De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen Dr. T. Th. van Eldik, Prof. dr. J. W. Veerman, Prof. dr. Ph. D. A. Treffers en Frank C. Verhulst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen Dr. T. Th. van Eldik, Prof. dr. J. W. Veerman, Prof. dr. Ph. D. A. Treffers en Frank C. Verhulst."— Transcript van de presentatie:

1 Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen Dr. T. Th. van Eldik, Prof. dr. J. W. Veerman, Prof. dr. Ph. D. A. Treffers en Frank C. Verhulst

2 Inhoudstafel  Prevalentie van psychische problemen bij dove kinderen  Kenmerken van dove kinderen met psychische problemen  Opvoedingssituatie van dove kinderen  Methode  Resultaten  Conclusie en discussie  Literatuur (bronnen)

3 Prevalentie van psychische problemen bij dove kinderen  Toename van belangstelling  systematish onderzoek  Nog weinig resultaten  De bekendste pionier-onderzoeken op dit gebied zijn *het Isle-of-Whight-onderzoek (Graham & Rutter, 1968; Rutter, Tizard, & Whitemore, 1970) *het onderzoek van Schlesinger en Mea dow (1972) *het Vancouver-onderzoek (Freeman, Malkin, & Hastings, 1975) *de onderzoeken van Chess en Fernandez (1980a;1980b;0980c )  Uit deze onderzoeken bleek onder meer dat 15% tot 31% van de dove kinderen psychische problemen had

4 Kenmerken van dove kinderen met psychische problemen  De bevindingen over het verband tussen enerzijds een aantal demografische/diagnostische kenmerken en anderzijds het voorkomen van psychische problemen bij dove kinderen zijn eveneens verre van eenduidig wat betreft kenmerken als geslacht; leeftijd; onderwijsachtergrond.  Laag communicatief competente kinderen hebben meer problemen dan kinderen die in staat zijn goed te communiceren.  Verder werden er geen verbanden gevonden tussen psychische problemen en de etnische afkomst van kinderen en tussen psychische problemen en de sociaal-economische achtergrond van gezinnen vond wel meer problemen bij allochtone dove jongens uit gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES). meldden dat kinderen met een lagere intelligentie meer problemen hadden. Van Eldik (1994) vond dit niet, mogelijk vanwege de geringere spreiding van de intelligentie in zijn onderzoeksgroep.

5 Opvoedingssituaties van dove kinderen  Recent onderzoek is nog schaars  Ouders van gehandicapte kinderen ervaren de opvoedingssituatie dikwijls als problematisch  Verbanden tussen psychische problemen van dove kinderen en anderzijds acceptatieproblematiek bij ouders, problemen met de communicatie tussen ouder en kind, psychische problematiek van ouders zelf en gezinsstress  De opvoedingssituatie krijgt maar een geringe aandacht

6 Methode  Onderzoeksgroep dove kinderen met een enkelvoudige handicap, deze kinderen hebben behalve hun doofheid geen andere ernstige handicaps 238 dove kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar  Meetinstrument -Gedragsproblemen - Gezinsbelasting - Gezinsfunctioneren - Meegemaakte gebeurtenissen - Overige metingen

7 Resultaten Prevalentie van gedragsproblemen PROBLEEMSCHALENDOVENGROEP % PROBLEMEN  Totale Problemen41%  Internaliseren38%  Externaliseren38%  Teruggetrokken11%  Lichamelijke Klachten6%  Angstig/Depressief13%  Sociale Problemen21%  Denkproblemen13%  Aandachtsproblemen13%  Delinquent Gedrag11%  Agressief Gedrag19%

8 Gezinsbelasting CATEGORIEN DOVENGROEP % GROTER OF GELIJK AAN GRENSSCORE  Acceptatie37%  Aankunnen16%  Problemen30%  Situatie anders willen14%  Kind is belasting32%  Alleen staan18%  Plezier17%  Goede omgang16%

9 Gezinsfunctioneren CATEGORIENDOVENGROEP %  Adaptatie   Rigide16%   Gestructureerd36.9%   Flexibel35.1%   Chaotisch12%  Cohesie   Los zand1O.2%   Individueel22.7%   Gezamenlijk52.9%   Kluwen14.2%  Gezinstypen   Functioneel56.4   Onevenwichtig34.7

10 Levensgebeurtenissen 32.6% van de dove kinderen hadden uitzonderlijk veel stress meegemaakt, positief ervaren levensgebeurtenissen 22% uitzonderlijk veel stress wat betreft negatief ervaren levensgebeurtenissen

11 Gedragsproblemen en opvoedingssituatie - internaliseren - externaliseren - totale problemen

12 Conclusie en discussie  238 dove kinderen  41% gedragsproblemen. Dit percentage is beduidend hoger dan dat bij horende leeftijdgenoten. Uit gegevens van ouders bleek dat in de opvoedingssituatie van dove kinderen diverse verstoringen optreden. Veel ouders meldden een hoge gezinsbelasting en/of een inadequaat gezinsfunctioneren. Bovendien hadden veel dove kinderen meer stress meegemaakt in hun leven dan horende kinderen. Overigens bleek in gezinnen waar sprake was van een slechte communicatie tussen ouder en kind een hoge gezinsbelasting. Gedragsproblematiek ging samen met een hoge gezinsbelasting, een inadequaat gezinsfunctioneren en veel meegemaakte stress.

13 Literatuur  Handboek kind & adolescent


Download ppt "Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen Dr. T. Th. van Eldik, Prof. dr. J. W. Veerman, Prof. dr. Ph. D. A. Treffers en Frank C. Verhulst."

Verwante presentaties


Ads door Google