van ‘slechte vrienden’ en negatieve groepsdruk Diederik."

Verwante presentaties


Ads door Google